2019. augusztus 1-jével négy egészségügyi középfokú szakképző intézmény került a Semmelweis Egyetem fenntartásába. A többcélú szakképző intézmények ingyenes, érettségire épülő, illetőleg iskolarendszerű, technikumi szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket kínálnak nappali és esti munkarendben.

A képzéseket szakmai vizsga zárja, melynek sikere teljesítését követően a végzettek szakmai bizonyítványt kapnak, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére jogosít.

Ingyenes képzés tanulói jogviszonnyal, ösztöndíj lehetőséggel:

A képzések legfeljebb két szakma megszerzéséig ingyenesek. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. 

Minden szakképzésben résztvevőnek tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár, amelyet a duális képzésben munkabér vált fel. A tanulói jogviszonyban állók jogosultak diákigazolványra és családi pótlékra is.

Felnőttképzés:

A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. A felnőttképzési jogviszonyban a képzési idő – a hasonló munkakörben, vagy már meglévő képesítés birtokában megszerzett szakmai tudás figyelembevételével (azaz beszámítással) – számottevően csökkenhet. A képzést sikeresen befejezők a szakirányú végzettségért kapott többletpontokkal előnyt szerezhetnek a felsőfokú tanulmányaikhoz!

Képzéseink nappali és esti tagozaton:

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSEK

 • Egészségügyi Technikum
  A technikumi képzés során a 10. évfolyam végén kell szakmát, és 11. évfolyam végén szakmairányt választani. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé.
 • Két tanítási nyelvű Egészségügyi Technikum (kizárólag a Bókay János Szakgimnáziumban)
  Képzési idő: 1 + 5 + 1 év. Az oktatás a 0. évfolyamon kezdődik, ahol a tanítási órák több mint felében az angol nyelvi készségek alapozása folyik. A képzés további része megegyezik az előzőekben leírtakkal.

Megszerezhető egészségügyi szakmák és szakirányok:

Szakma Szakmairány
(nem teljes körű felsorolás)
Képzési idő
Alapfokú végzettséggel Érettségi végzettséggel

Gyakorló ápoló

 • Csecsemő- és gyermekápoló
 • Felnőttbeteg-ápoló
 • Mentőápoló

5 év

2 év

Ápoló

 • Alapellátási közösségi szakápoló
 • Felnőtt intenzív szakápoló
 • Geriátriai és krónikusbeteg szakápoló
 • Gyermekintenzív szakápoló
 • Sürgősségi szakápoló

6 év

3 év

Egészségügyi asszisztens

 • Fogászati asszisztens
 • Gyógyszertári asszisztens
 • Kardiológiai és angiológiai asszisztens
 • Perioperatív asszisztens
 • Radiográfiai asszisztens

5 év

2 év

Rehabilitációs terapeuta

 • Ergoterapeuta
 • Fizioterápiás asszisztens
 • Gyógymasszőr

5 év

2 év

Egészségügyi laboráns

Klinikai laboratóriumi asszisztens Szövettani asszisztens

5 év

2 év

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 • Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
 • Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
 • Mikrobiológiai szakasszisztens

6 év

3 év

Radiográfiai szakasszisztens

 • CT/MR szakasszisztens
 • Nukleáris szakasszisztens
 • Sugárterápiás szakasszisztens

6 év

3 év

SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK

 • Szociális Technikum
  Képzési idő: 5 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: érettségi vizsga illetve technikusi oklevél:

  • Kisgyermekgondozó, -nevelő vagy
  • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szakmákban
 • Szociális gondozó és ápoló szakképző iskola
  Képzési idő: 3 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SPORTKÉPZÉSEK

 • Sport Technikum (kizárólag a SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményében)
  A képzés során a közismereti tárgyak mellett sport-szakmai képzés (edzéselmélet, sport-anatómiai ismeretek, gimnasztika elmélet-gyakorlat, sport-elsősegély) folyik.
  Képzési idő: 5 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: érettségi vizsga és technikusi oklevél:

  • Fitness-wellness instruktor vagy
  • Sportedző, – sportszervező szakmákban

PEDAGÓGIAI KÉPZÉSEK

 • Pedagógia Szakgimnázium
  Képzési idő: 4 + 1 év
  Megszerezhető végzettség: pedagógiai munkatárs; (negyedik év után választható gyógypedagógiai asszisztens illetve pedagógiai asszisztens szakmairány)

Információ és jelentkezés:

Jelentkezés személyes egyeztetésre a lehetséges tanulmányi beszámítások tekintetében és további részletek az iskolák képzéseinek sokféleségéről a nappali és az esti képzések vonatkozásában egyaránt a szakképző intézmények honlapjain keresztül történhet.

ISKOLÁINK:

Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

A Bókay János gyermekorvos és tudós nevét viselő egészségügyi szakgimnázium 1968-ban kezdte meg működését. 50 éves története során meghatározó profilja végig az egészségügyi szakképzés volt. Jelenleg négy ágazatban (egészségügyi, szociális, pedagógiai és sport) indítanak képzést a 9. évfolyamosok számára. Nemzetközi kapcsolataik révén immár két évtizede évente számos diákjuk vesz részt külföldi diákcserén. Az iskolában egyedülállóan 20 éve két tanítási nyelvű egészségügyi ágazati képzés is folyik. Tanulóik hosszú évek óta rangos sikereket érnek el megyei és országos sport-, elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyeken.

Cím: 1086 Budapest, Csobánc utca 1.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye, Salgótarján

Az 1958-ban megalakult iskolában jelenleg elsősorban egészségügyi ágazati képzés folyik (cél az érettségire való felkészítés és a kisegítő ápolói végzettség megszerzése), de van szociális ágazati képzés, valamint szakmai képzés érettségire épülően nappali tagozaton is. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorló ápoló és az erre épülő képzés ápoló képzés létszámának növelésére. Az iskola sok egészségügyi-, szociális és egyéb társadalmi intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatot, mely elősegíti a színvonalas működést. 

Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

Az iskolában egészségügyi, pedagógia és szociális ágazatokban oktatnak, stabil alapokat teremtve az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz egyaránt. A középiskolában a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg – a duális képzés jegyében – Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben. A tanulók felkészülését délutáni foglalkozásokon segítik mind a tehetséges, mind pedig a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében.

Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

Az iskolában egészségügy, szociális és pedagógia ágazati képzés folyik. Az iskola célja az általános műveltség megalapozása, olyan szakmai tudás biztosítása, amely lehetőséget teremt a diákoknak a felsőoktatásba való bekerüléshez. Nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken. Tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítják a tehetséges és a tanulási problémákkal küzdő tanulóink fejlődését, szabadidős elfoglaltságokat is szerveznek számukra.

Cím: 1194 Budapest, Csengő u. 1.

TOVÁBB A HONLAPRA