A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportbizottsága pályázatot hirdet a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés díjainak elnyerésére

I. Pályázatot nyújthatnak be:

1. a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részt vevõ hallgatói,
2. tanulmányi átlageredményük a pályázást megelõzõ két szemeszterben 3.51-nél magasabb,
3. fegyelmi büntetésük nem volt, illetve annak hatálya alatt nem állnak,
4. a pályázat kiírását megelõzõ két tanulmányi félévben a szabályzatban meghatározott sportbeli követelményeket dokumentáltan teljesítették.

II. A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó személyi adatait (név, születési hely, dátum, kar, évfolyam, csoport),
2. a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot,
3. kari igazolást a pályázást megelőző két szemeszter tanulmányi eredményéről,
4. egyesületi és sportági szövetségi igazolást a pályázó által bejegyzett legmagasabb szintû sporteredményének eléréséről, amelyet a pályázást megelőző két szemeszterben teljesített.

III. A pályázatot személyesen 2006. december 20-án 14:00 óráig a Testnevelési és Sportközpontban, vagy postán 24:00 óráig lehet benyújtani.

IV. A pályázatokat a Testnevelési és Sportbizottság értékeli, és javaslatát az Egyetemi Tanács elé terjeszti. A díjak odaítélésérõl az Egyetemi Tanács dönt.

V. A díjak átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

VI. A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekrõl és szabályokról az Egyetemi Tanács 47/2001. (IV.26.) ET. számú határozatával elfogadott szabályzat rendelkezik, amelybe az érdekeltek az Interneten (a www.sote.hu/Intranet/Egyetemi Szabályzatok), a Testnevelési és Sportközpontban (Ferenc tér 15.), vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali idõben.

VII. Pályázati lapok igényelhetõk a Testnevelési és Sportközpontban (Bp. IX. ker. Ferenc tér 15.), illetve a karok Dékáni Hivatalában.

Budapest, 2006. szeptember 6.

Dr. Fejérdy Pál
oktatási és informatikai rektorhelyettes,
A Testnevelési és Sportbizottság elnöke