Közel 2500 hallgató töltötte ki májusig a Neptunon keresztül azt a kérdőívet, mely a különböző egyetemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget mérte fel. Az eredmények kiértékelését követően augusztus végén dr. Szász Károly kancellár átfogó projektet indított a hallgatói szolgáltatások bővítése és fejlesztése érdekében.

RS20826_KA-20140717-IMG_6863-hallgato-scr (1)A többnyelvű kérdőívet többségében magyar hallgatók töltötték ki, de csaknem 350 angolul, illetve németül tanuló diák is válaszolt. A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, valamint a Hallgatói Önkormányzat és az Alumni Igazgatóság által összeállított, négy fő témakört érintő kérdőívben a hallgatók elmondhatták véleményüket a tanulmányi ügyekkel, a hallgatói tanácsadással, a lakhatási feltételekkel, életvitellel, valamint a hallgatói rendezvényekkel és egyetemi kötődésükkel kapcsolatban.

A kiértékelés alapján elmondható, hogy a hallgatók összességében elégedettek az egyetem által nyújtott szolgáltatásokkal, ugyanakkor jól körvonalazódnak a fejlesztendő területek is – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a projektet előkészítő Jogi és Igazgatási Főigazgatóság vezetője. Mint hozzátette: nagyon aktívak voltak a hallgatók, koherens válaszokat adtak és a nyitott kérdéseknél számos javaslat fogalmazódott meg.

A legtöbben az elektronikus elérhetőségek, eljárások szerepének erősítését fogalmazták meg legfontosabb igényként, mind a tanulmányi, mind a hallgatói ügyek terén. Így például visszatérő elem volt a válaszok között az e-learning rendszer fejlesztésének szükségessége, a tananyagok online elérésének átlátható, egységes szerkezetben való biztosítása. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy mindezt nem a hagyományos, személyes kapcsolattartáson alapuló ügyintézés rovására fogalmazták meg a hallgatók, hanem annak kiegészítésére – mondta a főigazgató. A tanulmányi osztályok munkáját összességében egyébként pozitívan értékelték a hallgatók – tette hozzá.

A válaszok kiértékelése után dr. Szász Károly kancellár kezdeményezésére átfogó projekt indult a „Hallgatók részére nyújtott oktatási és az oktatást segítő, kiegészítő egyetemi szolgáltatások bővítése, korszerűsítése (HASZNOS)” címen. Ennek keretében létrejött négy operatív és négy stratégiai munkacsoport.

KA-20160830-IMG_7796_1Az operatív munkacsoportok a terv szerint év végéig működnek, és a rövid távon megvalósítandó feladatokkal foglalkoznak. Ezek közé tartoznak például a kollégiumok esetében a kisebb, komfortot és közérzetet javító változtatások (pl. wifi elérhetőség javítása), az elektronikus nyomtatványok fejlesztése, a hallgatói ügyek intézésének adminisztratív könnyítése, a közösségi rendezvények bővítése.

A stratégiai munkacsoportok 2017. június 30-ig dolgozzák ki azt a koncepciót, amiben  a nagyobb költségvetést igénylő, illetve hosszabb távon megvalósítható fejlesztések szerepelnek, és az abban megfogalmazott célok elérése fokozatosan, 2020-ig történik meg. Külön munkacsoportok foglalkoznak az egységes, központi hallgatói tanácsadó szolgálat létrehozásával, a kollégiumokkal és a sportolási lehetőségekkel kapcsolatos infrastrukturális fejlesztésekkel, valamint egy egyetemi mobilapplikáció létrehozásával. A stratégiai célok közé tartozik ezek mellett az is, hogy a tanulmányi követelményrendszerrel kapcsolatos információk formailag és tartalmilag egységes, online struktúrában jelenjenek meg.

Dr. Kovács Zsolt hangsúlyozta: fontos cél, hogy a projekt átláthatóan működjön. Egy erre a célra kialakítandó honlapfelületen láthatóvá kívánják tenni a javaslatokat, döntéseket és az eredményeket minden egyetemi polgár számára.

A projekt vezetői a rektor, a kancellár, a Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A projekt megvalósításában a rektori és a kancellári irányítású egységek közösen vesznek részt.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem