2006. június 29-én csütörtökön felavatták Eckstein Ferenc (1769 – 1833) emléktábláját a Központi Épület I. emeleti folyosóján. Eckstein Ferenc egyetemünk jogelődjén, a Pesti Egyetemen viselt dékáni és rektori tisztséget. Múlhatatlan érdemei voltak a katona korházak alapításában.

Eckstein Ferenc életútját Mohos Márta főmuzeológus asszony ismertette az ünnepségen megjelentekkel. Az emléktáblán látható plakett Farkas Zsófia Hermann Lipót díjas, Derkovits Gyula ösztöndíjas szobrászművész alkotása.

A táblaavatáson megjelentek Eckstein Ferenc ma élő leszármazottai.