A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke nyílt napjának programja

2006. április 22. szombat
Nagyvárad téri Elméleti Tömb Barna Terem

10:00-10:10 Megnyitó (dr. Kalabay László)

10:00-10:20 Kérdőívek kitöltése

10:20-10:30 Filmvetítés: A családorvoslásról alkotott elképzelések.

10:30:-10:45 A Családorvosi Tanszék bemutatása (dr. Kalabay László)

10:45-12:00 A Tanszéken folyó elméleti képzés ismertetése
Graduális képzés:
• Előadások, fakultáció (dr. Vörös Krisztián)
• Szakdolgozat, TDK munka (dr. Vajer Péter)
• Két hetes gyakorlat a szigorlóévben (dr. Antalics Gábor)

Posztgraduális képzés:
• Rezidens-felvételi (dr. Tamás Ferenc)
• A szakképesítés megszerzése (dr. Kertész Aranka, dr. Torzsa Péter)
• Mentor-rezidens kapcsolat (dr. Ádám Ágnes, dr. Oláh Ilona)
• Rezidensképzés, praxishoz jutás a rezidens szemszögéből (dr. Lakó-Futó Zoltán)

12:00-12:45 Az alapellátás bemutatása. A háziorvos tevékenységi köre. (dr. Szabó János)

12:45-13:00 Filmvetítés: A háziorvosi munka mindennapjaiból.

13:00-13:15 Ebédszünet

13:15-14:50 Kiscsoportos foglalkozások

• A családorvosi team. EgyüttmÚködés a team tagjai között. (dr. Ádám Ágnes, dr. Antalics Gábor)
• A vidéki családorvos munkája (dr. Tamás Ferenc)
• Sürgősségi ellátás a háziorvosi praxisban (dr. Sirák András)
• A háziorvos kompetenciája (dr. Csalay László)
• A háziorvos mint vállalkozó. Praxis-management. (dr. Csák Krisztina, dr. Vörös Krisztián)
• A diplomától a saját praxisig. A családorvosi pálya modellje (dr. Margittay Erzsébet, dr. Lakó-Futó Zoltán)
• Kommunikáció, viselkedés (dr. Szélvári Ágnes, dr. Tímár Éva)

14:50-15:00 Összefoglaló értékelés, zárszó (dr. Kalabay László)

A program nyomtatható változata letölthető innen