Dr. Végh Dániel egy váratlan, életét meghatározó élménynek köszönhetően választotta hivatásául a fogorvosi pályát. A Fogpótlástani Tanszék adjunktusaként dolgozó fiatal orvos életében és kiváló szakemberré formálódásában a mai napig meghatározó szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem, ahol orvosi alap- és posztgraduális szintű tanulmányait végezte. Az elhivatottság, az ambíció és a kiemelkedő kutatási eredmények segítették dr. Végh Dánielt abban, hogy a 2021-22-es tanévben pályája mérföldkőnek számító eseményhez érkezzen. Elnyerte a rangos nemzetközi ITI-ösztöndíjat az implantológia területén, amely lehetővé tette számára, hogy egy évet a Grazi Orvostudományi Egyetemen töltsön, és részt vehessen egy továbbképzésen a Harvardon.

Egy hivatás fejlődése

Dr. Végh Dániel számára az orvosi hivatás már gyermekkora óta nagy álom volt, amikor közelről megtapasztalhatta, hogy édesanyja, a Győr környéki falvakban praktizáló háziorvos mennyire elkötelezetten és készségesen állt a rábízott betegek rendelkezésére. Gyakran hívták ki egy-egy beteghez akár még éjszaka is, és ilyenkor aggódó családja sokszor elkísérte őt, hogy ne kelljen egyedül utaznia. Ezekben az években alakult ki az akkor még fiatal fiúban az emberek segítése iránti vágy, amely később orvosi hivatássá érlelődött.

Miután megkezdte egyetemi tanulmányait a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, egy sorsfordító esemény indította dr. Végh Dánielt arra, hogy fogorvos legyen. Az egyik első vizsgaidőszakában 1-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizálták, aminek következtében, hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy mivel jövője szempontjából a fogorvosi pálya tervezhetőbb megoldást kínál, ez lenne a megfelelő választás. A diploma megszerzése után jelentkezett a PhD-programra is, ahol a diabétesz szájüregi szövődményeivel kapcsolatos kutatást végzett. Mára már látszik, hogy az orvostanhallgató jelentős döntése nem csak személyes karrierjét befolyásolta, hanem hatással van a magyar fogorvosképzésre, és különösen a diabétesszel élő betegek fogászati ellátására mind hazai, mind nemzetközi szinten.  

Dr. Végh Dániel jelenleg a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának adjunktusaként, valamint a Transzlációs Orvostudományi Doktori Program mentoraként dolgozik. Saját munkacsoportot is vezet, amely Magyarországon egyedülálló módon ingyenes szűrővizsgálatot biztosít a cukorbetegek számára, regionális korlátozások nélkül. A Semmelweis Egyetem Diabéteszes Fogászati Munkacsoport dinamikusan tevékenykedik a betegellátásban, a kutatásban, valamint a prevencióban, és olyan szakmai partnerekkel működik együtt, mint a Magyar és a Nemzetközi Diabétesz Társaság. A fiatal orvos rendszeresen szervez nemzetközi előadásokat is az implantológia területén, a Fogpótlástani Klinikán.

Amikor kutatócsoportjáról kérdeztük, kiemelte: „Törekszünk a betegek mellett a társszakmákkal is szorosan együttműködni. Kiépítettünk a Semmelweis Egyetemen egy olyan betegutat, amely biztosítja a diabéteszes betegek számára az ingyenes szájüregi szűrővizsgálatot. Büszkék vagyunk arra a négy PhD-hallgatóra is, akik jelenleg ezen a témán dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen fiatal munkacsoportnál figyelemre méltó.”

Semmelweises gyökerek

Dr. Végh Dániel szoros kapcsolata a Semmelweis Egyetemmel a legelső találkozáskor, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben megszervezett nyílt napon kezdődött, ahol nagy hatással volt rá az egyetem aurája, és az a rengeteg lelkes ember, akivel ott találkozott. „Büszke vagyok arra, hogy a Semmelweis Egyetemen tanulhattam, amely Magyarország legjobb orvosképző intézménye, és nemzetközileg is a legjobb 100 közé akar bekerülni. Az egyetemtől kaptam azokat a tanárokat, kollégákat és betegeket, akik olyanná formáltak, amilyen ma vagyok” – mondta.

A diploma megszerzése után is az egyetemen maradt – szakvizsga, PhD-fokozat, adjunktusi állás. Nem túlzás azt állítani, hogy azóta szinte kizárólag csak a tanulmányutak idejére hagyta el az egyetemet, amelyekkel pedig annak hírnevét öregbíti. Amikor arról kérdeztük, hogy a Semmelweis Egyetem mennyiben jelent jó hátteret a posztgraduális tanulmányaihoz, szakmai fejlődéséhez, kiemelte: az egyetem Fogorvostudományi Karán dolgozni nagy presztízst és szakmai biztonságot jelent. „A nagy betegállomány révén rengeteget lehet tanulni, és nehézségek esetén a tapasztalt kollégák tanácsaira is támaszkodhatunk. Érdemes bekapcsolódni a kutatásba is, ezért hasznos eldönteni, hogy mely területek érdekelnek bennünket a legjobban, valamint élni a kínálkozó lehetőségekkel. Az oktatók könnyen felismerik azokat, akik nemcsak tehetségesek, de egyben ambiciózusok is, tehát szakmailag is fejlődni akarnak, és ez általában kapukat nyit. Különösen szerencsés vagyok, mert Hermann Péter professzor úr, aki a főnököm is a klinikán, kezdetektől támogatta a diabétesszel kapcsolatos kutatásaimat és a PhD-tanulmányaimat. Az itt megkezdett PhD-képzés számos lehetőséget ad, és biztosítja a kutatáshoz szükséges feltételeket. Lehetőség nyílik ösztöndíjakra pályázni, konferenciákra utazni, és külföldi kollégákkal találkozni. Ezek a kapcsolatok adják egyetemünk jövőbeli erejét, és erre kell építenünk” – osztotta meg tapasztalatait.

Egy pályaformáló esemény: ITI-ösztöndíj a Grazi Orvostudományi Egyetemre

Dr. Végh Dániel a világ egyik legrangosabb ösztöndíját nyerte el 2021–22-ben az implantológia területén, és az a megtiszteltetés érte, hogy egy tanéven keresztül az ITI (International Team for Implantology) ösztöndíjjal a Grazi Orvostudományi Egyetem szájsebészeti osztályán és implantológiai központjában tanulhatott és dolgozhatott. Erre az ösztöndíjra évente mintegy 300-an pályáznak, közülük mindössze 15–20 fiatal szakember kapja meg ezt a kivételes lehetőséget.

Az ITI csapatába való bekerülése azért volt különösen figyelemre méltó, mert nem szájsebészként vagy parodontológusként, hanem a fogpótlás területén szerzett szakképesítéssel kaphatta meg ezt a sebészeti témájú ösztöndíjat.

Az ösztöndíj odaítélését nagyban befolyásolhatta egy korábbi fontos kutatása: részt vett a diabétesszel kapcsolatos egyik legfontosabb fogászati ajánlás, a „Madridi konszenzus” létrehozásában, amelynek idézettsége mára meghaladja a 400-at.

A Grazi Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Tanszékén szakmai fejlődését olyan nemzetközileg elismert szakemberek segítették, mint mentora, dr. Michael Payer, az André Schroeder-díjas professzor, aki a kerámiaimplantátumok egyik legismertebb szakértője, vagy dr. Barbara Kirnbauer, akinek segítségével megismerkedhetett a digitális implantológia számítógépes tervezésével. dr. Norbert Jakse professzor pedig befogadta klinikájára, és lehetőséget adott a fiatal magyar orvosnak, hogy teljes jogú munkatársként dolgozhasson klinikáján.

„Egy olyan körbe kerültünk bele, ahol a reflektorfény abszolút ránk vetült. Ez természetesen az ITI érdeke is. A centrum nagyon boldog volt, hogy mi ott voltunk, és ez egyes szám első személyben is igaz” – idézi fel ösztöndíjas élményeit.

Arra a kérdésre, hogy mi az, amiben a grazi központ újat vagy mást kínált a szakterületén a hazai lehetőségekhez képest, dr. Végh Dániel elmondta, hogy mivel a fogpótlástanban már korábban is jártas volt, az implantológia sebészeti része jelentette számára a legnagyobb új kihívást. Ezt a grazi klinika ultramodern műtőjében gyakorolhatta, ahol minden felszerelés rendelkezésre állt, sőt még arra is volt lehetősége, hogy Payer professzorral közös műtéteket végezzen. Nagy élmény volt számára, hogy a szájsebészek a fogpótlástani szakemberekkel együtt végezhették az implantációkat, ötvözve a két szakterület szempontjait. Mindezek mellett az ösztöndíj segítségével számos nemzetközi gyakorlati képzésen is részt vehetett az implantológia területén, a világ különböző részein – Grazban, Angliában, Portugáliában, Olaszországban és az Egyesült Államokban is.

Elmondása szerint a grazi év sikerességének egyik meghatározó eleme volt, hogy bekerülhetett a nemzetközi vérkeringésbe, és a Grazi Egyetem széles nemzetközi kapcsolatrendszerét intenzíven megtapasztalhatta a klinikán is, ahol dolgozott. Elmondása szerint „az ösztöndíjas év lényege, hogy olyan kapcsolatokat építsünk ki, amelyek a jövőbeni munkánkat segítik a Semmelweis Egyetemen. Mivel korábban a diabéteszkutatásom kapcsán már szert tehettem azzal kapcsolatos tudásra, hogy hogyan kell nemzetközi környezetben egy-egy projektet megvalósítani, pontosan tisztában voltam ennek a módjával. Ehhez az egész év során folyamatos kapcsolatépítésre volt szükség. A lehetőségek mindannyiunk számára adottak voltak, de csak az igazán ambiciózus kollégák tudtak élni velük. Számomra ez a lehetőség telitalálat volt, hiszen óriási lendülettel érkeztem, és az év során azt éreztem, hogy ez a lendület egyre fokozódik. A grazi klinika munkatársaival elégedetten váltunk el egymástól, és az egymás iránti kölcsönös tiszteletünket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy azóta is több közös projekten dolgozunk együtt, a történet íródik tovább.”

Mentora, Payer professzor lehetőséget adott Végh doktornak arra is, hogy közös kutatásokat folytassanak, valamint hogy ő maga is részt vegyen a mentorálásban – két osztrák fogorvostanhallgató szakdolgozatát vezette. Az ösztöndíjas időszak alatt 17 tudományos cikket publikált 50 feletti impaktfaktorral, amelyek között a nemzetközi csapat többi tagjával végzett közös projektek is szerepeltek. Ezek a publikációk a témák széles skáláját ölelik fel, többek között a diabétesz, a fogászati 3D nyomtatás és a kerámiaimplantátumok, valamint a fogászati implantációt érintő betegségek vizsgálatát.

Bónusz az ösztöndíjas év végén: oktatási hét a Harvardon

Egy római ITI-találkozón dr. Végh Dániel egy újabb különleges lehetőséget kapott: 2022 nyarán részt vehetett egy oktatási héten a Harvard Egyetemen. „Egész évben nagyon vártam azt az egy hetet, amit a Harvardon tölthetek. Egy érdekes véletlen során, egy bostoni rendezvényen valaki megszólított magyarul. Mint kiderült, a magyar származású kolléga a Harvard Egyetem fogászati laboratóriumának vezetője, aki már régóta az Egyesült Államokban dolgozik” – meséli egyik meghatározó élményét.

Miután lehetősége volt más szemszögből megvizsgálni szakmai lehetőségeit, és rengeteg tudást, gyakorlatot, valamint maradandó élményeket gyűjteni és kapcsolatokat kiépíteni, Végh doktor elmondta, hogy büszke magyarságára, és arra, hogy a Semmelweis Egyetem polgáraként lehetett jelen ezeken a pályaformáló eseményeken: „Az ösztöndíjas év megerősített abban, hogy a Semmelweis Egyetem és Budapest nagyon jó hely a világban, és bár sok olyan egyetemet és klinikát láttam, amely szakmámban az élen jár, mégis boldogan tértem haza. Célom, hogy a nemzetközi tapasztalatokat és az új kapcsolatokat ötvözve hozzájáruljak egy olyan implantológiai központ létrehozásához a Semmelweis Egyetemen, ahol mi is fogadni tudjuk a világ legjobb fiatal szakembereit, és ahol a legkorszerűbb technikákat alkalmazva a leghatékonyabb megoldásokat kínálhatjuk betegeink számára” – fogalmazott.

Életrajz

Születési hely: Győr
Érettségi: Révai Miklós Gimnázium, Győr

2015. Fogorvosi diploma – Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Budapest
2018. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga – Semmelweis Egyetem
2019. PhD-fokozat, Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola
2021–2022. ITI-ösztöndíj az implantológia területén – Grazi Orvostudományi Egyetem, Ausztria

Jávor-Szelid Veronika
Fotók: dr. Végh Dániel