„A közelség értékes balzsam, amely támogatást és vigaszt nyújt a betegségben szenvedőknek.”
Ferenc pápa

Kedves Ápolók, kedves Kollégák!

Nincs szebb, nemesebb, de nehezebb hivatás sem, mint amikor segíthetünk másokon, gondoskodhatunk az elesettről, a betegről, és küzdhetünk olykor lehetetlennek tűnő helyzetekben is. A segítségre váró, beteg ember támaszának lenni az egyik legnehezebb és egyben legszebb és legszentebb hivatás.

A mai napon, Kossuth Zsuzsanna emlékére, a Magyar Ápolók Napját ünnepeljük hazánkban.

Kossuth Zsuzsanna utat mutatott a kortársai és a jövő nemzedékek számára is. Munkájának egyik eredménye, hogy több, mint hetven tábori kórház létesült rövid idő alatt, a szabadságharc forgataga közepette, ahol nemcsak a sebek ellátásával, hanem a gyors ellátást követően a szenvedők ápolásával is foglalkoztak. 1849 áprilisában felhívással fordult a magyar nők felé, hogy önkéntesként vállaljanak szerepet a sebesültek ápolásában. A szabadságharc végéig kitartóan, fáradhatatlanul részt vett a harcokban megsérült honvédők ellátásában, példát mutatva a későbbi korok gyógyítóinak is.

Az elmúlt évtizedekben az ápolási tudományterület hatalmas fejlődésen ment keresztül magával a gyógyítással együtt. A ma ápolójának tudása mögött sok-sok év tanulás, gyakorlat és tapasztalat áll. A legújabb ismeretek megszerzése mellett, a betegágy mellett szerzett gyakorlat és tapasztalat teszi ápolóinkat nélkülözhetetlenné a betegek gyógyításában. Az orvostudomány robbanásszerű fejlődésével párhuzamosan az ápolástan is lépést tartott és az orvoslással együtt fejlődött és szakosodott.

Kedves Kollégák, a Semmelweis Egyetem legfontosabb értéke a mindennapi betegellátás során helyt álló gyógyító, ápoló, cselekvő, segítő és ezzel másoknak is példát mutató ember, aki nélkül nem képzelhető el magas színvonalú betegellátás.
A mai napon külön is köszöntjük Önöket, de nem felejtjük el, hogy az Önök munkájára minden nap, minden percben szükség van, így a köszönet is az év minden napján és percében megilleti Önöket.

A Semmelweis Egyetem vezetése, munkatársai és a betegek is köszönik az Önök áldozatos munkáját!
Isten éltesse Önöket, segítse hivatásukat erővel, egészséggel és kitartással!

Dr. Merkely Béla                                              Dr. Szabó Attila
Rektor                                                              Klinikai Központ elnöke

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.