Még több Lendület: több kiváló tudós, több pénz, több ígéretes kutatás

A Magyar Tudományos Akadémián három esztendeje elindított pályázati modell, a Lendület Program a kiválóság és eredményesség elismerésének és ösztönzésének legsikeresebb kezdeményezése.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József által elindított Lendület program célja kettős: megakadályozni a legértékesebb tudósagyak „elszívását” és biztos eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportokat támogatni.  A program lendületben tartja a legkiválóbb fiatal magyar kutatókat, a világszínvonalú hazai kutatásokat, mindezzel tudós-életpályát, és a kiválóságra alapozott valódi, versenyképes eredményeket ígér.

A Lendület program tehát mozgósítja az iskolateremtő tudományos kiválóság fiatal képviselőit annak érdekében, hogy ők itthon megalakított kutatócsoportjaikkal tartsák mozgásban a hazai és nemzetközi tudományos életet, hozzájárulva egyúttal a merev intézményi struktúrák megújításához is. A Lendület program rugalmasságát és sikerét éppen a teremtő tudós-kiválóság, a körültekintően kialakított, kiszámítható támogatást biztosító modell és a jól követhető és mérhető eredményesség adja.

A 2011-ben kiírt pályázatokra idén a korábbi évekhez képest kétszer nagyobb összeg, évi 600 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből 2011-ben 16 kiváló kutató alapíthat önálló kutatócsoportot. Az idei eredményhirdetést követően, az eddigi nyertesekkel együtt 28 kiemelkedő fiatal tudós folytathat nemzetközileg is versenyképes kutatásokat a Lendület Programból elnyert, összesen 1.1 milliárd forint támogatásból. Az első évi nyertes pályázók tavaly ősszel eredménykonferencián számoltak be kutatásaikról. Kiváló teljesítményük igazolja a három éve indított pályázati rendszer sikerét: a Lendület program eredményességét és fenntarthatóságát.

Az MTA elnöke 2011-ben az egyetemekre is kiterjesztette az akadémiai kiválósági programot. A Lendület érdekeltté teszi az akadémiai és – idén először – már az egyetemi- intézmények vezetőit a legkiválóbb kutatók megszerzésében és megtartásában. A nyertes kutatók kutatócsoport-alapítói tevékenysége a befogadó intézeteket ígéretes témaváltásokra és erőforrás-átcsoportosításra ösztönzi, mindeközben kiszámíthatóvá teszi a kutatói életpályát, és hozzájárul a minőség-és teljesítményalapú előmeneteli rendszer megvalósításához.

A kutatók életkoruknak megfelelően két kategóriában pályázhattak: az elsőben kezdő, ígéretes kutatócsoport-vezetők jelentkezhettek, a másodikban nemzetközi mezőnyben is tartósan kiemelkedő teljesítményű, professzori kiválóságú kutatók pályázatait várták. A nyertesek számára az MTA öt évre biztosítja a támogatást. Ezt követően az Akadémia elnöke a kutatócsoportot és annak vezetőjét értékelő szakértői bírálat alapján dönt a támogatás további folyósításáról, illetve a kutatócsoport vezetőjének határozatlan idejű alkalmazásáról. A résztvevőknek törekedniük kell arra, hogy a támogatást kiegészítsék más kutatás-finanszírozási forrásokból.

A beérkezett kutatási tervek mindegyikét anonim bírálók értékelték, majd a második fordulóban az Akadémia elnöke által irányított, a pályázati rendszerekben jártas, nemzetközileg elismert kutatókból álló nyilvános zsűri tagjai tettek javaslatot a nyertesekre.

A pályázatok kiválóságának egyik legfontosabb mértéke a tudományos ismertséget és jelentőséget jelző hivatkozásszám, illetve publikációs impakt faktor. A Lendület program 2011-es nyerteseinek, a 16 kutatónak 200 feletti impaktfaktora és ezer hivatkozást meghaladó idézettsége akadémiai összehasonlításban is jelentősnek tekinthető.

Örvendetes, hogy idén sokkal több női pályázó jelentkezett és nyert támogatást a Lendület program keretében. Idén először büszkélkedhetünk kisgyermekes anyaként is kiváló eredményeket elért kutatónőkkel.

A tehetséges kutatókért világszerte óriási verseny folyik, a Lendület Programot a kezdetektől kiemelt figyelem övezi mind a kutatói közösség, mind a társadalom részéről. A gazdasági élet szereplői is felismerték az akadémiai program jelentőségét, és folyamatosan tesznek felajánlásokat a nyertes kutatók kutatócsoportjainak támogatására.