A Semmelweis Napi ünnepségre ez évben a Nagyvárad téri felújítási munkálatok miatt június 30-án, 10:30 órai kezdettel a Testnevelési és Sporttudományi Kar főépületének Aulájában került sor. A megjelentek előbb Dr. Karádi István, az Általános Orvostudományi Kar dékánja ünnepi beszédét hallgathatták meg, majd kitüntetések és kinevezések átadása következett.

Kitüntetések:

A Szenátus a klinikaigazgatói illetve tanszékvezetői posztról 2006. június 30-án leköszönőknek arany pecsétgyÚrÚvel köszönte meg eddigi munkásságukat:
Dr. Paulin Ferenc, ÁOK, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Dr. Pénzes István, ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika,
Dr. Kovács Etele, a TF, Sportági Intézet Atlétikai Tanszék,
Dr. Sipos Kornél, TF, Társadalomtudományi Intézet Pszichológia Tanszék,
Dr. Istvánfi Csaba, TF, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék.

Pro Universitate díjban részesült Várfokiné dr. Heltai Judit, a Humánpolitikai (Önálló) Osztály leköszönő vezetője.

Leköszönés:

A Szenátus az Egyetem 6 nyugállományba vonult egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emeritus címet:

Dr. Szende Béla, ÁOK, I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet,
Dr. Romics László, ÁOK, III. sz. Belgyógyászati Klinika,
Dr. Faller József, ÁOK, II. sz. Sebészeti Klinika,
Dr. Vizi E. Szilveszter, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet,
Dr. Vastag Endre, ÁOK, Pulmonológiai Klinika,
Dr. Istvánfi Csaba, TF, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék.

Az Egészségügyi Miniszter Semmelweis Nap alkalmából díjakat adományozott, amit az érintettek a Minisztériumban vettek át az ünnepség időtartama alatt:

Pro Sanitate-díjban részesült:

Vajda Pálné dr. Benedek Veronika – szaktanácsadó, GyTK, Gyógyszerészeti Intézet,
Dr. Kovács Margit – szaktanácsadó, ÁOK, II. sz. Patológiai Intézet,
Rozsos Erzsébet – főiskolai adjunktus, EFK, Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
Dr. Horányi Jánosné – mÚtősnő, ÁOK, I. sz. Sebészeti Klinika. Egészségügyi Miniszteri

Dicséretben részesültek:

Buglya Ágnes – szakasszisztens, ÁOK, Neurológiai Klinika,
Dr. Pánovics József – egyetemi docens, ÁOK, Urológiai Klinika.

Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét kapta:

Dr. Sulyok Balázsné – tudományos munkatárs, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Az Oktatási Miniszter kiemelkedő munkájuk elismeréseként kitüntetésben részesítette Egyetemünk következő oktatóit:
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet kaptak:

Dr. Havas Istvánné dr. Faragó Anna egyetemi tanár, ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet,
Dr. Blaskó Katalin dékánhelyettes, Gyógyszerésztudományi Kar,
Nagy Istvánné ügyvivő szakértő, Egészségügyi Főiskolai Kar, Főigazgatói Hivatal.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak:

Stenger Vilmosné dr. Staub Mária egyetemi tanár, ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet),
Bencsik Klára főiskolai docens, EFK Dietetikus Tanszék,
Dr. Kocsis Ákos szaktanácsadó, GyTK Szerves Vegytani Intézet,
Dr. Istvánfi Csaba egyetemi tanár, TF Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék.

Rektori dicséretben részesült:

Szakál Istvánné, a Kútvölgyi Klinikai Tömb munkatársa.

Habilitációs képesítést kaptak:

Dr. Entz László egyetemi docens
Dr. Podder Hemangshu MD, PhD
Dr. Horváth Ildikó osztályvezető főorvos
Dr. Hrabák András egyetemi docens
Dr. Kovács József egyetemi docens
Dr. Körner Anna egyetemi adjunktus
Dr. Lévay György laboratórium vezető főorvos
Dr. Merkely Béla egyetemi docens
Dr. Nyárasdy Ida egyetemi docens
Dr. Rigó János egyetemi docens
Dr. Rihmer Zoltán Oszkár osztályvezető főorvos
Dr. Somoskövi Ákos egyetemi docens
Dr. Szathmári Miklós egyetemi docens
Dr. Tóth Sára egyetemi docens
Dr. Túry Ferenc egyetemi docens
Dr. Urbancsek János egyetemi docens
Dr. Veres Róbert osztályvezető főorvos
Dr. Wikonkál Norbert egyetemi adjunktus.

Egyetemi docensi kinevezést kaptak:

Az Általános Orvostudományi Karon:

Dr. Farkas Henriette, III. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Wikonkál Norbert, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Dr. Körner Anna, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Garami Miklós, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Törő Klára, Igazságügyi Orvostani Intézet
Dr. Mohácsi Attila, Kardiológiai Tanszék
Dr. Ivanics Tamás, Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Pellet Sándor, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék
Dr. Kovács Tibor, Neurológiai Klinika
Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika
Dr. Orosz Márta, Pulmonológiai Klinika
Dr. Csomós Ákos, I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Morvay Krisztina, I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Holló Gábor, Szemészeti Klinika
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Szemészeti Klinika
Dr. Hupuczi Petronella, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Vereckei András, III. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Benyó Zoltán, Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

A Fogorvostudományi Karon:

Dr. Ujpál Márta, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Bartha Károly, Konzerváló Fogászati Klinika

Gyógyszerésztudományi Karon:

Dr. Kursinszki László, Farmakognózia Intézet

Testnevelési és Sporttudományi Karon:

Dr. Gyimes Zsolt, Atlétika Tanszék
Dr. Faludi Judit, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
Dr. Csaba László, Úszás és Vízi Sportok Tanszék
Dr. Bognár József, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék
Dr. Zsidegh Miklós, Kommunikációs, Informatikai és Oktatástechnológiai Tanszék
Dr. Csende Zsolt, Biomechanikai Tanszék

A Richter Gedeon Rt. Fiatal Kutatói pályadíját kapták:

Dr. Csanády László egyetemi tanársegéd (Orvosi Biokémiai Intézet)
Dr. Speer Gábor egyetemi tanársegéd (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Mersich Beatrix Ph.D hallgató (Pszichiátriai ás Pszichoterápiás Klinika)
Bödör Csaba Ph.D. hallgató (I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
Dr. Reiniger Lilla Ph.D. hallgató (I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)

Az ünnepség – mintegy ajándékként a kitüntetetteknek – St. Martin mÚsorával zárult.