A Semmelweis Egyetem tiszteletbeli szenátora címet kapta dr. Bernhard Eitel 2024. május 13-án, az egyetemi vezetőség, neves szakemberek, kollégák és számos vendég részvételével a Szalonban megrendezett ünnepségen.

A tiszteletbeli szenátori címet alapítása óta eddig mindössze tíz alkalommal adták át. A cím odaítélésével az egyetem olyan kiemelkedő hazai és nemzetközi személyiségek előtt kíván tisztelegni, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő mértékben szolgálták a Semmelweis Egyetem érdekeit, és személyes elkötelezettségükkel, társadalmi kapcsolataikkal jelentősen hozzájárultak az egyetem fejlődéséhez.

Dr. Bernhard Eitel professzor, a Heidelbergi Egyetem tavaly leköszönt rektora a Semmelweis Egyetem és a Heidelbergi Egyetem közötti több mint 40 éves együttműködés továbbfejlesztésében végzett elkötelezett és eredményes munkája elismeréseként kapta ezt a címet.

Az avatási ceremónián a mintegy 50 hazai és külföldi vendéget köszöntő dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés és öröm az egyetem számára, hogy egy ilyen kiváló szakembert és kollégát, a Heidelbergi Egyetem volt rektorát, aki 16 évig vezette az intézményt, köszönthetünk és ünnepelhetünk. A Heidelbergi Egyetemmel folytatott együttműködésünk az oktatás és kutatás területén több mint 40 évre nyúlik vissza. A legutóbb 2022-ben megújított és 2026-ig érvényes ötéves munkatervünk legfontosabb eleme a két intézmény közötti oktató- és hallgatócsere – hangsúlyozta a rektor.

A megújított megállapodás további együttműködési lehetőségeket nyithat meg a már meglévő Jellinek Harry-ösztöndíjprogram mellett, amely alapján a Semmelweis Egyetem legjobb hallgatói közül évente hat fő 10 hónapot tölthet közös kutatással Heidelbergben és Freiburgban. A heidelbergi Jellinek-programban mostanáig már több mint 100 Semmelweis-diák vett részt.

Én magam is Jellinek-ösztöndíjas diák voltam, 1990-1993 között két évet töltöttem Heidelbergben, ahol a Jellinek-program befejezése után DAAD-ösztöndíjjal folytathattam a kutatásaimat

– mondta a rektor.

A két város között működő Jellinek-program mellett élénk a tudományos együttműködés a Heidelbergi Orvostudományi Kar és a Semmelweis Egyetem között. A közös munka további fontos fóruma a Trilaterális Szimpózium, amelyet kétévente rendeznek meg a Semmelweis Egyetem, a Heidelbergi Egyetem és a Freiburgi Egyetem együttműködésében a három város valamelyikében. A köszöntés és a laudáció után, amelyet szintén dr. Merkely Béla mondott el, Eitel professzornak átadták a kitüntetést és a számára erre az alkalomra készített ünnepi talárt.

Köszönőbeszédében Eitel professzor köszönetet mondott a díjért, és méltatta a két egyetem közötti kapcsolatokat.

Nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, és tiszteletbeli szenátorként továbbra is a Semmelweis Egyetem elkötelezett nagykövete leszek. Budapest egy nagyon szép város, a Semmelweis Egyetem pedig egy kiváló választás a leendő orvosok számára. Ennek tudatában remélem, hogy az együttműködés továbbra is ilyen intenzitással folytatódik.

„Fontosak a tudományos kapcsolatok, de ha ezeket személyes tapasztalatok és helyismeret is alátámasztja, akkor ez még hatékonyabb, fenntarthatóbb és előre mutatóbb lehet. Így jöhet létre egy versenyképes és emberközpontú Európa, amely közös múltunkon, közös értékeinken, intézményi autonómiánkon és az egyén tudományos szabadságán alapul mind a kutatásban mind az oktatásban; mi visszük előre Európát, mert az alkotói szabadság által támogatjuk a kreativitást, és az emberek ill. végső soron az egész társadalom javára alkothatjuk a jövőt. Együtt, eltérő hagyományainkat és látásmódunkat felhasználva, barátságban és a jövőt optimistán alakítva, így szeretnénk együtt előre haladni. Ez az, ami mellett elköteleztük, elkötelezzük magunkat és ami mellett a jövőben is kötelezettséget fogunk vállalni” – fogalmazott dr. Bernhard Eitel.

Dr. Bernhard Eitel a földrajzi, földtudományi módszerek régészeti alkalmazásának világszerte elismert képviselője. Tanulmányait a Karlsruhe-i Egyetemen végezte, ahol földrajz és német nyelv és irodalom szakon tanult.

1989 és 1995 között a Stuttgarti Egyetemen dolgozott tudományos munkatársként, ahol 1994-ben természettudományból habilitált. 1995-től 2001-ig a Passaui Egyetem professzora volt. 2001-től a Heidelbergi Egyetem Geográfiai Intézetének igazgatója, majd dékánhelyettese, végül 2007-től rektora. Rektori megbízatásának 16 éve alatt, amely során kétszer is újraválasztották, az egyetem kiemelkedő eredményeket ért el a Kiválósági Kezdeményezés és a Kiválósági Stratégia programokra benyújtott sikeres pályázataival. Megalapították a Mérnöktudományi Kart és sikeres lépéseket tettek a Heidelberg Mannheim Health-Life Science Alliance megalapítása érdekében.

Eitel professzor pályafutása kezdete óta több fontos tisztséget töltött be különböző tudományos társaságokban és bizottságokban. Számos európai, amerikai és ázsiai nemzetközi kitüntetés mellett 2011-ben megkapta a francia „Ordre des Palmes Académiques” kitüntetést; 2015-ben a pozsonyi Comenius Egyetem díszdoktori címmel, a Semmelweis Egyetem pedig 2019-ben Pro Universitate ezüstéremmel tüntette ki. 2021-ben megkapta a prágai Károly Egyetem arany medálját, a japán kormánytól pedig a Felkelő Nap Rendjét arany- és ezüstsugaras csillaggal.

A köszönőbeszédet Mozart A-dúr fuvolakvartettjének előadása követte, melyet Inken Holm, Ákontz-Kiss Leticia, Fazekas Tamás és Börcsök Emese adtak elő. A napot egy közös vacsora zárta a Budai Várnegyedben, ahol a meghívott vendégek a finom vacsora mellett megcsodálhatták a Duna és a magyar főváros csodálatos panorámáját.

Szlovák Judit – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.