Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Vagyongazdálkodási Igazgatóság vezeti az Egyetem szervezeti egységeinek adatszolgáltatásán alapuló helyiségnyilvántartását.

Figyelembe véve a teljes adatbázis méretét és felépítését, bármely épület, épületrészre vonatkozó adatigény esetén szíveskedjenek a helyiséggazdálkodási ügyintéző kollégánkhoz fordulni az alábbi elérhetőségen:

https://semmelweis.hu/telefonkonyv/?emp_id=15969

 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG a gazdasági főigazgató felügyelete alá tartozó, a pénzügyekért és vagyongazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettesen keresztül irányított, igazgató vezetésével működő szervezeti egység, melynek feladatai:

  •  az egyetemi ingatlanvagyon 90 napot meghaladó hasznosításához szükséges dokumentumok – ide nem értve a szerződéseket – szakmai előkészítése, pályázatok lebonyolítása, továbbá a hasznosítási szerződések hatálykövetése, nyilvántartása;
  • az egyetem egységes és elektronikus, a szervezetek működési helyszíneinek helyiség-nyilvántartása;
  • az egyetemi helyiség-gazdálkodás biztosítása, elhelyezési igények nyilvántartása, az elhelyezési igények elbírálásához javaslattételek előkészítése;
  • az egyetemi szervezeti egységek működéséhez szükséges ingatlanok 90 napot meghaladó bérbevételeinek szakmai előkészítése – ide nem értve a szerződéskötés folyamatát-, továbbá a bérbevételi szerződések hatálykövetése, nyilvántartása;
  • eljár az egyetemi ingatlanok birtokátruházási eljárásai során az Egyetem képviseletében, továbbá képviseli az Egyetemet a társasházi tulajdonra vonatkozó tulajdonosi joggyakorlás körében felmerülő ügyekben;
  • a Központi Raktár működtetése, az Egyetemen belül működő valamennyi szervezeti egység általános raktári és gyógyszernek nem minősülő orvostechnikai fogyóanyagokkal történő ellátásának biztosítása;
  • a szervezeti egységek feleslegessé vált, de még használható eszközeinek hasznosításával kapcsolatos ügyletek intézése;
  • a selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása (Selejtezési Bizottság működtetése);
  • előkészíti az Egyetem ingó-, és ingatlan vagyonelemeinek értékesítését.

 

Igazgató: Rosengart BélaTitkárnő, adminisztratív koordinátor: Rácz Zsuzsanna

Elérhetőség:
Telefon: +36-20-825-9891

E-mail: vagyon@semmelweis.hu

 

Gazdasági vezetői feladatok : Somogyi-Ferenczy Vivien Pálma gazdasági szakértő
Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóság

 

Szervezeti felépítés: