A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében rendezett ünnepségen 74 konduktor vehette át diplomáját, öten közülük kitüntetéssel. Az eseményen először adtak diplomát a négy éve meghirdetett pedagógiai rehabilitáció specializáció képzésben, illetve a pedagógus szakvizsgás képzésben végzetteknek. A Pető András Kar (PAK) konduktoravató és diplomaátadó ceremóniáján dr. Merkely Béla rektor adta át az okleveleket, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a kar dékánja avatta konduktorrá a végzős hallgatókat.

„Pető András módszere az egész világon egyedülálló hungarikum – Önök pedig mától ennek a módszernek a nagykövetei, Pető András utódai” – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Merkely Béla. A rektor kiemelte, kellő hittel minden akadály leküzdhető, kitartó munkával pedig a fejlődés előmozdítható. „Ezekre az elvekre építve pedig nem pusztán tanítanak – hanem az életre nevelnek. Képessé tesznek másokat arra, hogy teljesebb, boldogabb életet élhessenek. És ezáltal nemcsak a tanítványok számára, hanem az ő családtagjaiknak is támogatást adnak, támaszt nyújtanak” – szólt a végzős hallgatókhoz. A Semmelweis Egyetem büszke arra, hogy immár hatodik éve hozzájárulhat mindehhez. Azzal ugyanis, hogy az egykori intézet, majd főiskola 2017 óta egyetemünk keretein belül működik, minden korábbinál biztosabb háttér, kiszámíthatóbb működés és több lehetőség áll rendelkezésre munkájuk kibontakoztatásához – mutatott rá.

Beszélt arról is, hogy a Semmelweis Egyetem mára nemcsak az ország és a régió legjobb orvos- és egészségtudományi egyeteme, hanem világviszonylatban is a legkiválóbb felsőoktatási intézmények közé tartozik, ehhez pedig a Pető András Kar által képviselt és gyarapított értékek is hozzájárultak. A kar ugyanis egyre kimagaslóbb eredményeket ér el a tudományos kutatás, az oktatás és a betegellátás terén egyaránt, valamint nemzetközi kapcsolatai is szerteágazóak.

A rektor arra is rámutatott, hogy a PAK által biztosított fejlesztésben részesülők száma idén már megközelítette a 1200 főt.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a kar dékánja emlékeztetett rá, hogy idén ünneplik névadójuk, dr. Pető András születésének 130. évfordulóját; intézményük másik alapítója, emblematikus vezetője dr. Hári Mária születésének pedig 100. jubileumát.

 Az elfogadás, a segítségnyújtás, a problémamegoldás életük alapelemeivé váltak. Sok gyermek nőtt szívükhöz, sok családi sors erősítette hitüket munkájukban és tenni akarásukban

– ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a végzősöket.

A dékán felidézte, hogy a hallgatók a tanulmányaik megkezdését követően nem sokkal a nyolc szemeszterükből háromban a COVID-19 okozta pandémia miatt, kettőben pedig a KEHOP pályázat keretében kivitelezett energetikai épületfejlesztés miatt olyan új tanulási és fejlesztési formákat ismerhettek meg távoktatásban, hibrid oktatásban, blokkosított oktatásban és személyes gyakorlati oktatási formákban, amelyek egy életen át kapaszkodót adhatnak a lehetetlennek tűnő helyzetekben. „Önök tudatos döntéssel vagy bátor vállalással olyan hivatást választottak maguknak, amelyet megbecsülés, elismerés és tisztelet övez” – fogalmazott, egyúttal arra biztatva a frissen végezett konduktorokat, hogy legyenek nyitottak a munkájukat segítő változásokra, úgy mint a robotika, a mesterséges intelligencia, vagy a komplex ellátási formák.

Emlékeztetett rá, hogy ebben a tanévben az egyetemen a COVID okozta készültséget fokozatosan csökkentve, újra az innováció, a kurrikulum fejlesztés, az egyetemi polgárokat szolgáló családbarát intézkedések, a fenntartóváltás adta stratégiai lehetőségek és a társadalom képzés iránti új elvárásai kerülhettek fókuszba.

A nemzetközi hallgatói létszámot az elmúlt öt évben nulláról 48 főre, a teljes hallgatói létszám 12 százalékára növeltük. Képzéseink számát kettőről hétre bővítettük, emeltük továbbá a felvételi ponthatárunkat, a pontszerző publikációk számát, valamint társadalmi szerepvállalásunkat és a harmadik missziós feladatainkat minden határon túli magyarlakta térségben. Ebben az évben először adhatunk diplomát a négy éve először meghirdetett pedagógiai rehabilitáció specializáció képzésünkben, illetve a Stipendium Hungaricum programban először végzett mongol hallgatónknak, továbbá oklevelet a pedagógus szakvizsgás képzésünkben – összegezte az elmúlt évek eredményeit. Az élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozva a dékán elmondta, a konduktori hivatást megtartani és abban sikeresnek lenni csak szakmai alázattal, kitartással és folyamatos képzéssel lehet.

Katona Alexandra Donizetti Concertino B-dúr első tételének, majd Bartók Béla Este a székelyeknél című művének előadása után az avatás iránti kérelmet Márton Virág Csilla konduktorjelölt terjesztette elő, amit a konduktorjelöltek eskütétele követett. Az okleveleket dr. Merkely Béla rektor adta át, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán pedig kézfogással konduktorrá fogadta a végzős hallgatókat. A kar pedagógiai rehabilitáció specializáció szakirányon 15-en vehették át oklevelüket, Vörös Emese kitüntetéssel. A konduktor-óvoda specializáció szakirányon 23 hallgató végzett, a konduktor alapszak óvoda specializáció Illyefalva képzési helyszínén pedig öt fő végzett, közülük Patai Laura kitüntetéssel. Az ünnepség az iskola specializáció szakirányon végzettek oklevelének átadásával folytatódott, ahol 27-en szereztek diplomát, a pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló képzésen pedig hatan kaptak oklevelet, hárman kitüntetéssel. 

A végzett évfolyam nevében Márton Virág Csilla mondott beszédet, aki J. K. Rowlingot idézve így szólt végzős társaihoz: 

Nincs szükségünk varázslatra a világ megváltoztatásához, mivel minden képességünk adott hozzá: képesek vagyunk egy jobb világot elképzelni.

Felidézte az elmúlt négy év megpróbáltatásait, melyet összefogva, egymást segítve leküzdöttek, egy közösségé kovácsolódva. Köszönetét fejezte ki az oktatóknak, gyakorlatvezetőknek, családtagoknak és barátoknak, akik támogatták őket az úton.

Dr. Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet igazgatója beszédében kiemelte,  közel 50 éve az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet volt az első, amelyik a felnőtt ellátásban alkalmazott konduktorokat, már akkor látszott az a komplex tudás, amivel ők rendelkeznek. Azóta gazdag együttműködési rendszer alakult ki az intézet és a kar között. „Akikkel Önök foglalkozni fognak, olyan kincset rejtenek, amiből Önök is töltekezni tudnak ” –  szólt a végzettekhez, majd a team- munka fontosságát hangsúlyozta.

A ceremónián a Semmelweis Egyetem Kórus tagjaiból jelen ünnepi alkalomra alakult kamarakórus Kodály Zoltán: János köszöntő, illetve Orazio Vecchi: Néked zeng ez a dal! című művét adta elő dr. Matos László karnagy szakmai vezetésével, majd kihirdették „Az év dolgozata” verseny győzteseit. A Pető András Kar dékánja és vezetése oklevéllel ismerte el azokat a hallgatókat, akik szakmai és közösségi munkájukkal jelentős mértékben járultak hozzá a hallgatói jóllét biztosításához, aktívan részt vettek a szakmai és közösségi tevékenységekben. Munkájukért nyolc hallgató kapott elismerést.

Az oklevélátadó ünnepséget a végzős hallgatók búcsúfilmje zárta, melyben felelevenítették az elmúlt négy év legmeghatározóbb és legkedvesebb élményeit.

Bódi Bernadett
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.