Együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem és a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány november 17-én, a Semmelweis Szalonban. Dr. Merkely Béla rektor reményét fejezte ki, hogy a Fulbright-ösztöndíjprogram kiváló lehetőséget nyújt az akadémiai hálózat bővítésére, és hozzájárul az egyetem külföldi hírnevének öregbítéséhez, ami tovább javíthatja pozícióját a nemzetközi rangsorokban.

A megállapodás értelmében a Semmelweis Egyetem a következő tanévtől kezdve évente két amerikai előadót fogad meghatározott tudományterületekre. Az együttműködésnek köszönhetően az egyetemhez az ösztöndíj keretein kívül is érkezhetnek majd oktatók, hallgatók és nyelvi lektorok.

A vendégoktatók egy szemeszterig vesznek részt az egyetem munkájában Fulbright-ösztöndíjas státuszban. Ez idő alatt  kurzust tartanak, bekapcsolódnak az egyetem kutatási tevékenységébe, és részt vesznek a Fulbright által szervezett eseményeken is.

Dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a résztvevőket az együttműködési megállapodás aláírási ünnepségén: dr. Merkely Béla rektort és dr. Pavlik Lívia kancellárt a Semmelweis Egyetem részéről, a Fulbright Bizottság képviseletében pedig dr. Magyarics Tamás elnököt és dr. Jókay Károly ügyvezető igazgatót. A vendégek között üdvözölte Jonas Stewartot, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közkapcsolati tanácsosát, Feketéné dr. Szabó Éva és dr. Szabó Attila rektorhelyetteseket, valamint dr. Dörnyei Gabriella dékánt.

Kötegbe fogva törhetetlen a nádszál – tartja a közmondás, és igaz ez az oktatatásra, kutatásra és tudományos együttműködésre is: ahhoz, hogy maradandó dolgot alkothassunk, összefogásra, nemzeteken átnyúló partneri kapcsolatokra van szükségünk” – mondta ünnepi beszédében dr. Merkely Béla. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem különös jelentőséget tulajdonít az amerikai kapcsolatok fejlesztésének.

„A tengerentúli intézményekhez és kollégákhoz évtizedes, az oktatás és kutatás terén kötött partneri, sőt, baráti kapcsolat fűz minket. Hosszú, gyümölcsöző együttműködés köti össze egyetemünket a Harvard Egyetemmel, a Mayo Klinikával, a Rutgers Egyetemmel, a UC Davisszel, a Washington Universityvel vagy az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségével. Ezek sikerét hallgatói és oktatási mobilitási programok, klinikai kutatások és közös publikációk is bizonyítják” – magyarázta a rektor.

Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem leginkább a tudományos teljesítményének, a világszinten is elismert oktatási minőségének, nagy arányú külföldi hallgatói létszámának, a COVID-járványban való kiemelt szerepvállalásának, valamint a nemzetközi vérkeringésben való részvételének köszönheti kimagasló eredményét.

Dr. Magyarics Tamás, a Fulbright Alapítvány igazgatótanácsának elnöke reményét fejezte ki, hogy a mostani megállapodás minél hamarabb segíti a Semmelweis Egyetemet céljai elérésében, emlékeztetve arra, hogy a Fulbright már harminc éve nagy hangsúlyt fektet az emberek közötti és az intézmények közötti cserekapcsolatok előmozdítására Magyarországon.

„Amikor a jelölteket kiválasztjuk a különböző programokra, mindig azt a kérdést helyezzük előtérbe, hogy Magyarország és az intézmény, ahonnan a jelölt érkezik, milyen mértékben profitál az Egyesült Államokban való jelenlétéből. Ez a megállapodás egy volt amerikai és egy volt magyar Fulbright-ösztöndíjas kezdeményezésének eredménye” – magyarázta az igazgatótanács elnöke.

Köszönetét fejezte ki az Egyesült Államok kormányának a program finanszírozásáért, valamint a magyar kormánynak is azért, hogy növelte a Fulbright-program támogatását.

„Tanúsíthatom, hogy a program nagyon eredményes. Kétszer jártam az Egyesült Államokban Fulbright-ösztöndíjasként. Az igazgatótanács elnökeként elmondhatom, hogy ez egy nagyon szép hivatalos barátság kezdete a Semmelweis Egyetem és a Fulbright között, és remélem, hogy ez a barátság virágozni fog” – mondta dr. Magyarics Tamás.

A magyarországi Fulbright Bizottság 1992 januárjában jött létre, miután Magyarország és az Egyesült Államok kormánya aláírta a kétoldalú megállapodást. A Magyar-Amerikai Fulbright Bizottságot az Oktatási Csereprogramért Magyarországon nonprofit közhasznú oktatási alapítványként jegyezték be. 

A Fulbright-program a művészetek és a tudományok valamennyi területe számára nyitott. A programot az Egyesült Államok kormánya (65%) és a partnerkormányok (20%), valamint magánadományok (15%) finanszírozzák.

Kiss Gábor
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.