Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár

Tükrözött osztályterem – továbbképzés

Helyszín: Online, digitális elérhetőség

Dátum: 2021.01.26.

A program célja:

A tükrözött osztályterem (flipped classroom) tanítási-tanulási struktúra megismerése, módszertani és gyakorlati alapok a megvalósításhoz.

A téma aktualitása:

A blended learning (vegyes tanítási/tanulási forma) koncepciója évtizedes hagyományokra nyúlik vissza, óriási nemzetközi és hazai szakirodalma van, számos megvalósítási módja létezik. Megismerése és alkalmazása a Semmelweis Egyetemen hagyományos kontakt (ezen belül döntően frontális) oktatás hagyományai miatt az elvárhatónál lassúbb volt eddig, azonban a távoktatásra való átállásban kimondottan megkerülhetetlenné vált. Az eddigi tapasztalatok döntően a kontakt órák túlsúlya mellett némi digitális kiegészítéssel születtek, ez az arány most kényszerűen megfordul

Várható eredmények rövidtávon:

A konzultációk során tematikus rendszerben elméleti bevezetés után olyan módszertani elemeket választunk a Moodle-, Zoom- és Kaltura-rendszer adta lehetőségek közül, melyek az oktató-hallgató és hallgató-hallgató interakciókat támogatják mind online, mind offline környezetben. Rámutatunk azokra a már létező gyakorlatokra, melyek valójában a blended learning koncepcióhoz kapcsolhatók, azonosítjuk azokat az elemeket, melyek a kontakt környezetből a korszerű, hallgatóközpontú, egyéni tanulást támogató oktatásban digitalizálhatók/digitalizálandók. Nem mellesleg, alkalmazásával azon kapjuk magunkat, hogy kényelmesen beleférünk az időbe, a hallgatók motiváltak, és – partneri viszonyban, kooperatív formában – valóban meg tudják mutatni, mire is képesek.

Várható eredmények hosszabb távon:

A tükrözött osztályterem koncepciójának széleskörű megismerésétől várható, hogy a rendkívüli helyzet miatti kényszerűség elmúltával is maradandó személetváltást indít el a korszerű oktatás irányába. A kontakt órákon a világtrendnek megfelelően egyre inkább az interakcióké a főszerep. Ami otthon feldolgozható, azt a hallgató tutorált online kurzusban, de saját idejében, saját ütemében otthon dolgozza fel, amihez pedig szükség van az oktató valós idejű facilitáló, motiváló, orientáló munkájára, annak pedig a kontakt óra lesz a megfelelő tere. Ebben a tanítási-tanulási környezetben mind az oktató, mind a hallgató motiváltabbnak érzi magát, heterogén tudású csoportban könnyebben megy a differenciálás, a befektetett munka pedig hatékonyabbnak bizonyul, így mindenki eredményesebbnek, ezáltal elégedettebnek érzi magát.

A jó tükrözött osztálytermi tanítási-tanulási struktúrában szervezett kurzust arról lehet felismerni, hogy élmény benne a közös munka, sajnáljuk, ha véget ér, és mindannyian várjuk a következőt.

A program jellege:

Ez egy tematikus, kicsoportos oktatói továbbképzés, melyben a konkrét témákat maguk a résztvevők hozzák, így saját példáikon keresztül ismerhetik meg a koncepciót, közvetlen segítséget kapva saját tantárgyi adaptációjukhoz.

Jelentkezési feltételek:

 1. Ez egy tematikus továbbképzés, melyhez elvárt előismeret az „oktatók oktatása” program keretében, vagy attól függetlenül elvégezhető modulokon való részvétel, de minimum ezek önálló feldolgozása a konzultációk felvételeinek megtekintésével:
  • e-learning a gyakorlatban: a Semmelweis Egyetem oktatásinformatikai rendszerei
  • e-learning a gyakorlatban: online kurzusfejlesztés a Moodle-rendszerben
  • IKT-eszközök alkalmazása az órán
  • Kaltura használati alapismeretek
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: előadástartás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: eredményalapú tanítás-tanulás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: gyakorlattartás
  • korszerű pedagógiai alapismeretek: konstruktív összehangolás
  • online és offline óratartás
  • Zoom használati alapismeretek
 2. Regisztrációs kérdőív kitöltése
 3. A teljes program elvégzésének vállalása: 2*4 (online) kontakt óra, ezen kívül (maximum) 3*2 óra önálló munka a program ideje alatti egyhetes intervallumban.

Az önálló munka előzetesen kiadott videók és cikkek megtekintéséből, az első kontakt alkalom után saját tantárgyi példán való önálló munkából, valamint a második kontakt alkalom utáni reflexióból áll.

Létszámkorlát: 12 fő/kurzus (a program minimum 6 fő jelentkezésével indul!)

Helyszín: Zoom és Moodle

Tervezett időpont: 2021. január 26-28.

Jelentkezés: 2021. január 11-22. között ezen az oldalon

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: Kozma Borbála

Vissza az Eseménynaptárba