Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás
A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében rendezett ünnepségen 79 konduktor vehette át diplomáját, hatan közülük kitüntetéssel. Az eseményen a határon túli képzésben résztvevő hallgatók is oklevelet kaptak. A Pető András Kar (PAK) konduktoravató és diplomaátadó ceremóniáján dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a kar dékánja, valamint Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes adta át az okleveleket és köszöntötte a végzős hallgatókat.

A PAK 79 sikeresen záróvizsgázó végzős hallgatóját a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének dísztermében, ünnepélyes oklevélátadó keretében fogadták konduktorrá. A végzős hallgatókat Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes köszöntötte elsőként.

A konduktív nevelési rendszer fontos eleme, hogy a test erőforrásait a szellem akár képes pótolni, ha szükséges. Hogy a kettő együtt alkot egységet, és ha az egyik valamiért gondozásra szorul, a másikat is támogatni kell. És akkor a kettő együtt le tud győzni olyan akadályokat is, amikre külön-külön nem képesek. Ez számomra az Önök áldozatos munkájának egyik kulcsa és fontos értéke”

– fogalmazott ünnepi beszédében a rektorhelyettes. Kiemelte, Pető András tanítása a magyar szellemi kincsek, hungarikumok között is kimagasló értéket képvisel. A konduktív nevelést az egész világon ismerik, elismerik és követik.  „Petősnek” lenni ma Magyarországon és nemzetközi szinten is különleges megtiszteltetésnek számít – hangsúlyozta Feketéné dr. Szabó Éva, hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetem rektori vezetése nevében büszke arra, hogy intézményeik immár közel 5 éve erősítik egymást az oktatás, a kutatás és a gyógyítás területén egyaránt. A Semmelweis Egyetem az ország és a régió vezető orvos-egészségtudományi intézményeként, a világ élvonalába tartozó egyetemként elhivatott abban, hogy minél szélesebb körbe eljusson az az egyedülálló kincsnek számító tudás és szemlélet, valamint az a szeretettel teli, értékelvű elkötelezettség, amit a kar képvisel – mutatott rá. A rektorhelyettes kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány soha nem látott kihívás elé állította az orvosokat, oktatókat, pedagógusokat, hallgatókat egyaránt.

A Semmelweis Egyetem a járvány elleni védekezés élére állt, ahogy tették azt elődeink is a történelem minden sorsfordító helyzetében. Hallgatóink helytállása nélkül ugyanakkor nem érhettünk volna célt ebben a küzdelemben”

– hangsúlyozta. „Önök konduktorként nem egyszerűen átadják a tudást, hanem hitet és képességet teremtenek. És mindennél többet adnak: a szülőknek reményt, a gyermekeknek jobb, teljesebb, boldogabb életet ”– fogalmazott.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a végzősöket:

 Önök tudatos döntéssel vagy bátor vállalással olyan hivatást választottak maguknak, amelyet megbecsülés, elismerés és tisztelet övez”.

A dékán ünnepi beszédében kiemelte, az itt eltöltött négy év alatt az elfogadás, a segítségnyújtás, a problémamegoldás életük alapelemeivé váltak, ez idő alatt sok gyermek nőtt szívükhöz, sok családi sors erősítette hitüket munkájukban és tenni akarásukban. „Az a hivatástudat, az az elköteleződés és az a munkájukba vetett hit, amivel Önök már rendelkeznek, az élet minden területén segíteni és támogatni fogja Önöket” – fogalmazott. Felidézte, hogy Semmelweis Ignác 204 éve, Pető András 129 éve született. Mindkét orvos, úttörőként a maga területén, az emberiség egy-egy megoldhatatlannak tűnő és sok-sok életet megnehezítő problémájára keresett megoldást, melyekkel az életben maradást szolgálták. A COVID-19 vírus okozta járvány leküzdésében a Semmelweis Egyetem, dr. Merkely Béla rektor irányításával olyan mennyiségű és minőségű orvosi és egészségügyi szakdolgozói feladatot vállalt el és teljesített hazánkban és határainkon túl 2020-21-ben, amely az ország zászlóshajójává tette az intézményt – emelte ki.

Ebben a tanévben pedig, a készültséget fokozatosan csökkentve, újra az innováció, a curriculum fejlesztés, az egyetemi polgárokat szolgáló családbarát intézkedések, a fenntartóváltás adta stratégiai lehetőségek és a társadalom képzés iránti új elvárásai kerülhettek fókuszba – tette hozzá.

“A Pető-örökség gondozásán túl képzés- és tudományfejlesztési munkánkkal igyekszünk felnőni az egyetemi képzési és kutatási elvárásokhoz magyar és angol nyelvű BA és MA képzések, valamint MSc képzés akkreditálásával és indításával, a nemzetközi hallgatói létszámunk folyamatos emelésével, kutatási portfóliónkkal, a klinikai területekkel kötött együttműködési megállapodásokkal és a karok közötti oktatási és kutatási együttműködések gyarapításával” – sorolta. “A nemzetközi hallgatói létszámot az elmúlt öt évben nulláról 45 főre, a teljes hallgatói létszám 12 százalékára növeltük. Képzéseink számát kettőről hatra bővítettük, emeltük továbbá a felvételi ponthatárunkat, a pontszerző publikációk számát, valamint társadalmi szerepvállalásunkat és a harmadik missziós feladatainkat minden határon túli magyarlakta térségben” – összegezte az elmúlt évek eredményeit. Az élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozva a dékán elmondta, a konduktori hivatást megtartani és abban sikeresnek lenni csak szakmai alázattal, kitartással és folyamatos képzéssel lehet.

Ezt követően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke mondott köszöntő beszédet, melyben felidézte, hogy öt évvel ezelőtt indította el az egyetem Pető András Kara a konduktorképzést az erdélyi Illyefalván. „E képzés alapfeltétele, hogy megérzik-e a bennük lakozó erőt, amit másoknak átadva motiválni, ösztönözni tudják az addig semmilyen késztetést nem érző embereket is ” – fogalmazott a püspök.

Az avatás iránti kérelmet Karakas Kolina konduktorjelölt terjesztette elő, amit a konduktorjelöltek eskütétele követett. Az oklevelek átadásával dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea és Feketéné dr. Szabó Éva fogadta konduktorrá a végzős hallgatókat. A kar konduktor-óvoda specializációján 37-en vehették át oklevelüket, közülük hárman kitüntetéssel. A konduktor alapszak óvoda specializáció Illyefalva képzési helyszínén pedig öt hallgató végzett, közülük egy fő kitüntetéssel. Az ünnepség az iskola specializáció szakirányon végzettek oklevelének átadásával folytatódott, ahol 37-en szereztek diplomát, ketten kitüntetéssel.

A végzett évfolyam nevében Kárpáti Kincső mondott beszédet, melyben felidézte az elmúlt négy év közös élményeit, a nehézségeket és megpróbáltatásokat, mely barátokká kovácsolta őket. Megköszönte tanáraiknak a sok türelmet és támogatást, amivel hozzájuk fordultak. „Részesei voltunk a gyerekek fejlődési lépcsőfokainak, és olyan pillanatokat élhettünk át, amit talán külsős szemmel nem lehet átérezni, a feltétel nélküli szeretetet ”– emelte ki.

A rendezvényen átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címét is, melyet idén dr. Mascher Róbert főiskolai tanár, a Humántudományi Intézet igazgatója vehetett át dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékántól, valamint Németh Esztertől, a Pető András Kar Hallgatói Részönkormányzatának vezetőjétől. A ceremónián „Az év dolgozata” verseny győzteseit is kihirdették.

Karakas Kolina leköszönő Kari HÖK vezető és helyettese Csillag Mercédesz valamint az illyefalvi képzés oktatási referenseként is tevékenykedő Kovács Erzsébet munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át. 

Az ünnepséget Lakó Liza, az újonnan alakult Semmelweis Egyetem Kórusának tagja ének, Czakó Bendegúz ének és gitár, valamint Márton Virág Csilla, a Medikus Zenekar oboásának előadása zárta.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.