2019. augusztus 1-jével négy egészségügyi középfokú köznevelési intézmény, négy szakgimnáziumi és szakközépiskolai (összefoglaló nevén szakképzési) képzést folytató iskola került a Semmelweis Egyetem fenntartásába. Az iskolákban szakgimnáziumi, szakközépiskolai osztályokban tanulhatnak a diákok, nappali rendszerű, illetve felnőttoktatási formában. Az egyetem szervezeti felépítésében az iskolák fenntartói feladatainak ellátására új főigazgatóság, a Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatósága (SZKIFI) jött létre.

Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma

A Bókay János gyermekorvos és tudós nevét viselő egészségügyi szakgimnázium 1968-ban kezdte meg működését. 50 éves története során meghatározó profilja végig az egészségügyi szakképzés volt. Jelenleg négy ágazatban (egészségügyi, szociális, pedagógiai és sport) indítanak képzést a 9. évfolyamosok számára. Nemzetközi kapcsolataik révén immár két évtizede évente számos diákjuk vesz részt külföldi diákcserén. Az iskolában egyedülállóan 20 éve két tanítási nyelvű egészségügyi ágazati képzés is folyik. Tanulóik hosszú évek óta rangos sikereket érnek el megyei és országos sport-, elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyeken.

Cím: 1086 Budapest, Csobánc utca 1.

TOVÁBB A HONLAPRA


Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Az 1958-ban megalakult iskolában jelenleg elsősorban egészségügyi ágazati képzés folyik (cél az érettségire való felkészítés és a kisegítő ápolói végzettség megszerzése), de van szociális ágazati képzés, valamint szakmai képzés érettségire épülően nappali tagozaton is. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorló ápoló és az erre épülő képzés ápoló képzés létszámának növelésére. Az iskola sok egészségügyi-, szociális és egyéb társadalmi intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatot, mely elősegíti a színvonalas működést. 

Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.

TOVÁBB A HONLAPRA


Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Az iskolában egészségügyi, pedagógia és szociális ágazatokban oktatnak, stabil alapokat teremtve az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz egyaránt. A középiskolában a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg – a duális képzés jegyében – Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben. A tanulók felkészülését délutáni foglalkozásokon segítik mind a tehetséges, mind pedig a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében.

Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26.

TOVÁBB A HONLAPRA


Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája

Az iskolában egészségügy, szociális és pedagógia ágazati képzés folyik. Az iskola célja az általános műveltség megalapozása, olyan szakmai tudás biztosítása, amely lehetőséget teremt a diákoknak a felsőoktatásba való bekerüléshez. Nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken. Tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítják a tehetséges és a tanulási problémákkal küzdő tanulóink fejlődését, szabadidős elfoglaltságokat is szerveznek számukra.

Cím: 1194 Budapest, Csengő u. 1.

TOVÁBB A HONLAPRA