Dr. Gadó Klára, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának (ETK) általános dékánhelyettese, tanszékvezető főiskolai tanára, a Geriátriai és Ápolástudományi Központ vezetője képzőművészet iránti érdeklődését családjából hozta, majd hivatásának az orvosi pályát választotta. Szakmai munkája mellett szenvedélye a fényképezés, már több nemzetközi és hazai kiállításon is bemutatkozott képeivel. Az egyetem falain belül most először láthatók festményszerű fotói önálló kiállítás keretében, a Semmelweis Szalonban, „Barátaim a fák” címmel. A kiállítást Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, az ETK dékánja nyitotta meg, az alkotó beszélgetőpartnere Szegvári Katalin Táncsics Mihály-díjas újságíró volt.

Dr. Gadó Klára újabb és újabb fotósorozatait nem csak a barátok, de a közvetlen munkatársak is évek óta csodálattal és érdeklődéssel figyelik – kezdte az esemény megnyitóját Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella. Az Egészségtudományi Kar dékánja dr. Gadó Klára orvosi életpályájának főbb állomásait felsorolva kiemelte: gyógyító hivatását nagy elkötelezettséggel és szakértelemmel, illetve az emberek iránti mély empátiával gyakorolja, és ugyanilyen elhivatottsággal adja át tudását a leendő egészségügyi szakembereknek immáron több mint 30 éve.

Dr. Gadó Klára hobbija és egyben szenvedélye mindemellett a fotózás, amely már nem szárnypróbálgatás, hanem egy igazi profi képességével és tudásával végzi – hangsúlyozta a dékán. Képeihez gyakran egészen hétköznapi helyzetek, napi munkájának helyszínei jelentik a témát vagy inspirációt: a klinikai udvar falainak festékmintái, egy-egy megcsillanó ablaküveg, hajdani iparosmesterek által jelölt téglák, bevésett évtizedes üzenetek, de akár értekezletek, hétköznapi emberi találkozások is.

„Újra és újra meglep azzal, hogy a legváratlanabb helyzetekben és helyeken kapja elő a telefonját és olyan tárgyakról, pillanatokról készít felvételeket, amelyeket mások sokszor észre sem vesznek, vagy azokat teljesen értéktelennek tartják”

– fogalmazott a dékán.

Ezekben a képekben egyrészt biztosan benne van az alkotó kutató, az újabbat és az ismeretlent folyamatosan kereső, megismerni vágyó személyisége, másrészről a tehetség, amelyből az olyan kivételes, és másokat is lenyűgöző alkotások születnek, amelyeket itt a Szalonban megtekinthetünk – emelte ki Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella.

Szegvári Katalin Táncsics Mihály-díjas újságíró szerint dr. Gadó Klára alkotásait jól jellemzi, hogy a magyar fotóművészet nagyasszonya, a Kossuth-díjas Keleti Éva is patronálta a véleményével, és egyik kiállítására ő válogatta a képeket, és rendezte a kiállítást.

A megnyitót követő beszélgetésből kiderült, hogy dr. Gadó Klárát mindig is érdekelte a festészet és a képzőművészet, de hivatásának az orvosi pályát választotta: korai érdeklődése a pszichiátria, pszichoterápia felé fordult, majd a gyógyszerészet irányába vezetett. Klinikai farmakológussá, kutatóvá, majd klinikussá, belgyógyász szakorvossá vált, a Szabolcs utcai klinikai közeg és mesterei hatottak rá, és sok kihívást és örömöt talál azóta is a kutatásban, oktatásban és gyógyításban egyaránt.

A képzőművészethez fűződő kapcsolatáról elmondta: hatottak rá festőművész-rajztanára, Vályi Csaba rajzszakkörének élményei, valamint egy-egy klasszikus mester – a korai olasz festők, Fra Angelico, a Lorenzetti-fivérek, Giotto, akiktől családi utazások során is láthatott műveket. A későbbiek közül példaként említette, hogy Paul Klee az első számú kedvencei között van, akárcsak az impresszionista Monet. Annál is inkább, mert az is az ambíciója, hogy olyan képeket készítsen, mint a festmények: „Ez sokszor sikerül is, Monet-fotót már nagyon sokat csináltam…” – tette hozzá az alkotó. A magyar képzőművészek közül közel érzi magához Bálint Endre festő művészetét, vagy Hollán Sándor fákról mintázott képeit. Kiemelte Ország Lili nevét is, akinek képei nagy hatással vannak rá.

Szegvári Katalin úgy fogalmazott:

„Képei fénykép-festmények. Ha valaki nem tudja, hogy ez egy fotó, könnyen hiszi azt, hogy festmény.”

 

Bár a kiállított képein ritkán tűnnek fel emberi alakok, úgy fogalmazott, a mindennapi életben az arcok rendkívül érdeklik, gyakran fényképez portrét, utazások alkalmával elkapott jeleneteket, de akár egy intézeti munkaértekezlet arckifejezései is meg tudják ragadni figyelmét.

Elhangzott, hogy már megvan a következő kiállításának anyaga is, az Aranytíz Kultúrház Galériában látható majd egy tematikus válogatás a képeiből.

Az esemény zárásaként Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán bejelentette, hogy Egészségtudományi Kar úgy döntött testületileg, hogy munkatársuk, dr. Gadó Klára képei számára egy állandó kiállítási felületet hoznak létre a kar új Szentkirályi utcai épületrészében, várhatóan a jövő év elején.

Tasnádi Róbert
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.