75, 65, 60 és 50 éve végzett, jubiláns gyógyszerészeket köszöntöttek a Semmelweis Egyetemen Gyógyszerésztudományi Karának (GYTK) ünnepségén. A jubilánsok díszokleveleiket dr. Antal István dékántól és Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettestől vehették át. Átadták a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze és Társult Oktatója címeket is.

„A jubileum örömünnep és emlékezet. Elődeink teljesítményét dicsérjük. A sok évtizeden át végzett áldozatos munkát a tára mellett, a katedránál, a laboratóriumban, a kórházban, a klinikán, az egészségügyi hatóságnál, és megannyi szép gyógyszerészi munkahelyen. Jubilánsaink munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak egyetemünk történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. A mai nap különleges számomra, mivel a jubilánsok között több tanáromat is köszönthetem, akik az egyetemünk, a hazai és a nemzetközi gyógyszerésztársadalom elismert szereplői” – mondta dr. Antal István, a kar dékánja a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának ünnepségén. Az eseményen az 1948-ban, a jogelőd Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett gyógyszerész platina, az 1958-ban végzettek vas, az 1963-ban, az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzettek gyémánt, az 1973-ban végzettek arany díszoklevelet vehettek át.

A kar teljesítményéről szólva a dékán hangsúlyozta, hogy a közelmúltban közzétett nemzetközi szakterületi felsőoktatási rangsorban „Pharmacy and Pharmaceutical Sciences” területen a 101-150. helyen szerepel, a képzés pedig a világon egyedülálló módon három nyelven folyik: magyarul, angolul és németül. Megemlítette, hogy a kar laboratóriumaiban valósult meg olyan készítmények fejlesztése, amelyek később forgalomba hozatali engedélyt kaptak az Egyesült Államokban, vagy az Európai Unióban. Kiemelte, hogy a graduális gyógyszerészképzésben résztvevő hallgatók száma meghaladja a 900-at, a szakképzésben mintegy 350 rezidens folytatja tanulmányait. A végzősök mintegy háromnegyede közforgalmú gyógyszertárban, 10 százaléka kórházi gyógyszertárban, további tíz százaléka pedig a gyógyszeriparban helyezkedik el. A 2020-as kurrikulumreform során számos új szakterület kapott új tantárgyat – a dékán többek között a nanotechnológiát, a biotechnológiát, a táplálkozástant, a klinikai kémiát és a laboratóriumi diagnosztikát, valamint a klinikai gyógyszerészetet, a gyógyszerészi gazdálkodás és menedzsmentet emelte ki. Hozzátette:

a kar eredményeire büszkék, az ódon falak tudományos műhelyében kiemelkedő kutatás zajlott az elmúlt években is.

A dékán a jubilánsokhoz szólva úgy fogalmazott: Önökre a Kar azért is büszke, mert méltón és többszörösen megszolgálták a diplomát, az egyetemi évek küzdelmével és munkájukkal egyaránt, a megszerzett tudás birtokában alkotó munkájukkal tovább öregbítették a Semmelweis Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét, miközben munkahelyükön átadták az itteni szemléletet a fiatal kollégáknak.

„A tudás, az ismeret Önök által válik élővé, gyógyírré, és annyit ér, amennyit Önök a mindennapok során átadnak belőle. Köszönet érte, hogy az elmúlt évtizedek során a gyógyító hivatásban erre kiemelt figyelmet fordítottak” – emelte ki Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért, felsőoktatásért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében. „Egyetemünk, a Semmelweis Egyetem, amely a világ 300 legjobb egyetemének egyike, ehhez szilárd alapot adott” – hangsúlyozta az államtitkár. Úgy fogalmazott, hogy a megújult magyar felsőoktatás kulcsa az, hogy egyetemeink a magyar érdek alapján, a magyar gazdaság, társadalom szereplőivel közösen működtessék az egyetemeiket, szolgálják így a magyar jövőt. A gyógyszerészképzésnek így a magyar gyógyszertárak, gyógyszeripar és végső soron a magyar betegek érdekeit kell szolgálnia – hangsúlyozta dr. Hankó Balázs. Szerinte ehhez elhivatott egyetemi, gyakorlati helyi oktatókra, egyetemi vezetésre, és a „jót érvényre jutni hagyó struktúra” szükséges. A modellváltás révén pedig versenyképességi fordulat valósul meg a felsőoktatásban, a magyar kutatásban és innovációban.

A jubilánsok, és azon belül is az 1963-ban diplomát szerzett gyógyszerészek nevében dr. Keserü Péter mondott köszöntőt. Beszédében emlékeztetett arra, hogy bár változatos, olykor viharos történelmi események között zajlott az életük és a pályafutásuk kezdve az 1956-os forradalomtól a rendszerváltáson át napjainkig, mégis gyógyszerészi esküjükhöz híven végig helytálltak, az egészségügyet és a betegeket szolgálva legjobb tudásuk szerint. Az 1973-ban végzett évfolyam tagjaként dr. Boldvai József gyógyszerész köszöntőbeszédében felidézte egyetemi éveik emlékei mellett az elmúlt évtizedek fontosabb, a szakma szabályozását érintő változásokat is.

A jubileumi díszokleveleket dr. Feketéné dr. Szabó Éva rektorhelyettes és dr. Antal István dékán adta át a jelenlévő gyógyszerészeknek, bár akadtak, akik csak későbbi időpontban tudják átvenni azt, többek között a 75 éves jubileumánál járó dr. Mess Irén Olga is. A 65 évvel ezelőtt végzettek közül 12-en kaptak vas oklevelet, a 60 éve gyógyszerésszé avatottak közül pedig 33 vehettek át gyémánt díszoklevelet. Diplomaszerzésük 50 éves évfordulójának tiszteletére 43-an kaptak arany díszoklevelet.

A jubilánsok tiszteletére az oklevélátadás közben Ruha Milán II. éves fogorvoshallgató saját szerzeményeit adta elő zongorán, illetve a jelenlévők meghallgathatták Gál Boglárka Sára VI. éves általános orvostanhallgató előadásában Leonard Cohen Hallelujah című dalának feldolgozását is.

Az ünnepi tanácsülésen dr. Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és dr. Antal István dékán átadták a „Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze” címeket is, amellyel azon oktató gyógyszerészek munkásságát ismerik el, akik hosszabb ideje magas színvonalon, eredményesen végzik az oktatást, saját szakmai továbbképzésüket kiemelkedő fontosságúnak tartják. Valamennyien részt vesznek a graduális oktatásban: közforgalmú gyógyszertári szakgyógyszerészként a II., III., IV. és V. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári szakmai gyakorlati munkáját irányítják, évente több magyar és angol nyelvű hallgatót fogadnak közforgalmú gyógyszertári gyakorlatra. A gyógyszeripari szakemberek pedig a graduális képzésben több kötelező és választható tantárgy oktatásában is részt vesznek külső előadóként, valamint gyakorlati vonatkozású oktatással is hozzájárulnak a végzős hallgatók gyógyszerészi és gyógyszeripari ismereteinek bővítéséhez. Ezen kívül aktívan részt vesznek a Gyógyszeripari szakirányú szakgyógyszerész képzésben is. Az idén dr. Bárdos Attila, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. termelési igazgatója; dr. Csukárdi Csaba, az Eurolife Healthcare Hungary Kft. termelési igazgatója; dr. Fang Simon szakgyógyszerész, személyi jogos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos alelnöke; dr. Gál Vivien, a Medigo Pharma Zrt. minőségbiztosító gyógyszerésze; dr. Hankó Zoltán szakgyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Juhászné dr. Papp Tünde szakgyógyszerész, a Nadály Gyógyszertár gyógyszertárvezetője, és dr. Szegvári Dávid, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. minőségbiztosítási vezetője vehetett át elismerő oklevelet munkásságáért.

A „Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója” elismerő oklevéllel tüntetették ki dr. Dernovics Mátyás jogász, inspektort és dr. Máthé Csabát, a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének főorvosát. Mindketten évek óta aktívan részt vesznek a graduális képzésben több kötelező és választható tantárgy oktatásában mind magyar, mind angol vagy német nyelven, szaktudásukkal, tapasztalataikkal aktívan segítik a diplomamunkát készítő végzős hallgatókat is. A címet azon nem gyógyszerészi végzettségű szakembereknek adományozzák munkájuk elismeréseképpen, akik a gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vesznek és kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak.

Kiss Melinda Katalin

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.