MEGHIVÓ

A Semmelweis Egyetem Genomikai Hálózat

rendezvényére,a Semmelweis Egyetem Központi
Genomikai („core facility”) Laboratóriumainak

megnyitójára

A rendezvény időpontja: 2006. március 22. szerda 14-16.30 óra

helye: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Tanácsterem

Program:

Dr. Falus András: „Core facility” az integratív orvosi genomika szolgálatában

1. SEMMELWEIS/AGILENT KÖZPONTI MICROARRAY LABORATÓRIUM

Dr. Ruth Finch (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany): Microarray applications in biomedical research

Dr. Wiener Zoltán (Budapest): Felhasználói tapasztalatok hízósejt génexpressziós vizsgálatok alapján

2. RICHTER/SEMMELWEIS KÖZPONTI GENOTIPIZÁLÓ (SNP) LABORATÓRIUM

Dr. Denis Lobidel (Beckman Coulter Inc., Nyon, Swizerland): From tissue to target or the development of personalized kit using the SNP stream system

Dr. Szalai Csaba (Budapest): SNP analízisek gyakorlati jelentősége, elvárások, trendek

ÁLLÓFOGADÁS
Nagyon kérjük regisztrálja részvételi szándékát a poltm@dgci.semmelweis.hu email címen. Minden érdeklődőt (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, klinikusokat) szeretettel várunk!

Dr. Falus András és az ÁOK Tudományos Bizottsága