a Semmelweis Egyetem
49 nap
13 óra
43 perc
11 mp

Dr. Szendrői Miklós, az Ortopédiai Klinika leköszönő igazgatója vehette át idén a Semmelweis emlékérem és jutalomdíjat az Elméleti Orvostudományi Központban a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett tudományos ülésen. A díjazottat Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes méltatta, Dr. Szendrői Miklós pedig „Mozgásszervi daganatok sebészi ellátása a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikán” címmel tartotta meg előadását.

A tudományos ülés kezdetén Dr. Bagdy György röviden bemutatta az egyetem által 1959-ben alapított Semmelweis Ignác tudományos díjat. Mint emlékeztetett, a Szenátus az egyetem néhai tanáráról és névadójáról elnevezett emlékéremmel és jutalomdíjjal olyan személyeket kíván elismerni, akik az orvostudomány művelésében töretlenül és kimagasló eredménnyel tevékenykednek, iskolateremtő tudományos és oktató tevékenységet végeznek, elévülhetetlen érdemeket fejtettek ki az egyetem érdekében és munkásságuk példamutató a jövő nemzedék számára.

Laudációjában emlékeztetett arra, hogy Dr. Szendrői Miklós 1977-ben kapta meg diplomáját a Semmelweis Egyetemen. 1983-ig az I. Sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézetben dolgozott, majd ezt követően került az Ortopédiai Klinikára, melynek azóta folyamatosan munkatársa. Három nyelven oktat. Tudományos munkássága fontos állomása, hogy létrehozta a „Támasztó és mozgató szervrendszer működésének fiziológiája és patológiája” című doktori programot. Munkássága elsősorban a mozgásszervi primer és áttétes daganatok kutatásához, ellátásához kapcsolódik. Kezdeményezésére alakult meg a magyarországi Lágyrésztumor Munkacsoport, illetve az Ortopédiai Klinikához rendelve Dr. Pápai Zsuzsanna címzetes egyetemi tanár vezetésével 2016-ban a Mozgásszervi Daganatok Tanszékcsoport. Az általa szerkesztett, illetve írt 8 könyvből 3, illetve 18 könyvfejezetéből 13 foglalkozik mozgásszervi daganatok leírásával.

Dr. Bagdy György méltatásában kitért a díjazottal kapcsolatos személyes élményeire is, emlékeztetve arra, hogy a Szenátus tagjaként Dr. Szendrői Miklós a klinikummal kapcsolatos kérdésekben mindig megfontolt, nyugodt és mérvadó javaslatokat tett. A teniszpályán pedig ütései éppen olyan biztosan ültek, mint a szenátuson elhangzott érvei – tette hozzá a rektorhelyettes.

Dr. Szendrői Miklós előadása kezdetén hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, mellyel olyan neves személyiségek táborába léphet, akik tanítómesterei voltak. Az egyik nagy előd, Dr. Dollinger Gyula 1912-es első felmérését idézve elmondta, a csontsarcomák daganatai akkor egy százalékot tettek ki. Ez a szám ma sem magasabb, az összes onkológiai megbetegedés 2-2,5 százaléka érinti a csont- és izomrendszert.

A klinikán Dr. Glauber Andor, Dr. Csató Zsuzsa és Dr. Vízkelety Tibor kezdték el a csonttumorok tudományos igényű feldolgozását, regiszter létrehozását, a korszerű diagnosztika és sebészet alapjainak lefektetését. 1986-tól indult a Mozgásszervi Tumor Centrum, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtése, a regiszter vezetőjévé pedig Dr. Szendrői Miklóst nevezték ki. A regiszterben napjainkban 6 500 csontdaganatos beteg szerepel. A hazai csonttumoros betegek 75-80 százalékát a klinika látja el, az egyes leggyakoribb sarcomák (osteosarcoma, chondrosarcoma és Ewing-sarcoma) döntő többségét is ők kezelik. Csaknem húsz éve létrehozták a lágyrésztumor regisztert is, melyben 1300 beteg szerepel jelenleg.

A legfontosabbak között említette, hogy 1986-90 körül tendenciózusan bevezették a végtagmegőrző műtéteket az osteosarcomás és más csontsarcomás betegeknél, melyhez elengedhetetlen volt a társszakterületek fejlődése is. Az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel közösen létrehoztak egy telediagnosztikus centrumot, mely lehetővé teszi, hogy a ritka daganatokkal kapcsolatban nemzetközi szinten is véleményt kérjenek, 30 tumorcentrummal vannak világszerte kapcsolatban. Szólt egyebek az interdiszciplináris együttműködések fontosságáról, és arról is, hogy a képalkotó eljárások fejlődése miként segített a diagnosztikában és a műtét tervezésében, kivitelezésében is, és milyen változásokat hozott a hatásosabb kemoterápia megjelenése.

Klinikai munkacsoportjával együtt számos új eljárást dolgoztak ki és vezettek be a csontdaganatok kezelésében, melyeket konkrét eseteken keresztül mutatott be.

Egyebek mellett kitért arra, hogy kidolgoztak egy olyan moduláris tumor endoprotézist, amivel gyakorlatilag centiméterenként pótolható a csont. Létrehoztak egy csont és egy tumorbankot, utóbbiban mintegy 600 minta van jelenleg. Elindították a komplex allograftok használatát, az inverz protézisek alkalmazását válltumoros betegek esetében is, és a teljes combcsont pótlását is bemutatta az általuk fejlesztett tumorprotézissel. Bevezették a növekedési tumor endoprotézis használatát 8-14 éves gyerekek számára, valamint komplex tumoreltávolításokat érpótlással, lágyrészfedéssel. Szintén az új eljárások között említette a tíz éves kor alatti csontsarcomás betegeknél a saját tumoros csontszegmens visszaültetését a defektus pótlására előzetes sterilizálási eljárásokat követően.

Szólt a nemzetközi és hazai együttműködésekről is, kitérve a bázeli Arbeitsgemeinschaft für Knochentumoren-el, az Európai Musculoskeletális Onkológiai Társasággal, a heidelbergi, graz-i, stuttgarti egyetemmel való szoros kapcsolatokra, valamint arra, hogy 2017-ben a klinika szervezte az Európai Musculoskeletalis Onkológiai Társaság kongresszusát.

Az onkológiai ellátás csapatmunka – hangsúlyozta Dr. Szendrői Miklós, aki köszönetet mondott klinikai munkatársainak, és mindenkinek, akivel együttműködött a munka során.

Az előadást követően Dr. Bagdy György adta át Dr. Szendrői Miklósnak az elismerést.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.