Azok az értékek, amelyekért a márciusi ifjak küzdöttek, ma is olyan fontosak, mint egykor. Semmelweis Ignác és az 1848-49-es szabadságharc hősei, valamint az egyetem legendás alakjai az itt folyó munkának ma is erkölcsi zsinórmértékül szolgálnak – mondta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen dr. Merkely Béla rektor a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET). Az ünnepségen a hősök emlékének felidézése mellett az egyetemi polgárok kitüntetéseket vehettek át.

„Azért vagyunk itt, hogy számbavegyük azokat az értékeket, amelyekért elődeink küzdöttek, és amelyek ma is pontosan olyan fontosak, mint egykor: az összefogást, a hősiességet, a tetterőt, a hazaszeretetet, vagy épp a haladó szellemiséget” – kezdte ünnepi beszédét dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, hozzátéve, hogy az ünneplés egyúttal arra is alkalmat ad, hogy kitüntessék azokat az egyetemi polgárokat, akik a márciusi ifjak szellemében a mai napig ezeket az értékeket szolgálják, nem csak nemzetünkért, de a Semmelweis Egyetemért is munkálkodva.

A rektor szavai szerint a több mint 250 éves tradíciókkal rendelkező intézmény tevékeny szerepet játszott történelmünk valamennyi sorsfordító eseményekor. Felidézte, hogy 1848-ban a pesti orvostanhallgatók az elsők között csatlakoztak a forradalmárokhoz, a pesti egyetem orvosi karán rendezték be a honvédkórházat, a sebesültek ellátásban pedig az intézmény olyan nagyságai láttak el kulcsszerepet, mint Balassa János, vagy épp Markusovszky Lajos. Maga Semmelweis sem tétlenkedett a ’48-as események idején: több társával együtt tagja lett a bécsi forradalmi Nemzeti Gárdának, de eközben folyamatosan gyakorolta hivatását is – emelte ki a rektor.

„Rektorként azt vallom, intézményünk legfőbb erőssége munkatársaink világszínvonalú szakértelme, hivatásszeretete, a kollégák közötti összefogás. Az, hogy az itt dolgozók munkahelyüket biztosnak érezhetik és büszkék arra, hogy a Semmelweis Egyetem polgárai” – fogalmazott dr. Merkely Béla. Fontos lépésként említette az egészségügyi szakdolgozók március 1-jei béremelését, amelyet az egyetem az életpályamodellen kívül további 300 millió forinttal egészített ki. Ahogy a ’48-as események idején, úgy ma is kulcsfontosságú szerepet játszanak a szakdolgozók – tette hozzá a rektor.

Célunk, hogy minden Semmelweis Polgár azt érezze, az intézményben megbecsülik, munkáját elismerik, teljesítményét díjazzák. Szeretnénk, ha egyetemünk az európai universitasoknak egyik leginspirálóbb szellemi és szakmai közege lenne, amelynek minden munkatársa és hallgatója szakmailag és tudományos céljait tekintve is kibontakozhat, az itt születő teljesítmények pedig mindig a magyar embereket szolgálják.

– hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

A rektor beszédében kitért a Semmelweis-család bővülésére, történelmi jelentőségűnek nevezve, hogy az egyetem profiljában olyan új ellátások jelentek meg, mint a traumatológia, a rehabilitáció, az idegsebészet és a neruointervenció. 

„Jelszavaink valának: haza és haladás…” – idézte a rektor Kölcsey Ferencet, kijelentve, hogy „itt, a Semmelweis Egyetemen pontosan ennek szellemében dolgozunk. Munkánkhoz pedig névadónk, Semmelweis Ignác mellett az 1848/49-es szabadságharc hősei, valamint intézményünk legendás alakjai szolgálnak erkölcsi zsinórmértékül. A ma kitüntetett munkatársaink az ő nyomukban járnak, bizonyítva, hogy egyetemünkön nem csak megőrizzük a ránk bízott tradíciókat és értékeket, de generációról generációra továbbörökítjük, gazdagítjuk is azokat” – fejezte be köszöntőjét dr. Merkely Béla.

Dr. Nyirády Péter, az Urológiai Klinika igazgatója ünnepi beszédében szintén felidézte, milyen szerepet játszottak a pesti orvostanhallgatók és tanáraik a ’48-as események idején. Mint fogalmazott: ennek a nemzedéknek köszönhetjük magát a szabadságharcot, amely egy olyan történelmi élményt és tapasztalatot hordoz magában, hogy ha számíthatunk egymásra, hogy ha egy nemzet fiai tudnak egymásért tenni, egymásért harcolni és áldozatot hozni – ha a legnagyobb és legsúlyosabb áldozatokat is meg tudják hozni egymásért –, akkor az a nemzet nagy dolgokra hivatott. Szavai szerint március 15-re emlékezve szívünkbe kell vésnünk és soha nem szabad elfelejtenünk: a szabadság mindig egy lehetőség. A kérdés mindig az, hogy mit tudunk valóra váltani belőle – fogalmazott dr. Nyirády Péter. Az igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta, saját történelmünk arra tanít bennünket, hogy a sorsunk könyvét, ha kell, munkával, szorgalommal, ha kell, bátorsággal és vérrel, de mindig magunknak kell írnunk.

1848. március 15-ét Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte, amely nemzeti identitásunk és nemzeti mitológiánk alapköve. A márciusi ifjak példája minket is kötelez. Minden szorgalmunkkal, tehetségünkkel és legjobb tudásunkkal kell szolgálnunk a közösségünket, népünket, nemzetünket – jelentette ki dr. Nyirády Péter. Mint a Semmelweis Egyetem Polgárai, munkánkkal szolgálnunk kell betegeinket, a segítségre szorulókat, tanítványainkat, kollégáinkat és példát kell mutatnunk a jelenben, de tudásunkat átadva szolgálni kell gyermekeink jövőjét is – zárta gondolatait.

Az ünnepi beszédeket követően az egyetemi vezetők kitüntetéseket adtak át. 

A Semmelweis Egyetem egyik legmagasabb elismerésében, a Pro Universitate Érdemrendben dr. Buza Tibor  (Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet) részesült, a kitüntetést dr. Merkely Béla rektor nyújtotta át.

Dr. Merkely Béla ezután a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, valamint Rektori Dicséreteket adott át. Utóbbi elismerést az egyetemi munkavállalói jogviszonyban álló oktató, kutató, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy további foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy kaphatja, aki az egyetem céljai érdekében huzamosabb időn át kitűnő munkát végez. 

Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült a Rektori területről

 • Bakics János
  Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

 • Bariczné Halász Adél
  Nemzetközi Hallgatók Képzési Központja, Német Nyelvű Tanulmányi Osztály

 • Bassi Éva
  Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 • Berger Tibor
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

 • Dr. Birkás Emma
  Magatartástudományi Intézet

 • Dr. Buzás Edit
  Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

 • Cenkvári Györgyi
  Konduktív Pedagógiai Központ

 • Dr. Enyedi Balázs Gábor
  Élettani Intézet

 • Dr. Erdei Csilla
  Propedeutikai Tanszék

 • Farkas Beáta
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Dr. Ghidán Ágoston
  Orvosi Mikrobiológiai Intézet

 • Dr. Halász Judit
  Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

 • Horváth Beatrix Judit
  Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

 • Ivácson Dezső
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Józsáné Tóth Annamária
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

 • Juhász Ágnes
  Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

 • Kovácsné Takács Enikő
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Kömezei Ágnes
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Láng Tiborné
  Szemészeti Klinika

 • Láposi Andrea
  Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

 • Dr. Medvecz Márta
  Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 • Mikó Vivien
  Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

 • Molnár Attila
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Nagy Erika Ilona
  Pulmonológiai Klinika

 • Németh Helga
  Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Molekuláris Biológiai Tanszék

 • Olasz Tamás
  Központi Könyvtár

 • Pap László
  ÁOK Dékáni Hivatal

 • Schneider András
  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

 • Dr. Simonffy László
  Orális Diagnosztikai Tanszék

 • Dr. Takács István
  Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Onkológiai Részleg

 • Tassi Viktória
  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

 • Dr. Terebessy Tamás
  Ortopédiai Klinika

 • Dr. Timár Botond
  Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

 • Trombitásné Dr. Fehér Ágnes
  Népegészségtani Intézet

 • Váradiné Tóth Mónika
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Dr. Várnainé Dr. Tóth Zsuzsanna Emese
  Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

 • Dr. Vass Péter
  Sürgősségi Orvostani Klinika

Rektori Dicséretben részesült

 • Dr. Andrásfalvy Ágnes Henrietta 
  Transzlációs Medicina Intézet

 • Dr. Balogh Emese Celeszta
  Pető András Kar, Dékáni Hivatal

 • Baranyáné Bécsi Nóra
  Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

 • Dr. Bányai Dorottya
  Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

 • Dr. Belicza Éva Edit
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Benczik Hajnalka
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Berger Virginia
  Egészségtudományi Kar, Dékáni Hivatal

 • Berkics Eszter
  Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

 • Dr. Czövek Dorottya
  Gyermekgyógyászati Klinika

 • Czövek Klára
  Nemzetközi Hallgatók Képzési Központja, Német Nyelvű Tanulmányi Osztály

 • Czuczor Zoltán
  Pulmonológiai Klinika

 • Danku Anita
  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

 • Döbrössy Bence Márton
  Magatartástudományi Intézet

 • Gecséné Bíró Ágnes
  Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 • Dr. Gellérd Emese
  Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet

 • Gróf Stefánia
  Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

 • Dr. Győri Gabriella
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Hanák Borbála
  Nemzetközi Hallgatók Képzési Központja

 • Dr. Hegyesi Hargita
  Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

 • Huszár Andrea
  Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 • Dr. Istók Roland
  Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

 • Dr. Jakus Zoltán Péter
  Élettani Intézet

 • Juszel Mónika
  Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika

 • Dr. Katz Sándor
  Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

 • Kiss Bernadett
  Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

 • Dr. Kocsis Béla 
  Orvosi Mikrobiológiai Intézet

 • Kovács Attila Sándor
  Kommunikációs Igazgatóság, Kommunikációs csoport

 • Dr. Kovács Kristóf Attila
  Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

 • Lehotai Gyuláné
  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

 • Molnárné László Gabriella
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

 • Orsós Gábor
  Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

 • Dr. Papp András
  Szemészeti Klinika

 • Radnics Miklósné
  Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 • Sallai Krisztina 
  Ortopédiai Klinika

 • Sándor Edina 
  Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

 • Sárközi Zoltánné
  Szakképző Intézmények Igazgatósága

 • Sinóros-Szabó Dóra Emese
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Dr. Szabó Bence Tamás
  Orális Diagnosztikai Tanszék

 • Szabó Ottóné
  Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 • Szalai Krisztina
  Ortopédiai Klinika

 • Dr. Szöllősi András
  Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék

 • Dr. Timár Tímea Éva
  Transzlációs Medicina Intézet

 • Dr. Vaszilkó Éva
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Virág Andrea
  Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ

 • Weisz-Győrfi Alida Adrienn
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

A kancellária területén dolgozókat elismerő Kiváló Dolgozó kitüntetéseket és Kancellári Dicséreteket dr. Pavlik Lívia kancellár nyújtotta át a kitüntetetteknek. Kancellári Dicséretben az az egyetemi munkavállaló részesülhet, aki az egyetem céljai érdekében huzamos időn át kitűnő munkát végez.

Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült a Kancellária területről

 • Barta Andrea
  Belső Klinikai Tömbigazgatóság

 • Dömény Katalin
  Szolgáltatási Igazgatóság, Textil Üzem Osztály

 • Erhartné Maurer Ágnes
  Pénzügyi Igazgatóság, Számviteli Osztály

 • Gémes Piroska
  Fogorvostudományi Kar, Gazdasági Igazgatóság

 • Lukasik-Balogh Regina
  Beszerzési Igazgatóság

 • Mangel-Vályi Áron
  Biztonságtechnikai Igazgatóság, Vagyonvédelmi Osztály

 • Marinkás Ádám
  Általános Orvostudományi Kar, Gazdasági Igazgatóság

 • Németh Norbert
  Biztonságtechnikai Igazgatóság, Vagyonvédelmi Osztály

 • Novák Brigitta
  Biztonságtechnikai Igazgatóság

 • Polgár Patricia
  Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóság

 • Szepesi Csilla
  Gyógyszerésztudományi Kar, Gazdasági Igazgatóság

 • Szlovák Anett
  Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóság

 • Tenevszki Kosztadin
  Egészségügyi Közszolgálati Kar, Gazdasági Igazgatóság

 • Dr. Trócsányi Sára
  Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, Adatvédelmi és Betegjogi Központ

 • Weiczner-Szmuta Nikolett
  Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Kancellári Dicséretben részesült

 • Fehér Nikolett
  Gazdasági Főigazgatóság, Gazdálkodás-felügyeleti Osztály

 • Ficsóri Gábor
  Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóság, Informatikai Rendszertámogató Osztály

 • Forgács Csaba
  Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóság

 • Makai Mónika
  Szolgáltatási Igazgatóság, Textil Üzem Osztály

 • Moldoványi Beáta
  Beszerzési Igazgatóság

 • Nagy Anna
  PAK Gazdasági Igazgatóság

 • Pálinkás Erika
  PAK Gazdasági Igazgatóság

 • Polgár Zsuzsanna
  Pénzügyi Igazgatóság, Pénzügyi Osztály

 • Polónyi Péter
  Belső Klinikai Tömbigazgatóság

 • Rátosiné Bodnár Piroska Zsuzsanna
  Corvin-negyedi Tömbigazgatóság

 • Sebestyén László
  Corvin-negyedi Tömbigazgatóság

 • Tóth Andrea
  Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

 • Tóth Ágnes
  Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóság

 • Tóth Mária
  Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 • Utasiné Horváth Gabriella
  Semmelweis Egyetem, Szakrendelői Intézet-Szent Rókus Klinikai Tömb

 • Zalányi Szilvia
  Városmajori Klinikai Tömbigazgatóság

A megemlékezésen dr. Merkely Béla rektor egyetemi docensi, egyetemi tanári és tudományos főmunkatárs kinevezéseket is átadott.

Egyetemi docensi kinevezésben részesült

 • Dr. Bősze Szilvia Erika
  Általános Orvostudományi Kar Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet

 • Dr. Csépány-Kömi Roland
  Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet

 • Dr. Firneisz Gábor
  Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet

 • Dr. Gáborján Anita
  Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

 • Dr. Joó Tamás
  Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Dr. Lajkó Eszter
  Általános Orvostudományi Kar Genetikai Sejt-és Immunbiológiai Intézet

 • Dr. Lakatos Botond Tibor
  Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Infektológiai Tanszéki Csoport

 • Dr. Mikulás Krisztina Ágnes
  Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika

 • Dr. Nemcsik János
  Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszék

 • Dr. Visnovitz Tamás
  Általános Orvostudományi Kar Genetikai Sejt-és Immunbiológiai Intézet

Dr. Rónai Zsolt, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Molekuláris Biológiai Tanszék munkatársa egyetemi tanári kinevezést kapott 2023. szeptember 1-jétől a Magyar Közlöny 2023. évi 126. számában megjelent 188/2023. köztársasági elnöki határozat alapján. Kinevezését a megemlékezésen vehette át dr. Merkely Bélától.

Tudományos főmunkatárs kinevezésben részesült

 • Dr. Adorján István
  Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

 • Dr. Kozma Tibor Gergely
  Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézet

 • Dr. Osteikoetxea Vélez Xabier
  Általános Orvostudományi Kar Genetikai Sejt-és Immunbiológiai Intézet

 • Dr. Zachar Gergely
  Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Címzetes egyetemi docens óraadó oktatói címet kapott: dr. Várkonyi István Zsolt, Klinikai Központ.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója elismeréseket, valamint a Kossuth Zsuzsanna emlékdíjakat dr. Merkely Béla rektortól és dr. Szabó Attila, a Klinikai Központ elnökétől vehették át a kitüntetettek. 

Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója kitüntetésben részesült

 • Angyal László Norbertné
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Bánky Éva
  Fogpótlástani Klinika

 • Fülöp-Szabó Szilvia
  Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 • Matuczáné Kazi Ildikó
  Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 • Obráz Szilvia
  Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 • Tálasné Marsi Magdolna
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Todorov József Illésné
  Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

 • Zsadon Ildikó
  Ortopédiai Klinika

Kossuth Zsuzsanna emlékdíjban részesült

 • Balázs Lászlóné
  Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 • Ballai Judit
  Pulmonológiai Klinika

 • Kovács Márta
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora elismerést a rektor és dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a Pető András Kar dékánja adta át. A kitüntetett Ruttai Tamásné, a Konduktív Pedagógiai Központ munkatársa.

Ezt követően az ünnepség a hallgatóknak odaítélt díjak átadásával folytatódott. A Jó tanuló-Jó sportoló elismeréseket a díjazottak a rektortól és a Testnevelési és Sportközpont igazgatójától, Várszegi Kornéliától vehették át.

„Jó tanuló-jó sportoló” elismerő díjban részesült

 • A női hallgatók versenyében I. helyezést ért el a tájékozódási futás világbajnokságon való részvételével a Veszprémi Honvéd Egyesület színeiben:
  Mérő Dominika Egészségtudományi Kar, IV. évfolyam

 • Az Országos Fedettpályás Atlétika Magyar Bajnokságon 4 x 400 m váltóban bronzérmes lett a Vasas SC Egyesület színeiben, ezzel II. helyezést ért el:
  Decker Szonja Egészségtudományi Kar, IV. évfolyam

 • Az Óbudai Repülőkorong SE csapat színeiben részt vett a Repülő korong Európa Bajnokságon, ezzel a III. helyezést ért el:
  Hartai Gréta Pető András Kar, III. évfolyam

 • A 2023. évi Medikus Kupán női kosárlabda versenyben aranyérmes lett a Semmelweis Egyetem Sport Klub csapatával, így a pályázaton a IV. helyezést érte el:
  Szabó Petra Egészségtudományi Kar, IV. évfolyam

 • Atlétikában kiemelkedő teljesítményével a Balatonfüredi Atlétikai Club színeiben részt vett a Budapest Maratonon, így a pályázaton V. helyezést ért el:
  Marie Sveingard Általános Orvostudományi Kar angol nyelvű képzés V. évfolyam

 • A Magyar Egyetemi – és Főiskolai Bajnokság Sakk versenyében a Tapolcai Városi Sport Egyesület színeiben bronz érmet szerzett, ezzel a pályázaton VI. helyezést ért el:
  Érseki Tamara Általános Orvostudományi Kar, VI. évfolyam

 • A férfi hallgatók versenyében I. helyezést ért el, aki a Repülő Korong Európa-bajnokságon XV. helyen végzett az Óbudai Repülő Korong SE csapattal:
  Szeredás Bálint Kende Általános Orvostudományi Kar, III. évfolyam

 • A 2023. évi Medikus Kupán férfi kosárlabda versenyben ezüstérmes lett a Semmelweis Egyetem Sport Klub csapatával, így a pályázat II. helyezettje:
  Vámosi Boldizsár Általános Orvostudományi Kar, VI. évfolyam

 • Az Angyalföldi Vizisport Egyesület versenyzője Felnőtt Magyar Bajnokságban Kajak-kenu versenyszámban ezüstérmes lett, ezzel III. helyezést ért el:
  Urbán Martin Fogorvostudományi Kar V. évfolyam

 • A 2023. évi Medikus Kupán férfi kosárlabda versenyben ezüstérmes lett a Semmelweis Egyetem Sport Klub csapatával, így a pályázat IV. helyezettje:
  Jankó Árpád Ágoston Általános Orvostudományi Kar, V. évfolyam

 • A Budapest Kupán 3. helyezését érte el Labdarúgás sportágban az UFC csapatával: ezzel a pályázat V. helyezettje:
  Márta Zsombor Általános Orvostudományi Kar, IV. évfolyam

A megemlékezés további részében a Dékáni Dicséretek átadás következett. Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) elismerő okleveleit dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, a Fogorvostudományi Kar (FOK) okleveleit dr. Németh Zsolt, a FOK dékánhelyettese, a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) dékáni dicséreteit dr. Antal István dékán, az Egészségtudományi Kar (ETK) okleveleit Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) kitüntetéseit Sinkó Eszter dékánhelyettes, a Pető András Kar (PAK) dicséreteit dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán nyújtotta át a kitüntetetteknek.

Dékáni dicséretben részesült az Általános Orvostudományi Karon

 • Dr. Ács Nándor
  Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részleg

 • Dr. Barra Magdolna
  Orvosi Képalkotó Klinika

 • Dr. Dósa Ágnes
  Magatartástudományi Intézet

 • Dr. Fábry Szabolcs
  Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

 • Geiger Erzsébet
  Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 • Hegyi Lajos László
  Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

 • Jáky-Kováts Zsuzsanna Ágnes
  Pulmonológiai Klinika

 • Kardos Szilvia
  Orvosi Mikrobiológiai Intézet

 • Kecskés Krisztina
  Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

 • Dr. Lászik András
  Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

 • Dr. Masszi Tamás Pál
  Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 • Nárainé Daróczi Julianna
  Ortopédiai Klinika

 • Porpáczy Gabriella
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

 • Rátkai Gabriella
  Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

 • Szabó Elvira
  Szemészeti Klinika

 • Szentgyörgyi Piroska Hajnal
  Népegészségtani Intézet

 • Dr. Szélvári Ágnes
  Családorvosi Tanszék

 • Dr. Szőke György
  Ortopédiai Klinika

 • Dr. Voszka István
  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dékáni Dicséretben részesült a Fogorvostudományi Karon

 • Horváth Csenge Eszter
  Parodontológiai Klinika

 • Luca Roxána Consuela
  Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 • Dr. Mensch Károly Frigyes
  Orális Diagnosztikai Tanszék

 • Rácz Róbert Balázs
  Orálbiológiai Tanszék

 • Szabó Adrienn Veronika
  Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika

Dékáni Dicséretben részesült a Gyógyszerésztudományi Karon

 • Dr. Csernák Orsolya Zsuzsa
  Farmakognóziai Intézet

 • Dr. Deme Ruth
  Szerves Vegytani Intézet

 • Dr. Fejős Ida
  Farmakognóziai Intézet

 • Dr. Mészáros Ágnes Andrea
  Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

 • Mirzahosseini Arash
  Gyógyszerészi Kémiai Intézet

 • Wéber Sándor Szven
  Gyógyszerésztudományi Kar, Gazdasági Igazgatóság

Dékáni Dicséretben részesült az Egészségtudományi Karon

 • Bakosné Kiss Erzsébet
  Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda

 • Császár Gábor
  Egészségtudományi Kar, Dékáni Hivatal

 • Csima Zoltán
  Egészségtudományi Kar, Közegészségtudományi Tanszék

 • Dr. Kormos-Tasi Judit
  Egészségtudományi Kar, Családgondozási Módszertani Tanszék

 • Sviszt Katalin Valéria
  Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék

 • Sztankóné Horváth Gabriella
  Egészségtudományi Kar, Hang- beszéd- és nyelésterapeuta Tanszék

 • Dr. Tóth Tímea
  Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék

 • Vékony Blanka
  Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Dékáni Dicséretben részesült az Egészségügyi Közszolgálati Karon

 • Dr. Antal Zsuzsanna Monika
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Dr. Gaál Péter András
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Dr. Juhász Péter
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Kóder Fruzsina
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Dr. Lőrincz Orsolya
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Nebehaj Orsolya
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Polakovics Nóra
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

 • Szaszovszky Eszter Anna
  Egészségügyi Menedzserképző Központ

Dékáni dicséretben részesült a Pető András Karon

 • Deák Ilona
  Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály

 • Ézsiás István Tibor
  Konduktív Pedagógiai Központ

 • Farkas Antalné
  Konduktív Pedagógiai Központ

 • Gönczöl Zoltán Attila
  Pető András Kar, Gazdasági Igazgatóság

 • Kocsis László
  Konduktív Pedagógiai Központ

 • Nagy Balázs
  Pető András Kar, Dékáni Hivatal

 • Teodoruné Szabó Judit
  Pedagógiai Szakszolgálat

A megemlékezésen a Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány elismeréseit dr. Fehér Erzsébet professor emerita, a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának titkárától vehették át a kitüntetettek.

A Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány elismerésében részesült

 • I. díjat kap: 
  Amir Shadi, német nyelvű képzés, IV. évfolyam
  Munkájának címe: „Die Signifikanz der topographischen Anatomie des N. laryngeus recurrens & des Ductus Thoracicus in chirurgischen Interventionen”

 • II. díjat kap:
  Balogh Katica Általános Orvostudományi Kar, III. évfolyam
  Munkájának címe: „A suboccipitalis régió anatómiája különös tekintettel az arteria vertebralis lefutására, valamint a fossa rhomboideara és a környékét képező struktúrákra”

 • III. díjat kap:
  Szűcs Adél Általános Orvostudományi Kar, V. évfolyam
  Munkájának címe: „Az arteria subclávia és az arteria carotis externa ágrendszere”

A Semmelweis Egyetem Baráti Kör elismeréseit a Baráti Kör titkára, dr. Molnár László, valamint vezetőségi tagja, dr. Kovács Éva nyújtotta át a kitüntetetteknek.

A Semmelweis Egyetem Baráti Körének elismerésében részesült

 • A Baráti Kör ifjúsági tagjai részére idén is meghirdetett „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatán 120 000 forintos díjat nyert dr. Őri Dorottya a 2024. júniusában Reykjavíkban megrendezésre kerülő World Psychiatric Association – Together Against Stigma világkongresszuson történő részvételének támogatására.

 • A Semmelweis Egyetem kollégiumainak igazgatója, dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 120 000 forinttal jutalmazza az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó hallgatóit.  

 • A Baráti Kör 250 000 forintot biztosít az egyetemi hallgatók testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztésére. Az erről szóló emléklapot Várszegi Kornélia, a Testnevelési és Sportközpont igazgatója vette át.

A március 15-ei megemlékezést a Medikus Zenekar előadása zárta, Inke Holm, Gergely Eszter és Máté Hanna Doppler: Rondo című művét adta elő.

Március 15-e alkalmából több egyetemi munkatárs állami kitüntetést vehetett át, az erről szóló cikkünk itt olvasható.

Szepesi Anita
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.