A Terrorelhárítási Központ (TEK), a Semmelweis Egyetem (SE) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) együttműködésében egyhetes Taktikai Medicina (TM) képzés kezdődik Budapesten. A 2015. március 30. és április 03. között zajló képzésre hét országból érkeznek az európai speciális beavatkozó egységekben szolgálatot teljesítő orvosok, mentőtisztek és egészségügyi ellátók.

A TM a sürgősségi egészségügyi ellátás speciális szakterülete. Alkalmazására a terrorelhárító és rendőri egységek műveleteinek végrehajtása során van szükség. A TM fő célja az életmentés. A műveleti egységekkel együtt dolgozó speciálisan képzett egészségügyi szakembereknek extrém körülmények között is képesnek kell lenniük a súlyos életveszélyes sérülések azonnali ellátására vagy a maradandó egészségkárosodások megelőzésére. Ehhez a Taktikai Medicina nyújtotta speciális képességekre van szükségük.

Európában a TEK az első és mai napig egyetlen olyan rendvédelmi szervezet, amely a Taktikai Medicinát, mint a sürgősségi egészségügyi ellátás speciális ágát rendszerszinten, mindennapi műveletei során a gyakorlatban is alkalmazza. A nemzetközi kurzus célja a TEK birtokában lévő mindazon elméleti és gyakorlati tudásanyag átadása, ami az egészségügyi egységek hatékony vezetéséhez és az ellátók tevékenységéhez nélkülözhetetlen.

A képzés az elmélet mellet nagy hangsúlyt helyez a gyakorlatra, vagyis a résztvevők az előadások mellett szimulált harci helyzetekben is fejleszthetik tudásukat. A speciális anatómiai és élettani tudásanyag elsajátításán túl a kurzus részletesen bemutatja például harctéri sebesültszállítás és kimenekítés fogásait és a tömeges sérülések kezelésének legkorszerűbb módszereit. A résztvevők tapasztalatokat szerezhetnek az úgynevezett „túlélési lánc” megszervezésében és irányításában is.

A képzés sikeres lebonyolítása érdekében a TEK stratégiai partnerként működik együtt a Semmelweis Egyetem (SE) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakembereivel. Az NKE Terrorelhárítási Tanszéke a program kidolgozásában és az oktatási anyagok összeállításában működött közre. A SE tapasztalt oktatói előadások megtartását vállalták, és az egyetem korszerű eszközökkel felszerelt gyakorlati helyiségeit is rendelkezésre bocsájtja.

Terrorelhárítási Központ – Semmelweis Egyetem – Nemzeti Közszolgálati Egyetem