A Beszerzési Igazgatóság a Semmelweis Egyetem Szenátusának 70/2013. (V.30.) számú határozatával 2013. július 1. napjával jött létre és vette át a Semmelweis Egyetem minden területére kiterjedő beszerzési folyamat megvalósítását, illetve ellenőrzését.

A Beszerzési Igazgatóság célja az Egyetem beszerzési igényeinek központosított módon történő, szakszerű, költséghatékony és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kielégítése a működőképesség biztosítása érdekében. Az Igazgatóság alapvető feladatai a következők:

  1. Beszerzésminősítés,
  2. Közbeszerzések és egyszerű beszerzések központi lefolytatása,
  3. (Köz)beszerzési eljárásokhoz tartozó szerződések elkészítése,
  4. Beszerzéstervezés,
  5. Beszerzési Igazgatóság által lefolytatott (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések SAP rendszerben való rögzítése és nyilvántartása.
Beszerzési Igazgatóság szervezete
Beszerzési Igazgatóság szervezete

A Beszerzésminősítési és Közbeszerzési Főosztály végzi a Semmelweis Egyetem Beszerzési Szabályzata által a Beszerzési Igazgatóság tevékenységi körébe utalt (köz)beszerzés tervezéssel, beszerzés-minősítéssel, közbeszerzési eljárások lefolytatásával, (köz)beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések monitoringjával és szerződés-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

A Beszerzési Osztály lefolytatja és dokumentálja a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó és az egyszerű beszerzési eljárásokat.

A Beszerzési Szerződés-előkészítő Osztály feladata a (köz)beszerzési eljárásokhoz tartozó szerződések elkészítése, illetve a közbeszerzéshez kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban az Egyetem képviseletének biztosítása.