Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás

IX. évfolyam 3. szám · 2008. március 15.

20080300.jpg

A lapszám letölthető itt PDF-formátumban

E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.

 

Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja.

  blank
  Csak weben olvasható hírek, események – röviden
  A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Molnár László írása (hosszabb változat)
  Pályázati hírlevélből: a 7. Keretprogramban meghirdetett pályázatok
  15th Budapest Nephrology School/CME Course
(26 August – 31 August)
  Közalkalmazotti Tanács választásra állított jelöltek névsora
blank
Hírek, események – röviden
Ami túlél, növekszik
  Publicisztika
„Elveszítettük a műszíves beteget”
  Ezzel a drámai bejelentéssel kezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját Szabolcs Zoltán és Merkely Béla professzor a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikai Tömbjében február 28-án. A két hete sikeres műszívbeültetésen átesett beteget a fellépő vérzéses szövődmény miatt az orvosok minden erőfeszítésük ellenére sem tudták megmenteni.
A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben (rövidebb változat)
  A pesti forradalom kitörésében az orvoskari ifjúság is szerepet vállalt. A márciusi ifjak csoportja a Pilvaxból először az orvoskarra ment, hiszen ez az egyetemi intézmény esett a kávéházhoz a legközelebb. A mindig könnyen mozgósítható, a forradalmi, de legalábbis reformeszméktől erősen fűtött egyetemi ifjúságból először itt próbáltak maguk mellé híveket toborozni.
Központi szolgálat – mobil aneszteziológusok
  Szervezés alatt áll a Semmelweis Egyetem Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szolgálata. A hírrel kapcsolatban számos félreértés, felesleges félelem, kétkedés is szárnyra kapott. Ezeket igyekszünk eloszlatni az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) igazgatója, Gál János egyetemi docens segítségével, akitől e szakterület összevonásának szükségességéről is informálódtunk.
Ápolók kritikus helyzetben
  Az ápolói hivatás lényege más embereknek történő segítségnyújtás. Több éves negatív tendencia következményeként az ápolói létszám országos szinten jelentősen csökkent, és most az ápolók szorulnak segítségre, támogatásra.
Szigorúbban szabályozott orvostovábbképzés
  Amikor három évvel ezelőtt egyetemünk átvette az akkori HIETE-től az orvostovábbképzés megszervezését, alaposan megváltozott az addig megszokott gyakorlat. Az eltelt időszak tapasztalatairól a Továbbképzési Központ szakmai grémiumának elnökét, Szathmári Miklós egyetemi docenst kérdeztük.
Semmelweis Innovációs Szakkollégium
  Sikerrel pályázott egyetemünk a „Semmelweis Innovációs Szakkollégium – innovációval kapcsolatos előadássorozat a jövő sikeres tudósnemzedékéért” című, Baross Gábor programhoz kapcsolódó projekt megvalósítására. A 2008 márciusáig tartó projekt során megalakult a Semmelweis Innovációs Szakkollégium, amelynek keretében január 8-tól tíz alkalomból álló előadássorozat indult innováció-menedzsment témakörben.
Európai szabadalmaztatás változás-közeli állapotban
  Az európai versenyképesség, a valóságos belső piac kialakulása szempontjából fontos kérdés, hogy milyen feltételekkel szabadalmaztathatják kutatásaikat, találmányaikat az innovátorok. Az eddigi eljárásrenden változtatni kell, ez nyilvánvaló, no de meddig terjedjen a módosítás határa? Legyen-e közösségi szabadalom? A szakmai berkekben régóta dúló, nemzeti érdekeket is érintő vitában most mintha közelednének egymáshoz a tagországok. A jelenlegi álláspontot a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnöke, Bendzsel Miklós segítségével értelmezzük.
Egyetemi TDK konferencia
Zene és gyógyítás
  A Baráti Kör februári klubestjét a Fogorvosi Szekció rendezte. Amikor dr. Gömbös Gabriella szekcióelnök köszöntötte a megjelenteket, már régen nem volt szabad ülőhely a NET Díszpáholyában.
Gyanúsak a kommunizmus múmiái
  „Néhány ezer évvel ezelőtt, leginkább az egyiptomiak azt gondolták, pontosabban hitték, hogy lesz valamiféle élet a halál után is, és hogy a test megint összetalálkozik a lélekkel (ami parkolópályán leledzik valahol), ezért a legokosabb, amit tehetünk, hogy testünket addig is valamilyen módon megőrizzük. Hogy aztán kinek jutott először eszébe a megőrzésnek az a módja, amit ma balzsamozásnak nevezünk, a csuda tudja. Mindenesetre a bölcs papok is magukévá tették az ötletet, mondhatnánk, ki is sajátították. Az biztos, abban az időben a technológia hozzátartozott a mindennapokhoz, nemcsak a gazdagok kiváltságaként, lehetett rendelni többféle szolgáltatást. Persze a pénz és a pozíció akkor sem volt közömbös”
Semmelweis Egyetemi Kulturális Napok
PhD Tudományos Napok
Hirdetés

Semmelweis Egyetem | Semmelweis Egyetem újság | Első cikk |