Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás

Projektmódszer az oktatási gyakorlatban – továbbképzés

Helyszín: Online, digitális elérhetőség

Dátum: 2021.09.20.

A program célja:

A program a hallgatói aktivitásra épülő, gyakorlati problémamegoldásra irányuló, oktatásba illeszthető projektek alkalmazásáról való együttgondolkodásnak kíván teret adni. A résztvevők foglalkoznak a projektek témaválasztásával és képzési célhoz való illesztésével, a csoportmunka kereteinek kialakításával, a csoportdinamika felhasználásával, a  problémamegoldó projektek facilitálásával, az eredményekről való beszámolásban és reflexióban rejlő lehetőségekkel, valamint tapasztalatokat cserélhetnek az általuk alkalmazott, vagy tervezett projektalapú gyakorlatokról. További cél, hogy a program keretében a résztvevők saját élményt, tapasztalatot is szerezzenek egy képzés keretében megvalósuló projektrészvétellel kapcsolatban.

A program jellege:

A program négy héten keresztül igényel résztvevői aktivitást, a következő elemekből épül fel:

  • összesen 12 kontaktóra interaktív workshop, két alkalomra bontva (alkalmanként 6×45 perc);
  • előzetesen kiadott anyagok, orientációs kérdések, csoportszerep kérdőív kitöltés (1-2 óra egyéni munkát igényel);
  • a két kontakt alkalom között a résztvevők kiscsoportokban egy kisebb „projekten” dolgoznak (a projektkidolgozás során a csoporttagok között egyeztetés, kommunikáció szükséges);
  • 1 óra online oktatói konzultáció minden projektcsapattal (egyeztetett időpontban);
  • a második workshop során a projektcsapatok prezentálják projektjük eredményeit.

Amennyiben a résztvevői kör ezt lehetővé teszi, a projektek témájának több szakterület hallgatóinak együttműködését igénylő, interprofesszionális jellegű kurzusok, képzési aktivitások kidolgozását javasoljuk. Mindemellett a projektek témája a résztvevők szakmai és oktatói háttere, valamint érdeklődése alapján ettől eltérően is alakulhat.

Részvételi feltételek:

  1. Ez egy tematikus továbbképzés, melyhez szükséges legalább egy szemeszternyi oktatásban eltöltött idő, hogy a résztvevő elsődlegesen saját példáival tudjon dolgozni.
  2. Regisztrációs kérdőív kitöltése

Létszámkorlát: 30 fő/kurzus, oktatói teamek jelentkezését is várjuk (a program minimum 12 fő jelentkezésével indul!)

Időpont és helyszín:

A személyes alkalmak időpontja (a korábbra meghirdetett augusztusi alkalmak helyett):

  • szeptember 20. hétfő, 13.00-18.00
  • október 11. hétfő, 13.00-18.00

Helyszíne:

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ,
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., földszinti oktatóterem

A programhoz Moodle oldal is kapcsolódik, az online konzultációk az egyetemi Zoom rendszeren keresztül történnek. Az előzetes anyagokat az első személyes alkalom előtt 1 héttel bocsátjuk rendelkezésre.

JELENTKEZÉS

Programfelelős és kapcsolattartó: dr. Cserháti Zoltán

Vissza az Eseménynaptárba