M E G H Í V Ó

a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

március

hónapban tartandó rendezvényére,
melyet a Fogorvosi Szekció szervez

„Fogorvosperek a mai Magyarországon”

Dr. Felszeghy Endre egyetemi adjunktus
(Igazságügyi Orvostani Intézet)

A rendezvény ideje és helye:
2007. március 28., szerda 17 óra
Semmelweis Egyetem,
Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Díszpáholya
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

Szeretettel várjuk Önt! Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is! A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

Dr. Gömbös Gabriella            Prof. emer. Dr. Monos Emil

a Fogorvosi Szekció elnöke                a Baráti Kör elnöke