Ügyintézési segédletek hallgatóknak, doktorjelölteknek és oktatóknak

Űrlap címe                           
Célszemély Letöltés

1. Formai követelmények

 Hallgató Letöltés (doc)

2. Doktori szabályzat

 Hallgató Letöltés (pdf)

3. A doktori képzés és fokozatszerzés folyamatábrája

 Jelentkező Letöltés (doc)
4. Jelentkezési lap Doktori Iskolába Jelentkező Letöltés (doc)
5. Megállapodás a doktorandusz/doktorjelölt, a témavezető és a munkahely együttműködéséről
(nem önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
Hallgató Letöltés (doc)

6. Megállapodás magyar nyelvű önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz a témavezető/munkahely együttműködésével

 Hallgató Letöltés (doc)

7. Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére (költségtérítéses, önköltséges hallgatók részére)

Hallgató Letöltés (doc)

8. Szüneteltetési kérelem

Hallgató Letöltés (doc)
9. Beiratkozási lap Hallgató Letöltés (doc)
10. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre volt doktoranduszoknak Hallgató Letöltés (doc)
11. Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésre képzés nélküli fokozatszerzőknek Doktorjelölt Letöltés (doc)
12. Javaslat a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottság tagjaira Doktorjelölt Letöltés (doc)

13. Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjaira

Doktorjelölt Letöltés (doc)
14. Az értekezés formai követelményei Doktorjelölt Letöltés (doc)
15. Könyvtári adatlap Doktorjelölt Letöltés (doc)

16. Doktori (PhD) szigorlati jegyzőkönyv

Doktorjelölt Letöltés (doc)

17. A doktori értekezés védésének menete

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

18. Doktori (PhD) értekezés védésének jegyzőkönyve

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

19. A doktori fogadalom szövege

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

20. Doktori oklevél

Jelentkező Letöltés (doc)

21. Doktori oklevél (honosított)

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

22. Predoktori (gyakornoki) pályázat

 

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

23. Javaslat doktori képzési program indítására

Hallgató,
doktorjelölt
Letöltés (doc)

24. Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására

Témavezető-jelölt  Letöltés (doc)

25. A Doktori Iskolák finanszírozása

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

26. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés eljárási díjai, a közreműködők tiszteletdíjai

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

27. A Semmelweis Egyetemen akkreditált Doktori Iskolák

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

28. Doktori (PhD) fokozatszerzési követelmények tudományszakonként

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

29. Publikációs feltételek a társadalomtudományi tudományszakokon

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

30. A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező nemzetközi és hazai folyóiratok

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

31. A doktori képzésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Hallgató  Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

32. PhD felvételi lap

 Jelentkező  Letöltés (doc)

 

33. Honosítási kérelem

Doktorjelölt  Letöltés (doc)

 

34. Pályázat tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

35. Költségvetés-tervezet kurzustámogatás kéréséhez

 Témavezető  Letöltés (doc)

 

36. Törzstagok a Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláiban

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
 Letöltés (doc)

 

37. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolái működésének feltételét biztosító mesterképzések megnevezése

Hallgató
Doktorjelölt
Témavezető
Letöltés (doc)

 

38. Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről

Doktorjelölt  Letöltés (doc)

 

2. Egyéb segédletek

Űrlap címe Célszemély Letöltés
Hallgatói befizetés Neptunban Jelentkező Letöltés (doc)
Költség támogatás kérése  Oktatóknak Letöltés (doc)