A Semmelweis Egyetem belső ellenőrzési egységének, az Ellenőrzési Igazgatóságnak alapvető célja számot adni arról, hogy a vizsgált területek az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e, a számviteli és bizonylati rendet betartják-e.

A jogszabályi előírások alapján az Ellenőrzési Igazgatóság tevékenysége kiterjed a Semmelweis Egyetem minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára, a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének elemzésére, értékelésére. A belső ellenőrzés feladatai közé tartozik a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

A belső ellenőrzési tevékenység szabályrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazzák.

Az Ellenőrzési Igazgatóság feladatait a Semmelweis Egyetem Kancellárja által jóváhagyott éves ellenőrzési terv (intranetes pdf dokumentum), valamint soron kívüli elrendelések alapján végzi.