Az alábbi oldalakon ismerkedhet meg a laborunkban alkalmazott metodikákkal.

In vivo

Az általunk használt egér modellek:
• emlőrák isograft (4T1 sejt/Balb/C egér)
• iszkémia-reperfúzió indukálta vesefibrózis (NMRI outbread egér)

Sebészeti és kémiai modellek:
Endotoxin-ischemia kereszt-tolerancia egérmodell: Növekvő dózisú endotoxinnal kialakított rezisztencia.
Endotoxin sokk egérmodell: Gramm negatív baktériumok lipopoliszacharidjának bejuttatása endotoxin sokk kiváltásának céljából.
Diabeteses állatmodell: Az 1-es típusú diabetes mellitus modellezése Streptozotocinnal indukált inzulin-hiány modell patkányokon és egereken.
Szervátültetés: Ortotróp vese-transzplantáció patkányban.
Subtotalis nefrektómia: Krónikus vesefibrózis modell: A teljes jobb vese es a bal vese 2/3-ának eltávolításával a vesekéreg 5/6-át rezekáljuk.
Ischemia-reperfúzió: A bal vesét az artéria es véna renalis leszorításával kirekesztjük a keringésből. A jobb oldali vesét kontroll célból eltávolítjuk (egér és patkány modell).
Vesevéna és portális injektálás: Vesetubulus és májsejtek transzfekciójának céljából nagyvolumenű oldatok beadása az adott szerv vénájába.
Hydrodynamikus kezelés: A keringő vértérfogat min. 50%-ának megfelelő volumen injektálása az egyik farokvénába, kevesebb mint 10 ms alatt, a hasűri nagy vérellátású parenchymás szervek (máj, vese) transzformálása céljából.

Funkcionális mérések:
Diurézis ketrec: Huszonnégy órás vizeletgyűjtés, proteinuria, albuminuria meghatározására.

Glomeruláris károsodás vizsgálatok:
Albuminuria: A vizelet albumin szintjének meghatározása ELISA módszerrel.
Vizelet összfehérje: Gyűjtött vizelet összfehérje meghatározása és tömeg szerinti szétválasztása SDS-Page gelen, majd kiértékelés denzitometriás módszerrel.
Inulin, PAH, mannitol clearance: Filtrációs vesefunkció vizsgálatok a glomeruláris filtráció (GFR) és a vesén 1 perc alatt átáramló plazmamennyiség (RPF) meghatározására.
CREA/UREA: Vér illetve vizelet kreatin és urea szint meghatározás Reflotron tesztcsík automatával (Roche).

Tubuláris károsodások vizsgálatok:
NGAL: Vizelet NGAL szint (neutrophil gelatinase associated lipocalin) meghatározása ELISA módszerrel.
Gamma-GT/CREA: Vizelet kreatinin és gamma-GT meghatározása vizeletből Reflotron tesztcsík alkalmazásával (Roche).
Mikroproteuinuria: SDS-Page elektroforézissel denzitometriás eljárással vizsgálhatóak a vizeletben megjelenő alacsony molekuláris tömegű fehérjék mennyisége.
Erek funkcionális vizsgálatai:
Vérnyomás mérés: Telemetriás és IITC (piezoelektromos) farok-vérnyomás mérés.

Glükóz háztartás funkcionális követése:
Szérum glukóz: Szérum glükóz szint mérése Reflotron tesztcsík automatával (Roche).
OGTT: Orálisan beadott glükóz során megnövekvő vércukorszint csökkenése az eltelt idő függvényében.
Fruktózamin: Szérumban található glikált fehérje kvantitatív tesztje.
Májfunkció vizsgálatok: Szérum GGT/ALAT (GOT)/ASAT (GPT)/ALP/TG/CHOL szintjeinek meghatározás Reflotron tesztcsík automatával (Roche).

Ex vivo

Szuperoxid-anion kimutatás: Szövet minta dihidroetidin festése majd az egyes szövetrétegek 3D elemzése és a szuperoxid termelés detektálása konfokális mikroszkóppal.
Aorta funkció mérés: Egérből preparált aortán az endothel funkció vizsgálata, ismert hatású farmakonokkal létrehozott kontrakció és relaxáció mérése szervkamrában.
Mikroér funkció mérés: Izolált rezisztencia-ér ismert hatású farmakonokra adott válaszainak vizsgálata szervkamrában.


In vitro

Molekuláris biológia:
Alapvető molekuláris biológiai metodikák: PCR, Northern blot, enzimatikus emésztés, DNS/RNS izolálása szövetből ill. sejtből, primer tervezés
Genotipizálás: A szaporított kísérleti állatok genotípusának meghatározása.
RT-PCR: Izolált RNS minta mRNS szintjének kvantitatív meghatározása a génexpresszió szint meghatározásának céljából.

siRNS:
Elektroporálás: Az siRNS-t sejtekbe juttatva figyeljük annak hatását a génexpresszióra.
Hidrodinamikus kezelés: Az egerek farokvénájába injektálva vizsgáljuk az siRNS élettani hatásait.

Komplement rendszer:
Komplement aktiváció és inhibíció: Szérum komplement rendszer funkcionális és mennyiségi vizsgálata ELISA módszerrel.

Fehérje expresszió:
Sejt vagy szövet lizátummal dolgozva vizsgáljuk a fehérjék esetleges expressziós szint változását elsősorban Western Blot technikával vagy ELISA metodikával.

Sejtkultúra:
Primér sejtkultúra: HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) primér sejtvonallal dolgozunk, mellyet köldökzsinórból izolálunk.
Flow cytometria: Áramlási citometriai eljárások sejt-típus meghatározására felszíni markerek segítségével.
Vérsejtek izolálása: Vörösvérsejt, granulocyta, lymphocyta izolálása teljes vérből.
Lymphocyta aktiváció: Vérből izolált lymmphocytákat aktiváló szerrel (PMA, ionomicyn) aktiváljuk, majd a felúszóból ELISA-val meghatározzuk a termelt citokin-koncentrációt.
OGD endothel sejteken: Oxigén és glükóz megvonás hatása a szuperoxid termelésre HUVEC sejteken (dihidroetidin festés, Life-Death kit konfokális mikroszkóp).

Patológia:
Szív és aorta morfológia: Egérből preparált szívizom struktúrájának vizsgálata félvékony metszeteken pontszámolásos szterológia módszerrel. Egér aortából készült metszeteken az intima megvastagodás digitális mérése.
Szervperfúzió: A kísérleti állat szerveinek átmosása,hisztológiai és molekuláris biológiai minták nyerésének céljából.
Standard hisztokémiai festések: Paraffinba ágyazott metszetek festése (PAS, hematoxillin-eosin, Trikróm, Sudan IV, Masson, Oil red O stb.).
Immunhisztológia: C3, fibrotikus markerek (collagen, fibronectin), valamint TGF-béta kimutatása metszeteken immunhisztológiai eljárásokkal.