M E G H Í V Ó
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

február
hónapban tartandó rendezvényére

„A személyes tudat és a tudattalan határán zajló
fiziológiai folyamatok”

Prof. emer. Dr. Ádám György akadémikus
„… most már tudom …” nyitó programmal
közremÚködik Mécs Károly kiváló mÚvész
Kísér Gyarmati István zongoramÚvész

A rendezvény ideje és helye:
2006. február 22., szerda 17 óra
Semmelweis Egyetem, Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Díszpáholya
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

Szeretettel várjuk Önt! Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

Dr. Turóczy Gergely Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör titkára a Baráti Kör elnöke