Bemutatkozás

Az Interdiszciplináris Kadáver Műtőnek az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 125 éves patinás épülete ad otthont.

A műtő és kapcsolódó helyiségei két fő profil rendezvényeinek biztosít korszerű, a betegágy melletti gyógyítás helyszíneihez hasonló környezetet. Egyfelől kadáveres orvosi szak- és továbbképző tanfolyamokat tartunk közösen a klinikai szakterületek neves képviselőivel. Másfelől fejlesztési tesztkörnyezetet nyújtunk orvosi műszerfejlesztési projektek számára.

Ez a kiválóan felszerelt munkaterület lehetővé teszi orvosok, műtős csapatok és fejlesztő mérnökök számára a beavatkozások valós emberi anatómiai viszonyok között történő hatékony elvégzését.

A Kadáver Műtőben összesen 10 kis méretű vagy 5 nagy méretű, egész testet befogadó munkaállomás állítható fel, amelyek lehetővé teszik különféle méretű preparátumok vizsgálatát. Mindegyik munkaállomás modern és kényelmes környezetet biztosít a sebészeti beavatkozások elvégzéséhez.

Minden munkaállomásunk műtőlámpával van felszerelve, emellett az egyik állomásunk rendelkezik 4K videokamera rendszerrel is. Ez a rendszer lehetővé teszi a műtéti eljárások képeinek kivetítését két nagyméretű képernyőre. A felvételek rögzítése is lehetséges, ami nagymértékben segíti az oktatást, a továbbképzést és a kutatási projekteket.

A két képernyőre gyakorlatilag bármit kivetíthetünk. Lehetőség van prezentációk, oktató videók, endoszkópos eszközök és ultrahangos berendezések képeinek megjelenítésére is. Ez a rendkívüli sokoldalúság lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy részletesen megismerjék és megértsék a különböző sebészeti technikákat és vizsgálati módszereket.

Minden munkaállomásnál rendelkezésre áll egy központi szívó rendszer, amely biztosítja a szükséges sűrített levegőt és vákuumot a műtéti eszközök és berendezések megfelelő működéséhez. A Kadáver Műtő további fontos jellemzője az 1 mm vastag ólom egyenértékű sugárvédelem. A személyi sugárvédelmi eszközökkel a műtős csapat biztonsága biztosított a röntgen átvilágítást alkalmazó diagnosztikai és terápiás eljárások alkalmazásakor.

KADÁVER KURZUSOK SZERVEZÉSE

Fontosnak érezzük, hogy minden manuális szakterületen dolgozó orvoskollégának lehetősége legyen saját betegeinek kezelését megelőzően humán kadáveren, valós anatómiai viszonyok melletti gyakorlati tapasztalatot szerezni. Mindehhez biztosítjuk az infrastrukturális és klinikai anatómusi hátteret, kurzusvezetőink pedig az adott klinikai szakterület neves képviselői közül kerülnek ki.

Az élő szövetekhez hasonló színt és konzisztenciát biztosító speciális tartósítási eljárások segítségével kurzusaink résztvevői reális sebészi anatómiai viszonyok között dolgozhatnak. A lágy fixálási eljárások közül mindig igyekszünk az adott szakterület igényeihez legjobban megfelelőt kiválasztani, így lehetővé téve olyan beavatkozások gyakorlását is, melyekhez például az izomrelaxáció elengedhetetlen. Emellett számos modellt dolgoztunk ki valódi műtői helyzetek (pl. dobogó szív), illetve betegségek (pl. tumorok, légúti szűkületek) szimulálására, melyek az egyre bővülő kínálatunk részét képezik a multidiszciplináris szemléletű képzések érdekében. A vegyszeres tartósításból kifolyólag a fertőzésveszély csökkenthető.

KÍSÉRLETES SEBÉSZETI FEJLESZTÉSEK

Munkacsoportunk a legkülönbözőbb műtétes szakmák sebészeti anatómiai és kísérletes sebészeti kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel a minimálisan invazív feltárási szemléletre és az endoszkóppal végzett, illetve endoszkóppal asszisztált műtéti megoldásokra. Nem határozunk meg állandó kutatási témákat, hiszen igyekszünk folyamatosan lépést tartani a klinikum újdonságaival.

Küldetésünknek érezzük a legújabb orvostechnológiai fejlesztések preklinikai kipróbálásának elősegítését is. A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) engedélyével, elismert szakorvosok, valamint hazai és európai műszergyártó cégek vezetésével veszünk részt új sebészi eljárások, eszközök valós humán anatómiai viszonyok melletti kipróbálásában. Ezzel szeretnénk előre mozdítani az arra érdemes megoldások klinikai gyakorlatba való bevonását, ezáltal segítve számos beteg mielőbbi gyógyulását.