a Semmelweis Egyetem
105 nap
7 óra
13 perc
15 mp

 

 

Tanulmányi ügyintézők

Telefonszám

Email

Általános Orvostudományi Kar
Balogh Szilvia 459-1500/56588 balogh.szilva@med.semmelweis-univ.hu
Frittmann Anikó 459-1500/56592 frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Béda Zsuzsanna 459-1500/56589 beda.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Földes Eszter 459-1500/56590 foldes.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Zsiskó Andrea 459-1500/56591 zsisko.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Fanni 459-1500/56592 farkas.fanni@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné 459-1500/56598 dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Vadász Nikolett 459-1500/56587 vadasz.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria 459-1500/56594 sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu
Egészségtudományi Kar
Debrey Judit 486-5942 debrey.judit@se-etk.hu
Dömötör Edit 486-5943 domotor.edit@se-etk.hu
Leiter Zoltánné 486-5946 leiterne@se-etk.hu
Nágel Józsefné 486-5946 nageljne@se-etk.hu
Tutor Zsuzsanna 486-5946 tutor.zsuzsanna@se-etk.hu
Palotai Anita 486-65944 palotai.anita@se-etk.hu
Dömény-Békei Annamária 486-65948 domeny-bekei@se-etk.hu
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Digitális Egészségtudományi Intézet
Gyurkovics Zoltánné gyurkovics.zoltanne@public.semmelweis-univ.hu
Mentálhigiéné Intézet
Nagy Márta 459-1500/56525 nagy.marta@public.semmelweis-univ.hu
Csatári Anikó 459-1500/56527 csatari.aniko@public.semmelweis-univ.hu
Egészségügyi Menedzserképző Központ
Kóródi Rita 488-7600/57605 korodi@emk.sote.hu
Fogorvostudományi Kar
Nagy-Pál Orsolya 459-1500/55336 nagy-pal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu
Fiedler Katalin 459-1500/55338 fiedler.katalin@dent.semmelweis-univ.hu
Guzmicsné Rakó Éva 459-1500/55344 guzmicsne.eva@dent.semmelweis-univ.hu
Gyógyszerésztudományi Kar
Kocsis Erika 459-1500/55319 kocsis.erika@pharma.semmelweis-univ.hu
Czirjákiné Bánlaki Tímea 459-1500/55329 banlaki.timea@pharma.semmelweis-univ.hu
Vajvodáné Pénzes Eszter 459-1500/55323 penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu
Külföldi Hallgatók Titkársága
Angol képzés
Bácskai Adrienn 459-1500/60072 bacskai.adrienn@semmelweis-univ.hu
Sajtos Orsolya 459-1500/60073 sajtos.orsolya@semmelweis-univ.hu
Korponai Zenina 459-1500/60479 korponai.zenina@semmelweis-univ.hu
Reményiné Farádi Szabó Márta 459-1500/60076 remenyi.marta@semmelweis-univ.hu
Kiss Éva 459-1500/60481 kiss.eva@semmelweis-univ.hu
Kevi Andrea 459-1500/60081 kevi.andrea@semmelweis-univ.hu
Kokavecz Sarolta 459-1500/60074 kokavecz.sarolta@semmelweis-univ.hu
Piller Szabolcs 459-1500/60479 piller.szabolcs@semmelweis-univ.hu
Német képzés
Kovácsné Jónás Rita 459-1500/60083 jonas.rita@semmelweis-univ.hu
Merkeiné Szőke Mária 459-1500/60082 merkei.maria@semmelweis-univ.hu
Gimpl Edit 459-1500/60086 gimpl.edit@semmelweis-univ.hu
Fekete Andrea 459-1500/60085 fekete.andrea@semmelweis-univ.hu
Szabados Tünde 459-1500/60084 szabados.tunde@semmelweis-univ.hu
Bariczné Halász Adél 459-1500/60177 halasz.adel@semmelweis-univ.hu
Doktori Iskola
Kalmár Zsuzsa 459-1500/55286 kalmar.zsuzsa@phd.semmelweis-univ.hu
Marosfalvi Anita 459-1500/55387 marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu
Tölgyesi-Lovász Krisztina 459-1500/55373 tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu
Tutor László 459-1500/55242 tutor.laszlo@phd.semmelweis-univ.hu
Pető András Kar
Balogh István Lászlóné 224-1500/62557 balogh.istvan_laszlone@semmelweis-univ.hu
Grnács Nóra 224-1500/62557 grnacs.nora@semmelweis-univ.hu
Hajdu Zita Valéria 224-1500/62409 hajdu.zita@semmelweis-univ.hu