Dr. Sághy Éva elkötelezett a kutatás iránt, az eredményes munkához és a tudomány fejlődéséhez pedig elengedhetetlennek tartja a csapatmunkát, valamint a fiatal, tehetséges hallgatók támogatását, oktatását. A Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet adjunktusa egyike azon három egyetemi díjazottnak, akik legutóbb elnyerték a Junior Príma díjat a Magyar Tudomány kategóriában. Interjúnkban beszélt pályakezdéséről, a kutatás szépségéről és arról is, mely eredményére a legbüszkébb.

Dr. Sághy Éva, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi adjunktusa tagja a dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint dr. Görbe Anikó, dr. Giricz Zoltán, és dr. Varga Zoltán igazgatóhelyettesek vezetésével működő Kardiovaszkuláris és Metabolikus kutatócsoportnak. „Kutatási témám a szív iszkémia/reperfúziós károsodását befolyásoló tényezők vizsgálata – a kutatócsoporttal célunk feltárni a szívinfarktus által okozott károsodást befolyásoló mechanizmusokat, valamint megtalálni azokat a gyógyszercélpontokat, amelyek a károsodást mérséklik. Emellett célunk feltérképezni a társbetegségek (cukorbetegség, hiperkoleszterinémia) iszkémia/reperfúziós károsodás elleni kardioprotektív intervenciókra kifejtett hatását. A metabolikus társbetegségek következtében kialakuló változások pontos mechanizmusának megértése hatékonyabb gyógyszeres terápiát tenne lehetővé. A kutatás hosszútávú célja új, társbetegségekben is hatékony kardioprotektív molekuláris célpontok azonosítása, valamint az ezen alapuló gyógyszerfejlesztés” – magyarázta. Dr. Sághy Éva részt vett többek között egy olyan sejtes modellrendszer beállításában, amelyen különféle vegyületek kardiocitoprotektív hatását tesztelik. Emellett fontos transzkriptomikai változásokat sikerült azonosítaniuk a prediabétesz-indukált diasztolés diszfunkció modellben, és szerepet vállalt egy neuropeptid, a szomatosztatin kardiocitoprotektív hatásának bizonyításában.

A kutatócsoport a kardiovaszkuláris farmakológia tudományterületen belül számos különböző témán, projekten dolgozik, valamint a csoport metodikai eszköztára is rendkívül széles. A különböző vegyületek potenciális kardioprotektív hatásának tesztelésére in vitro sejtkultúra vizsgálatokat végzünk, valamint állatmodelleket alkalmazunk. A kardioprotektív gyógyszercélpontok azonosítására kutatócsoportunk hipotézis-mentes, omikai megközelítést is alkalmaz

– részletezte.

Dr. Sághy Éva pályaválasztása szempontjából meghatározónak számított a természettudományos érdeklődés: már középiskolában a biológia-kémia fakultációra jelentkezett, majd mivel Pécsen élt, a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) Gyógyszerésztudományi Szakra felvételizett. „Úgy gondoltam, a gyógyszerészképzés nagyon sokrétű tudást nyújt, az itt végzett hallgatók pedig elhelyezkedéskor számos érdekes terület között választhatnak” – emlékezett vissza motivációira.

A kutatómunka iránt a PTE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének Gyógyszerhatástan tárgya miatt kezdett el érdeklődni. „Kiváló oktatóim voltak, nekik köszönhetően fordultam a farmakológia irányába – itt kezdtem el TDK-munkámat, majd miután 2012-ben diplomát szereztem, PhD-tanulmányaimat is itt folytattam dr. Szőke Éva témavezetésével, valamint dr. Helyes Zsuzsanna, és dr. Pintér Erika szakmai irányításával. A Pécsen eltöltött évek alatt köteleződtem el a kutatás iránt” – emlékezett vissza. Mint elmondta, elsősorban neurofarmakológiai kutatásokban vett részt, az ottani csoport fókuszában ugyanis a kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések, az azokból  felszabaduló neuropeptidek gyulladás- és fájdalomfolyamatokban betöltött szerepének vizsgálata áll. „Én elsősorban ezen érzőideg-végződéseken megtalálható receptorok aktivációs és gátló mechanizmusait vizsgáltam.” – emelte ki. A kutatómunkával kapcsolatban elmondta: nagy kitartás szükséges hozzá, hiszen sokszor csak két-három évvel később válnak láthatóvá az eredmények. „A lényeg a szakmai kíváncsiság, ez a fő hajtóereje az én munkámnak is. Szeretem tanulmányozni a területemhez tartozó szakirodalmat, megismerni a legújabb publikációkat és eredményeket, ezek ugyanis nagyon inspirálóak, képesek új lendületet adni. Emellett a projektek egy-egy új részeredménye is hatalmas örömöt jelent számomra” – húzta alá.

Dr. Sághy Éva 2016 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi adjunktusaként. A kutatómunka mellett különösen fontosnak tartja az oktatói tevékenységet: német és magyar nyelven is részt vesz a farmakológia oktatásában.

„A szemináriumok és előadások alkalmával számos tehetséges hallgatót ismerhetünk meg, közülük pedig sokan csatlakoznak TDK-, majd később PhD-hallgatóként a kutatócsoportokhoz – az utánpótlás megtalálását pedig a siker egyik legfontosabb pillérének tartom” – mutatott rá. Hozzátette: hasonlóan lényegesek a szakmai együttműködések is. Kutatócsoportjával kollaborációban állnak a PTE Farmakológiai és Farmakoterápiai- valamint az Anatómiai Intézetével, és a Semmelweis Egyetem számos szervezeti egységével.

Dr. Sághy Éva kutatási eredményeit eddig 19 rangos nemzetközi folyóiratban megjelent cikkben publikálta, ebből 6 első szerzős közlemény volt. Ezek közül meghatározó volt számára első közleménye, melyet még PhD-hallgatóként jegyzett, és jelenleg a legmagasabb idézettségű publikációjának számít. A nívós Pharmacological Research folyóiratban megjelent közlemény feltárta, hogy a lipid raftoknak (a sejtmembránban található mikrodomének) fontos szerepe van a kapszaicin receptor (TRPV1) mellett további két hőmérséklet-érzékeny TRP receptor működésében. Emellett nagy örömmel tölti el, hogy kardiovaszkuláris támaterületen is számos publikációjuk jelent meg rangos nemzetközi folyóiratokban. 

Munkáját számos díjjal ismerték el, mint a Polgármesteri Ösztöndíj, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj, a Young Investigator Award, az MFT Ifjúsági Díj, a Kiváló Szerző Díj,a  Dr. Rácz István Alapítvány Díj, a Kovács Tibor Díj, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és a Miniszteri Elismerő Oklevél. „Ahogy a többi elismerés, úgy a legutóbbi Junior Príma díj is hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra. Fontos azonban, hogy a kutatási eredmények mindig csapatmunka eredményei! Nagyon hálás vagyok nagytudású szakmai vezetőimnek és szerencsésnek érzem magam, hogy a kutatócsoportokban kiváló munkatársakkal dolgozhattam együtt!” – emelte ki.

A jövőbeni terveiről elmondta: folytatni szeretné kutatómunkáját, lehetőleg még több hallgatót bevonva; bővülő csapattal pedig a téma, amin dolgoznak, egyre több eredményt produkálhat. Emellett pedig az oktatómunkát is mindenképpen folytatni szeretné.

Szabó Ádám
Fotó: dr. Molnár Bálint

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.