Az orvosképzés még gyakorlatiasabbá és hallgatóbarátabbá tételét tartja legfontosabb feladatának dr. Nyirády Péter, az Általános Orvostudományi Kar július 1-jével kinevezett új dékánja. Mint hangsúlyozta: alapvető tézise, hogy az oktató van a hallgatóért és abban kell érdekeltnek lennie, hogy egy minél jobban felkészült, empátiával megáldott, csapatban dolgozni képes orvost képezzen. Tervei között hangsúlyosan szerepel, hogy a képzés jobban igazodjon a Z-generáció tanulási szokásaihoz. Nagy hangsúlyt kíván fektetni a hallgatók és a munkatársak mentális egészségére, és a családbarát szemléletre.

„Tanítsuk meg tanulni a hallgatókat, és arra, hogy mi a csapatjáték, hiszen az egészségügyben ez az egyik legnagyobb érték; együtt kell dolgozni ahhoz, hogy a betegünk számára a legjobbat tudjuk nyújtani” – vallja dr. Nyirády Péter, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) új dékánja. Mint kiemelte, az egyszeri, keresztmetszeti tudás megszerzése helyett egy olyan dinamikus gondolkodásmódot kell átadni a hallgatóknak, mely képessé teszi őket az orvos- és egészségtudományi területen köztudottan exponenciálisan bővülő tudásanyag megfelelő felhasználására.

Éppen ezért muszáj meghatározni, mi az, ami feltétlenül fontos ahhoz, hogy az elvárt tudással és képességekkel felvértezve lépjenek ki a friss diplomás orvosaink az egyetem kapuján

– mutatott rá. Ezzel összefüggésben az elméleti intézetek hangsúlyos feladata, hogy a hatalmasra duzzadt tudásanyagot olyan formában adják át és kérjék számon, amely komplex és biztos alapot nyújt az orvosi munkához. Mindehhez az elméleti oktatók és a klinikum együttgondolkodására van szükség – szögezte le, hozzátéve, hogy ez a szemlélet hangsúlyosan érvényesülni fog a szeptembertől érvényes tanrendek kialakítása során.

Dr. Nyirády Péter fontosnak tartja, hogy dékáni pályázata a dr. Merkely Béla rektor által kijelölt célok mentén fogalmazódott meg, és így kiemelt helyen szerepel annak elősegítése, hogy a Semmelweis Egyetem a világ első 100 felsőoktatási intézménye közé kerüljön. „Büszkén állíthatom, hogy az ÁOK az egyetem zászlóshajója, és ha ez a hajó jól megy, az az egész egyetem előrehaladását segíti” – fogalmazott. A jelenlegi értékek megtartása mellett a kar további fejlődését és az orvosképzés fejlesztését tartja legfontosabb feladatának, ezen belül is kiemelten a képzés gyakorlatiasabbá és hallgatóbarátabbá tételét. E két dolog a szeptember 1-jével életbe lépő kurrikulumreform 2.0 legfontosabb üzenete is, amely kidolgozásának dr. Nyirády Péter is részese volt, és mint mondta, személyes felelősségének is érzi annak sikeres megvalósulását.

Az új dékán a szenátusi teremben vette át kinevezését dr. Merkely Bélától.

Dr. Nyirády Péter alapvetőnek tartja azt a szemléletet, hogy az egyetem és az oktatók vannak a hallgatókért. Mint mondta, van mire építkezni, hiszen elődje, dr. Kellermayer Miklós kiemelt figyelmet fordított a hallgatókra, és dr. Merkely Béla rektor is folyamatos példát mutat, hogy miként kezeli őket egyenrangú félként. Emellett az ÁOK-án ötödéves lányának, valamint a Hallgatói Önkormányzattal való egyeztetéseknek köszönhetően első kézből kapott további információkat a hallgatók igényeiről pályázata készítése során.  

Tervei között hangsúlyosan szerepel, hogy a képzés jobban igazodjon a Z-generáció tanulási szokásaihoz, így például cél, hogy a tananyag audiovizuális formában is elérhető legyen. Kiaknázandó lehetőséget hordoznak magukban a podcastek, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében, csakúgy mint a lényegretörő, kiskönyv formában előállított jegyzetek.

A dékán példaként említette a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán összeállított, zsebkönyvnek is nevezhető jegyzetet, amely a kardiológia minden olyan aspektusát tartalmazza, melyre egy hallgatónak szüksége van az orvossá váláshoz, valamint a vizsga sikeres teljesítéséhez. Hasonló kiskönyv már a Pulmonológiai Klinikán és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán is elérhető, és hamarosan megjelenik urológia témában is.

Dr. Nyirády Péter azt vallja: a vizsgaeredmény tükrözi legjobban az oktatás minőségét, amelyik oktatónál pedig nagyon magas a bukási arány, ott valami hiba van. Fontosnak tartja, hogy minden területen pontosan meg kell fogalmazni, mi az a tudásanyag, ami minimumfeltétel a sikeres vizsgához, és mindent meg kell tenni a tudás minél objektívebb megítélése érdekében. A hatékony tudásátadás érdekében motiválni kell a hallgatókat a folyamatos tanulásra, hiszen – a sporthoz hasonlóan – jó eredményt csak rendszeres edzéssel lehet elérni. Követendő példaként említette az Élettani Intézetben kialakult szokást, miszerint a gyakorlatok elején az előző anyagból egy 10 kérdésből álló tesztet írnak a hallgatók.

Dr. Nyirády Péter munkáját három dékánhelyettes segíti majd. Az egyetemen dolgozók 70 százaléka nő, éppen ezért tartja fontosnak, hogy az ÁOK történetében most először nő is van a dékánhelyettesek között dr. Müller Veronika személyében. A Pulmonológiai Klinika igazgatójának kiemelt szerepe lesz az Asklepios Campus Hamburggal való még szorosabb együttműködésben, a képzés még egységesebbé tételében is. A tudományos dékánhelyettesi feladatokat dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet igazgatója látja majd el, aki kiváló oktató, olyan kutatói eredményekkel, amelyre az egész egyetem büszke lehet – mondta el. Az oktatási dékánhelyettes dr. Purebl György, a Magatartástudományi Intézet igazgatója, aki amellett, hogy jelentős szerepet játszott a kurrikulumreform 2.0 kidolgozásában, garanciát jelent a mentális egészséget előtérbe helyező gondolkodásmódra – emelte ki a dékán.

A dékán hangsúlyozta: egy olyan imázzsal rendelkező, erős intézménynek mint a Semmelweis Egyetem feladata a társadalmi felelősségvállalás, az, hogy országos szinten felkutassa és szükség esetén segítse a tehetségeket. Ennek érdekében hazai szinten egyedülálló országos programot tervez elindítani, amely keretében tehetséges, de nehezebb szociális körülmények között élő diákok számára szervezne ingyenes, online felvételi felkészítő programot az egyetem.

A ranking pozíciókban ugrásszerű javulást a kutatási reputáció szignifikáns növelésével tudunk elérni, így fontos szempont, hogy mely intézetek, milyen kiválósággal járulnak hozzá ehhez – hangsúlyozta dr. Nyirády Péter. Hozzátette: az ÁOK-nak vezető szerepet kell betöltenie a karokon átívelő, azok erősségeit integráló belső kutatási hálózatok további erősítésében.

A Családbarát Egyetem programot az új vezető az oktatás, kutatás és gyógyítás mellett jelentőségét tekintve a negyedik pillérnek gondolja, amely a dolgozók megbecsülésének egy fontos formája.  Éppen ezért szeretne figyelmet fordítani arra, hogy az egyes klinikák mennyi beteget látnak el a program keretében. Ugyanilyen lényegesnek tartja a hallgatók és rezidensek testi és lelki jóllétének követését.

Hiszem és vallom, hogy a talentumot a Jóisten ajándékaként kaptuk, éppen ezért kötelességünk és feladatunk azt alázattal, segítőkészen és mély empátiával a betegek javára fordítani. Soha ne felejtsük el, hogy mi vagyunk a páciensekért, ezt a szemléletet kell példamutatással átadnunk a jövő orvosainak

– jelentette ki dr. Nyirády Péter, aki a dékáni feladatra szolgálatként tekint. Szolgálom egyrészről a hallgatók, másrészről az oktató kollégák érdekét, és hasonlóan a klinikai igazgatói szobámhoz, dékánként is mindig nyitva áll az ajtóm mindenki előtt a kar és az egyetem céljainak megvalósítása érdekében – jelentette ki.  

Dr. Nyirády Péter Szegeden szerzett orvosi diplomát 1995-ben. 2001-ben szakvizsgázott urológiából, 2005-ben andrológiából. 2009-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen és 2011-ben lett az MTA doktora. 2012-től vezeti a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáját, 2019-től dékáni kinevezéséig az egyetem Szak- és Továbbképzési Központjának igazgatója volt. 2015-től a Klinikai Központ Elnökségének tagja, 2018-tól az egyetem Etikai Bizottságának elnöke, 2019-től a Habilitációs Bizottság tagja.  A Semmelweis Egyetem Röplabda Szakosztály elnöke. Legfontosabb szakmai díjai, elismerései között tartja számon az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díját (2020), a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozat elismerést (2021), és az egyetem Pro Universitate díját (2021). Nős, két gyermek édesapja.

Dobozi Pálma
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.