Semmelweis Egyetem Budapest, ÁOK

Klinikai Pszichológia Tanszék

Továbbképzési Tanfolyama

Asszertív (szociális kompetencia) tréning segítő hivatású szakemberek részére

Részletes tematika

A szociális kompetencia az egyénnek az a képessége, hogy a szociális kapcsolatok terén felmerülő legkülönfélébb problémákat oly módon kezeli, hogy közben a kapcsolat fenntartására, megőrzésére törekszik. A szociális készségfejlesztő tréning rendkívül hatékonyan felhasználható a legkülönfélébb pszichés problémákkal küzdő személyek kapcsolati problémáinak kezelésében, valamint egészséges személyek számára is hasznos lehet. A tréning célja, hogy a résztvevők megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés három alapformáját: a passzív, az asszertív és az agresszív viselkedést, visszajelzést kapjanak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődjenek a segítő hivatás szerepköréhez tartozó kommunikációs készségekben és szociális kompetenciában, képesek legyenek hatékonyan kezelni az indulataikat.

A képzés várható pozitív hatása a személyes hatékonyság és a kommunikációs készségek fejlődésén túlmenően az, hogy a résztvevők alkalmazni tudják a tanultakat kapcsolati problémákkal, szociális szorongással küzdő neurotikus és hiányos szociális készségekkel rendelkező pszichotikus páciensekkel.

A képzés interaktív jellegÚ, a résztvevők aktív részvételén alapul. Az elméleti bevezetést helyzetgyakorlatokon alapuló szociális kompetenciát fejlesztő, szisztematikus tréning követi, melynek során a cél az egyes készségek begyakorlása (pozitív érzelmek, negatív indulatok kifejezése, kritika kezelése, nemet mondás, kompromisszumkötés, stb.)

A tanfolyam vezetője: dr. Perczel Forintos Dóra, Kiss Zsófia

Időpont: 2007. 12. 05-07.

Időtartam: 20 óra

Célcsoport: pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, orvosok, pszichiáterek, pszichotereapeuták

Kreditpont érték: 20

Helye: OPNI Kápolna, 1021 Budapest, HÚvösvölgyi út 116.

Maximális létszám: 20 fő

Kapcsolattartó tanfolyam felelős: Ruzicska Rozália, 391-5433, email: pszicho@opni.hu

Részvételi díj: 20.000.- Ft

Részletes program: www.oftex.hu