Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

7564. oldal
Húsz éve a tumor leukémiás gyermekekért
Jubileumi ülésen magas rangú vendégek részvételével ünnepelte 20. születésnapját a Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.
5-6-7. oldal
Gyógyszerészdoktorok avatása a Parlamentben 
Április 19-én a magyar gyógyszerész társadalom régen várt pillanatához méltó helyszínt adott a Parlament Főrendiházi Díszterme: a négy hazai gyógyszerészképző hely összevont kari tanácsülésén
ünnepelte a doktorrá fogadást.
8-9. oldal
Svájcban indít képzést az Egészségtudományi Kar 
A Luganói Egyetemen indít székhelyen kívüli gyógytornász képzést az ETK. Az együttműködést a svájci partnerintézmény kezdeményezte, és érdeklődnek a kar dietetikus és szülésznői képzései iránt is – hallottuk, egyéb érdekes hírek mellett Vingender István oktatási főigazgató-helyettestől.
10. oldal
Faculty of Health Sciences launches programme in Switzerland 
The Faculty of Health Sciences has launched an off-campus physiotherapy course at the University of Lugano. The cooperation was initiated by the Swiss partner institution, which is also interested in the faculty’s training for dieticians and midwifes, István Vingender, deputy director for education, told us.
11-12-13. oldal
Szenvedély kell az új felfedezésekhez 
Március utolsó két napján doktoranduszok vették birtokba a NET több helyiségét: a PhD Tudományos Napok alkalmából a doktori képzés szereplői poszterek hasábjain vagy az előadóteremben tárták az egyetem közvéleménye elé tudományos munkájuk eredményeit.
14-15-16. oldal
Könyvári metamorfózis
Nincs kultúra, de egyetem sincs könyvtár nélkül. Ebben egyetértettek mindazok, akik a Központi Könyvtár megnyitó ünnepségének népes közönségét tették ki április 2-án a Mikszáth tér 5-ben, a Központi Könyvtár új otthonában.
17-18-19-20. oldal
A XXIX. OTDK egyetemi eredményei
A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia több szekciója is Pécsett zajlott, a TF hallgatói Sopronba utaztak a megmérettetésre. A Semmelweis Egyetem hallgatói számára rendkívüli sikereket hozott a diáktudomány e tavaszi rendezvénye.
21. oldal
Tanulást segítő eszköz fogyatékos hallgatóknak
Info-kommunikációs akadályok leküzdését segítendő, 30 db netbook-ot kaptak a rászoruló hallgatók.
22-23. oldal
Alumni rendezvény az egyetemen
Öt év után ismét kitárja ajtaját az egyetem hajdan végzett külföldi hallgatói előtt. A május 23-i rendezvényről Ligeti Erzsébet és Kollai Márk, mint a Külföldi Hallgatók Titkárságának társigazgatói beszélnek.
24-25. oldal
Hírek, események – röviden 
27. oldal
Bemutatkozik az új EOK Könyvesbolt 
A Semmelweis Kiadó második mintaboltja nemrégiben megnyitotta kapuját az Elméleti Orvostudományi Központban.