Betűméret: A A A

Köszöntő

“Hazánkban a fogak gondozása, a többi európai művelt államokhoz képest, meglehetősen mostoha sorson él még és az előítéletek, balhiedelmek, sőt a babona is nincsenek még eddig kizárva nemcsak a középnél, de a művelt osztályoknál sem egészen. A fogorvoslás tudománya az utóbbi évtized alatt olyan tökélyre fejlődött és annyira pozitív segélynyújtásra, valamint tapintatos, helyes tanácsadásra képesíti az orvosokat, hogy mai nap a mulasztás önvádja nélkül senki sem lehet többé szája tisztasága és fogai épsége iránt közönyös és tétlen.”

(Árkövy József, 1881)

A magyar fogorvostudomány atyjának, Árkövy Józsefnek XIX. századvégi gondolatai útmutatóul szolgálhatnak, kései utóda számára is. Munkássága megkoronázásaként, éppen 100 éve a XX. század elején, az egykori Pál utcai fiúk grundján megépült Európa egyik legmodernebb fogászati-szájsebészeti klinikája.

Közel egy évszázaddal később a Fogorvostudományi Kar szimbolikusan és materiális valóságban is átlépett a XXI. századba. Az egyetem koncepciózus, előrelátó vezetésének köszönhetően az Oktatási Minisztésium támogatásával, a Kar elöljárói megálmodták, majd felépítették az Oktatási Centrumot. 2007 áprilisában költöztünk be Európa egyik legnagyobb és legmodernebb PPP konstrukcióban létrehozott fogorvos-képző és betegellátó központjába.

 

Az Oktatási Centrum tízszintes, összes alapterülete 11400 négyzetméter. A földszinten található a korszerű, online betegirányító, az üvegpiramis tetejű aula, a 200 főt befogadó Árkövy József tanterem, valamint a Kari Könyvtár. Az I. és a II, szinten vannak a szemináriumi termek, a mátrix rendszerű oktató kezelők, valamint a Propedeutikai Tanszék tanlaboratóriuma. A III. emeleten kapott elhelyezést az Orális Diagnosztikai Tanszék, mely az Önálló Radiológiai Részleg, az Orális Diagnosztikai Részleg és a Dento-alveoláris Sebészeti Osztály összevonásával alakult meg. Ezen a szinten található még a Központi Sterilizáló. A IV. emeletet a Parodontológiai Klinika, az Oktatási Centrum Igazgatósága és a Fogtechnikai lagoratórium, a további szinteket a Klinikai Kutató Laboratórium, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, a Fogpótlástani Klinika, a Konzerváló Fogászati Klinika és a Szak- és Továbbképzési Titkárság foglalja el. Az épületet rendezvények bonyolítására is alkalmas tetőterasz zárja le.