A krónikus vesebetegség patomechanizmusát kutatja a 2018-ban Junior Príma Díjjal kitüntetett Dr. Pap Domonkos, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika tudományos munkatársa. Vizsgálatainak célja a betegség mögött meghúzódó molekuláris mechanizmusok pontos megértése, valamint olyan molekuláris célpontok és hatóanyagok azonosítása, melyek terápiás jelentőséggel bírhatnak. Tudományos eredményei hozzájárulnak a krónikus vesebetegségben szenvedők életminőségének javításához, valamint a betegség progresszióját gátló gyógyszerek kifejlesztéséhez.

Dr. Pap Domonkos kutatásaival a világ népességének 8-16 százalékát érintő, évente közel  egymillió ember haláláért felelős krónikus vesebetegség patomechanizmusát igyekszik feltárni. Munkája során megalkotott egy olyan új módszert, mely segítségével hatékonyan azonosíthatók be a krónikus vesebetegségben patológiás szereppel bíró molekulák, illetve az azok befolyásolására, és ezáltal a krónikus vesebetegség kezelésére alkalmas hatóanyagok.

A fiatal kutató nagyon fontosnak tartja az alapkutatáson alapuló innovációt, vagyis azt, hogy az alapkutatás során szerzett új eredmények minél hamarabb hasznosíthatók legyenek a gyógyszeripar számára, és eljuthassanak a betegágyig. Alapkutatói tevékenysége mellett ezért aktív résztvevője az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán zajló krónikus vesebetegség gyógyszeres terápiájának kidolgozását célul kitűző hatóanyag fejlesztéseknek is.

Dr. Pap Domonkos a biológia fakultáció révén már középiskolásként elkötelezte magát a természettudományok iránt. Kutatómunkáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszékén kezdte meg tudományos diákköri hallgatóként, ahol az immunsejteken is kifejeződő komplement receptorok sejt aktiváló funkcióját vizsgálta. Ezt követően kutatásait a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola keretein belül a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának kutatólaborjában folytatta mint PhD-hallgató, Dr. Vannay Ádám kutatólabor-vezető irányítása alatt; itt elsősorban a krónikus vesebetegséggel és patomechanizmusának központi elemével, a vesefibrózissal kezdett el foglalkozni. Dr. Pap Domonkosnak PhD évei alatt két elsőszerzős és kilenc társszerzős publikációja jelent meg nemzetközi folyóiratokban, valamint hét magyar nyelven megjelent közleményben is közreműködött. Publikációs aktivitása – mint fogalmazott – nagyban köszönhető annak, hogy az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és kutatólaborja egy rendkívül inspiráló, és magas színvonalú szakmai környezetet biztosít az itt dolgozó kutatók számára.

A Junior Prima díjas kutató jelenleg tudományos munkatársként dolgozik a Dr. Szabó Attila vezetése alatt álló, közel két évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai múlttal bíró MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoportban. A fiatal kutató hangsúlyozta: az eredményes munka egyik kulcsa a klinikai szakorvosok, valamint az alapkutatással foglalkozó molekuláris biológusok, biomérnökök egymást kiegészítő, szoros szakmai együttműködése, a transzlációs kutatás. Mint fogalmazott: a díj számára nagy megtiszteltetés és motiváció a jövőre nézve, ugyanakkor kiemelte munkatársai szerepét is, hiszen a díj elnyeréséhez hozzájáruló eredményeket közös munkával érték el – tette hozzá.

Fontos feladatának érzi a kutatói utánpótlás-nevelést, valamint a tudományos diákköri (TDK) hallgatók képzését is, jelenleg két hallgatója van, akik kimagasló eredményeket érnek el a TDK-konferenciákon. Mint mondta, kutatásaihoz sok erőt ad másfél éves kislánya és családja, akikkel szabad ideje nagy részét is tölti, ám ha teheti, igyekszik minél többet sportolni, többek közt az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika kosárlabdacsapatának oszlopos tagjaként.

A Junior Prima Díjra Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója terjesztette fel Dr. Pap Domonkost.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.