Egyetemünk 2007. március 14-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Tanácstermében megemlékezést tartott az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről, amelyen dr. Tulassay Tivadar rektor köszöntője után dr. Mészáros Judit, az Egészségügyi Főiskolai Kar (Egészségtudományi Kar) főigazgatója mondott ünnepi beszédet.

A hallgatói kulturális blokk keretében Molnár Emese I. éves ÁOK hallgató szavalta el Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes címÚ versét, majd Raizer György III. éves ÁOK hallgatónk Kossuth-nótákból és katonadalokból összeállított citera-játékát hallhattuk.

Ezt követően a díjátadásokra került a sor. A Jó tanuló – Jó sportoló díjakat dr. Fejérdy Pál oktatási rektorhelyettes és Kiss Kálmán, a Testnevelési és Sportközpont igazgatója; a dr. Mozsonyi Sándor Alapítványdíjait dr. Noszál Béla a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és dr. Stampf György nyugalmazott egyetemi docens, a kuratórium titkára adta át. Dr. Donáth Tibor professor emeritus ismertette a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának döntését, majd a Semmelweis Egyetem Baráti Körének díjait dr. Monos Emil professor emeritus, elnök és dr. Némedy Edit főorvos nyújtották át. Idén márciusban került sor az Apáthy István Alapítvány díjainak kiosztására is, amelyeket az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Nemeskéri Ágnes adott át.