A Eurolife hálózat DATAETHICS projektjének összegző szimpóziumát tartották 2023. augusztus 17-én a Semmelweis Szalonban. A mintegy két és fél évnyi kutatómunka kézzelfogható eredményeit folyamatosan teszik hozzáférhetővé a nagyközönség számára is.

A DATAETHICS program az orvosbiológiai big data etikai vonatkozásait vizsgálta, felismerve, hogy a hatalmas mennyiségű, komplex adatállomány szakszerű létrehozása és kezelése csak úgy garantálható, ha azt a kezdetektől, azaz a fiatal egyetemi szakemberek és ipari szereplők össztudományos és interkulturális képzésével támogatják.

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerségi társfinanszírozásban megvalósuló program nemzetközi, multikulturális megközelítéssel, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia bevonásával alakított ki válaszokat korunk sürgető kérdéseire. A program nyári és téli oktatási modulokból, e-learning kurzusokból épül fel, innovatív képzési módok és a kurzus elvégzését tanúsító digitális open badge oklevelek alkalmazásával.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az adattömeg kezelésével járó etikai kérdéseket, amelyek a közeljövőben várhatóan strukturált keretek között is helyet kapnak majd az oktatásban

̶  mutatott rá a projektzáró konferencia házigazdájaként dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, egyben a Eurolife konzorcium Irányítóbizottságának tagja.

Hozzátette, az adatetika fogalmának megszületésekor még nem volt olyan széles körben hozzáférhető a mesterséges intelligencia, mint napjainkban, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a technológia jelenlegi fejlettségi szintje továbbra is igényli az emberi felügyeletet.

Dr. Bödör Csaba, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi tanára, a Eurolife oktatási szövetségének tagja a program keretében létrejött szellemi termékeket összegezte. A projekt egyik kiinduló pontjául a Semmelweis Egyetem koordinálásában megvalósult hallgatói felmérés szolgált, amelyben az orvosbiológiai adattömeggel és azok etikai vetületével kapcsolatos ismereteikről, az ezzel kapcsolatos kérdéseikről, oktatási igényekről kérdeztek 130 hallgatót. A válaszadók közel fele nem rendelkezett pontos ismeretekkel arról, hogy mi tartozik az orvosbiológiai adattömeg körébe. 91 százalékuk tudatában volt annak, hogy a big data használata új etikai és jogi kérdéseket vet fel. A résztvevő hét intézmény hallgatóinak 80 százaléka úgy vélte, hogy az intézményi tananyag nem tér ki kellő részletességgel az orvosbiológiai adatok kezelésének etikai vonatkozásaira.

Ezt követően a résztvevők egy csoportjának az orvosbiológiai adattömeg használata során felmerülő dilemmákkal kellett megküzdenie, mindezek pedig beépültek az interaktív modulban ismertetett következtetésekbe.

A szimpózium további részében a Karolinska Intézet, a Göttingeni Orvostudományi Egyetem, az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem, valamint a Trinity College Dublin szakértő mutatták be a fokozatosan elérhető interaktív e-learning felületet, az adatetikai kézikönyvet és a jelenleg is hozzáférhető oktatási anyagokat.

Galéria

9kép

A téma iránt érdeklődők ugyanis ingyenes e-kurzusokon már most is betekintést nyerhetnek az elmúlt évek munkájába, hiszen az online képzési modulok vázát a konzorciumi projekt nyári és téli iskoláinak tananyagai és tapasztalatai adják. Az oktatási tartalom létrehozásában a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete részéről dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus, dr. Kovács József egyetemi tanár és dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens működtek közre.

A jelenleg elérhető négy ingyenes kurzust a szervezők a graduális és posztgraduális hallgatók, továbbá az érintett kutatók számára is ajánlják, hiszen az elméleti tudásanyagot konkrét esettanulmányok teszik kézzelfoghatóvá:

 1. Etikai megfontolások az orvosbiológiai big data kiértékelése és kezelése terén
 2. A mesterséges intelligencia etikai kérdései a biomedicinában
 3. Nagy adatmennyiség, nagy hatás: adatvédelem a biomediciában
 4. Etikai és szabályozási kihívások a nyílt tudományos adatmegosztás korszakában az élettudományok és az egészségügy területén

A fenti témák közös megértését és feldolgozását mindemellett online hallgatói csoportfelület is segíti.

A kurzusokra ezen a linken lehet jelentkezni.

A Eurolife hálózat kilenc, nagy presztízsű európai, biomedicia és orvostudomány terén kiemelkedő oktató- és kutatóegyetemet tömörítő konzorcium, amelynek tagjai:

 • Barcelonai Egyetem (Spanyolország)
 • Edinburgh-i Egyetem (Egyesült Királyság)
 • Göttingeni Orvostudományi Egyetem (Németország)
 • Innsbrucki Orvostudományi Egyetem (Ausztria)
 • Karolinska Intézet (Svédország)
 • Leideni Egyetem (Hollandia)
 • Semmelweis Egyetem
 • Strasbourgi Egyetem (Franciaország)
 • Trinity College Dublin (Írország)

A Semmelweis Egyetem 2017-ben csatlakozott a hálózathoz, amely 1999-es indulása óta európai uniós finanszírozású projektjeivel, közös oktatási-kutatási, mobilitási kezdeményezéseivel az élettudományok meghatározó együttműködési fórumává nőtte ki magát.

Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Barta Bálint, Kovács Attila — Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.