Somogyi János professzor a Semmelweis Egyetem emblematikus alakja volt. Mindvégig az egyetemünkön maradó pályafutásának ötven éve alatt kutatók tucatjait indította el pályájukon. Ma már tanítványai tanítványainak a tanítványai (a „Somogyi-dédunokák”) is önálló kutatók, számos kontinensen. Nagy idők nagy tanújaként az 1956. október 23-án a Petőfi Körben lezajlott vita levezető társelnöke volt. Nevéhez fűződik a sümegi Membrán Transzport Konferencia sorozat megalapítása 1972-ben. Idén már a 49. sümegi konferencia került megrendezésre. „A Sümeg” kutató generációk interdiszciplináris szemléletét újította meg, és mélyítette el. A konferenciasorozat napjainkban is tudományterületeket átívelő kutatási együttműködések kialakulásának a forrása.

Somogyi János tudományos pályafutását a Szent-Györgyi Albert által alapított Biokémiai Intézetben kezdte, majd 1960-tól az élénk tudományos élettel rendelkező Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetben dolgozott. Itt alapozta meg tudományos munkásságát. Első, nagy visszhangot keltő cikkei az „extramitokondriális ATP-ázról” íródtak, amelyet néhány évvel korábban, 1957-ben azonosított Na-K-ATP-ázként az ezért a felfedezéséért 1997-ben Nobel-díjjal jutalmazott Jens-Christian Skou. Somogyi János 1964-es Biochimica Biophysica Acta cikke a Na-K-ATP-áz Mg-függő ATP-áz aktivitástól mentes izolálásáról a szakterület alapvető cikkévé vált. 1973-tól az Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai, akkori nevén I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézetben helyezkedett el.

Amikor 1978-ban Somogyi János munkacsoportjába kerültem, édesapámnak, az akkori Chinoin Gyógyszergyár (ma Sanofi) egyik vezetőjének sok helyről a „Somogyi-labort”, mint az akkori hazai biokémiai kutatások egyik kiemelkedő műhelyét írták le. Sose felejtem el, amikor Somogyi professzor az első hetek egyikén a lelkemre kötötte: – Péter, ne feledje el, a jó kutató lusta! – Te jó ég, én ide, mint a kutatások egyik fellegvárába érkeztem, és itt erre tanítanak? – gondoltam, de aztán Somogyi professzor így folytatta: – Egy igazi kutató sokkal többet gondolkodik azon a kísérleten, amellyel egy igen fontos kérdést megválaszol, mint amennyi időt a kísérlet elvégzésére fordít. Ez a lényeget és értéket kereső szemlélet ma is meghatározza a tudományos gondolkodásomat. Somogyi János örökségét sokan visszük tovább.

Dr. Csermely Péter
az MTA rendes tagja, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára, a Somogyi-tanítványok sokaságának egyike

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.