Rehabilitációs Medicina

Egy hetes kötelező blokk V. évfolyamos hallgatók részére 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Rehabilitációs Medicina Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Dénes Zoltán

A tárgy tematikája: 

Az orvosi tevékenységünk 4 alappillére a megelőzés, a gyógyítás, a rehabilitáció és a palliáció. Az elmúlt évtizedekben a rehabilitációs medicina gyakorlati jelentősége egyre nőtt, ezzel párhuzamosan nagy fejlődésen ment keresztül.

Napjainkra a rehabilitációs alapismeretek az általános orvosi tudásunk szerves részét képezik.

Az Európai Szakorvosi Szövetség 2008-ban határozott a rehabilitáció orvosegyetemi tananyagba vételéről. A tárgy oktatása a Semmelweis Egyetemen 2009-ben választható tantárgyként indult, majd az oktatás jelenlegi formáját 2019-ben nyerte el a Rehabilitációs Tanszék megalakulásával és az immár kötelező egy hetes blokkoktatás elindulásával. Az orvosi rehabilitáció az a tevékenység, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos embernek (a WHO adatai szerint a lakosság 10%-a valamilyen fogyatékossággal él), hogy meglévő képességeinek fejlesztésével önállóságát részben vagy egészben visszanyerje és képessé váljon a családba, munkahelyre, társadalomba való beilleszkedésre.

Az oktatás során korszerű rehabilitációs ismeretek sajátíthatók el, kiemelve az alábbi területeket: A fogyatékosság értelmezése, epidemiológiája, a rehabilitáció intézményrendszere, a rehabilitációs team és működése, az orvos szerepe a rehabilitációs teamben, a rehabilitáció helye az egészségügyi ellátás rendszerében, a mindennapi élettevékenységek akadályozottsága, a funkciók felmérése: mozgás, önellátás, kommunikáció, viselkedés, legfontosabb beavatkozások a rehabilitációban, rehabilitációs célkitűzések, rehabilitációs terv készítése, fejlett technológia alkalmazása, rehabilitáció balesetek és degeneratív ízületi betegségek miatt, amputált betegek rehabilitációja, idegrendszeri károsodott betegek rehabilitációja.

A hallgatók a képzés során megismerkedhetnek továbbá a Pető-módszerrel, mely Dr. Pető András nevéhez fűződik. Egyedülálló módszerének (konduktív pedagógiai módszer) alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. A Pető András Kar közösségének küldetése a mozgásukban – elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt – nehézséggel és kihívással szembesülő, bármely életkorú emberek életminőségének javítása a konduktív pedagógia által.

További információk a tantárgyról hallgatóknak:

Rehabilitacios-Medicia – Általanos információk hallgatóknak (pdf)