A Szenior Akadémia tizedik szemeszterének negyedik előadásán dr. Pászthy Bea, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense tartott előadást a gyermekek és a serdülők lelki egészségéről, különös tekintettel a 2019 és 2022 közötti időszak jelenségeire, a klímaszorongás és a koronavírus-járvány hatásaira.

Dr. Pászthy Bea, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense előadásában elmondta, minden 4-5. gyermek mentális kórállapottal küzd, az UNICEF legfrissebb felmérését idézve pedig azt is elmondta, hogy a világon minden hetedik gyermek pszichiátriai betegségben szenved. Mint fogalmazott, közös felelősségünk, hogy olyan környezetben nőjenek fel a gyermekek, amely támogató közeget nyújt számukra. A mentális betegségek pandémiájáról beszélhetünk – fogalmazott, kiemelve, hogy a jóléti társadalmakban arról folyik a diskurzus, hogy milyen iskolai, gyerekeket célzó programokkal lehet ezt a helyzetet kezelni. Hangsúlyozta, hogy az újszülöttkori betegségek után a második legtöbb egészséges életév veszteséget a mentális betegségek és a viselkedészavarok okozzák.

Részletesen beszélt a mentális egészséget meghatározó tényezőkről a gyermekhez legközelebb álló környezettől, a közvetlen családtól, az iskolán, a kortárs kapcsolatokon át az egész világ komplex rendszeréig, amelynek számos jelensége jelentősen befolyásolja, hogyan tudjuk mentális egészségünket megőrizni.

Dr. Pászthy Bea felidézte, hogy 2019-ben a klímaváltozástól való szorongás miatt olyan kórképek jelentek meg a gyerekek, serdülők között, amelyekkel korábban nem találkoztak – a pszichiátriai kórképek tartalmi kontextusai alakultak át ebben az időszakban. A gyerekkorú páciensek száma meredeken nőtt ebben az időszakban, komoly egzisztenciális krízis jelent meg a gyerekeknél – tette hozzá.

Dr. Pászthy Bea előadásában bemutatta, hogy a serdülőkornak milyen szerepe van a személyiség fejlődésében. Fontos feladata ennek az életszakasznak az identitásképzés, az egyén megéli belső stabilitását és egységét, képessé kell válnia a családtól való gyermeki függésből való kilépésre, önállósodásra, érzelmi leválásra, felkészülni a felnőtt társadalmi szerepre, döntéseket kell hozni az élet alakulásával kapcsolatban és a felelősséget is vállalni kell ezekért a döntésekért – mondta el.

Az identitásért folytatott küzdelem miatt ez egy kritikus időszak, és ha a serdülő képes átlépni ezeken a nehézségeken, akkor később is képes lesz a belső tartalékainak mozgósításával megoldani a nehéz élethelyzeteket

– magyarázta. Az egészséges személyiségfejlődés irányába mutató serdülőkori pszichés változásokat, a bátor önmeghatározást nagymértékben gátolja, hogy egy felbomló, pusztuló, viszonyítási pontokat nélkülöző világba kellene magát a serdülőnek belehelyeznie – fogalmazott.

A 2019-ben jellemző klímaszorongást követően 2020-tól, a koronavírus-járvány megjelenésével az ettől való szorongás vált kiemelten fontos jelenséggé a gyerekek mentális egészségével kapcsolatban. Dr. Pászthy Bea és munkatársai ebben a helyzetben rögtön azt kezdték vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, a telemedicina révén hogyan tudnak a gyermekeknek pszichiátriai segítséget nyújtani. Szólt még egyebek mellett az online térben zajló trendekről, kihívásokról, amelyek hátterében a lemaradástól való félelem (fear of missing out, FOMO), a magány és az önmegmutatás vágya állnak.

Dr. Pászthy Bea egyetemi docens a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, klinikai farmakológus és pszichoterapeuta szakorvos. Kognitív viselkedésterapeuta és kiképző család-pszichoterapeuta. A Semmelweis Egyetemen diplomázott, 2005-ben a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikáján elindította az első egyetemi gyermekpszichiátriai osztályt és megszervezte a gyermekpszichiátriai szakorvosképzést. A Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája (HOPPA), a Gyakorlati Gyermekpszichiátria Gyermekorvosoknak és a Magyar Evészavar Kongresszus szervezője, a Szakmai Kollégium Gyermekpszichiátriai és Addiktológiai Tagozatának elnöke. A Semmelweis Egyetem Gyermek,-és Ifjúságpszichiátriai Grémiumának elnöke, a Nemzeti Vizsgabizottság Gyermekpszichiátriai Bizottságának elnöke. Vezetőségi tag a Magyar Pszichiátriai Társaságban és a Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságában. A European Medicines Agency állandó gyermekpszichiátriai szakértője, a UEMS gyermekpszichiátriai munkacsoportjának tagja, az ESCAP Szakmapolitikai munkacsoportjának tagja. Létrehozta az első gyermek és serdülő evészavarrészleget hazánkban. Kidolgozta a gyermekkori súlyos evészavarok terápiás protokollját. A bio-pszicho-szociális szemléletű gyógyítás úttörője, a gyermek- és serdülőkori pszichoszomatikus betegségek nemzetközi szakértője. 2015-ben Pro familiis díjjal jutalmazták, 2021-ben Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában, 2023-ban megkapta a Szentgyörgyi Albert Orvosi Életműdíjat.   

Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.