EGYETEMI TANÁRKLINIKAI FŐORVOS
Dr. Igaz Péter klinikaigazgatóDr. Csöregh Éva
Dr. Tóth Miklós Dr. Jakab Zsuzsanna
Dr. Lohinszky Júlia
PROFESSOR EMERITUSDr. Müller Gábor
Dr. Gláz Edit ny. egyetemi tanárDr. Nádházi Zoltán
Dr. Somogyi Anikó ny. egyetemi tanárDr. Nagy Viktor
Dr. Tulassay Zsolt ny. egyetemi tanárDr. Németh Anna Mária
Dr. Péter Zoltán
EGYETEMI DOCENSDr. Pusztai Péter
Dr. Békési Gábor Dr. Uhlyarik Andrea
Dr. Lengyel Gabriella
Dr. Műzes GyörgyiKLINIKAI SZAKORVOS
Dr. Werling KláraDr. Adler lldikó
Dr. Bencze Ágnes
EGYETEMI ADJUNKTUSDr. Gáspárdy Géza
Dr. Hagymási Krisztina tanulmányi felelős - ÁOK angolDr. Kollár Réka
Dr. Mihály EmeseDr. Laki András Miklós
Dr. Müllner KatalinDr. Major Judit Virág
Dr. Nagy GézaDr. Menyhárt Orsolya
Dr. Papp Veronika tanulmányi felelős - ÁOK németDr. Patai Árpád
Dr. Reismann Péter tanulmányi felelős - FOK németDr. Pintér József Zsolt
Dr. Sármán BeatrixDr. Rumszauer Ágnes
Dr. Sipos FerencDr. Székely Hajnal
Dr. Szücs Nikolette
Dr. Tőke Judit tanulmányi felelős - ÁOK - FOK magyarKLINIKAI ORVOSOK ÉS REZIDENSEK
Dr. Balog Beatrice
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS Dr. Balogh Dóra Marietta
Dr. Bach KatalinDr. Barsi Ádám
Dr. Kiss Róbert Dr. Csontos Ágnes
Dr. Franka János
ÖNKÉNTES SEGÍTŐDr. Grolmusz Vince
Dr. Kónya LászlóDr. Kóczy Ágnes
Dr. Madácsy LászlóDr. Leiszter Katalin
Dr. Molnár BélaDr. Mátyás Csaba
Dr. Molnár Ágnes
GYÓGYSZERÉSZDr. Perge Pál
Dr. Medveczky MiklósnéDr. Pócsai Károly
Dr. Stark Júlia
Dr. Szatmári Réka
Dr. Szolga Brigitta
Dr. Tóth Kinga
Dr. Tömböl Zsófia