A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének meghívására a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében Érzelmekre Fókuszáló Párterápiás (EFT) alapkurzust tartott Dr. Scott Woolley, az Alliant Nemzetközi Egyetem (USA) professzora.

Ez a széles körben kutatott, rendkívül jó hatékonysági mutatókkal rendelkező párterápiás megközelítés és módszer az elmúlt évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő család- és párterápiás irányzata, melynek megalkotója Susan Johnson és Leslie Greenberg.

Az irányzat a párkapcsolatokban jellegzetesen kialakuló kapcsolati dinamikákat a kötődési szükségletek – mint alapvető kapcsolati szükségletek – szempontjából elemzi, illetve azokat felnőtt kötődési fókusszal vizsgálja. A jól strukturált, szakaszokra és lépésekre bontott terápiás folyamat végigvitelére és a kapcsolódó specifikus terapeutai eszköztár elsajátítására az elmúlt években Magyarországon több képzés is szerveződött.

A kurzuson a meghívott hazai család- és párterápiás szakembereken kívül részt vettek a Mentálhigiéné Intézet által indított Mentálhigiénés Családtudomány és Családterápiás Mesterképzés hallgatói, a mesterképzés oktatói és tereptanárai, valamint az egyetem más intézeteinek meghívott oktatói is. A családterápiás mesterképzés az Egészségügyi Közszolgálati Kar legfrissebb mesterképzése, kétéves levelező képzés, melynek második évfolyama 2018 februárjában indult el egyetemünkön. Ennek a szaknak a létesítése is a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéhez kötődik.

Az hazai EFT képzések hatékonyságát egy nemzetközi, hazai és amerikai adatgyűjtéssel megvalósuló kutatás kíséri, mely a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 3. számú programjában kap helyet, a kutatás témavezetője Dr. Török Szabolcs.

A márciusi előadás a Semmelweis Egyetem és az Alliant International University (USA, Kalifornia) közötti, négy éve tartó szakmai együttműködés egy újabb jelentős állomása, melyet remélhetőleg a jövőben oktatói és hallgatói csereprogramok kísérnek majd.

Dr. Török Szabolcs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.