A Konstanzi Egyetem csatlakozásával újabb taggal bővült a European University for Well-Being (EUniWell) egyetemi szövetség, melynek a Semmelweis Egyetem is tagja. A EUniWell partneregyetemeinek közös küldetése egy olyan európai egyetemi közösség létrehozása, melynek középpontjában a jóllét áll.
Fotó: Inka Reiter

A EUniWell tagegyetemeket – immár a Konstanzi Egyetemet is beleértve – az a hosszú távú célkitűzés köti össze, hogy a kutatás, az oktatás és a társadalmi felelősségvállalás terén előmozdítsák a jóllétét, összehangban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDGs) célkitűzéseivel. Szándékosan több szempontból és interdiszciplinárisan gondolkodunk a „jóllétről”, mivel a jóllét soha nem légüres térben valósul meg, hanem mindig az egyéni, társadalmi és környezeti tényezők összetett kölcsönhatásának eredményeként – mondta Prof. Beatrix Busse, a EUniWell konzorcium fejlesztési vezetője.

Nagyon örülünk, hogy felkértek bennünket, hogy csatlakozzunk ehhez a szövetséghez. A EUniWell konzorciumba való belépésünk lehetőséget ad arra, hogy tovább erősítsük munkánkat a Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) területén, például az egyenlőtlenségek kutatása, az ökológiai fenntarthatóság, a tanárképzés és az egészségügy terén, valamint, hogy erős nemzetközi partnerekkel együtt bővítsük és fejlesszük ezeket a tevékenységeket – mondta Prof. Katharina Holzinger, a Konstanzi Egyetem rektora.

A Konstanzi Egyetem

A Konstanzi Egyetem 1966. évi alapítása óta kiemelkedik a magas szintű kutatásaival, kiváló oktatói tevékenységével, nemzetközi jelenlétével és interdiszciplinaritásával.

Fotó: Patrick Doodt

A Konstanzi Egyetem tizenhárom tanszékből áll, amelyek három karba tömörülnek: A Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Politikai, Jogi és Közgazdaságtudományi Kar. A Konstanzi Egyetem reformegyetemként való alapításának tükröződik az egyetem igazgatásában és szervezeti felépítésében is. Az egyetem szolgáltatásai, normái és eredményei egyedülállóak a sokszínűség, a befogadás, valamint a családtámogatás területén: az egyetem saját gyermekgondozási központjától kezdve a nemek közötti egyenlőségről és a sokszínűségről szóló gyakorlati kódexekig.

Nemzetközi szinten a Konstanzi Egyetem több mint 70 kutatóegyetemmel ápol partnerséget a tudományos együttműködés és a hallgatói mobilitás előmozdítása érdekében.

A EUniWellről dióhéjban

A EUniWell 2020-ban, az Európai Unió Tanácsának felhívására, az Európai Egyetemek kezdeményezés második fázisában jött létre. A kezdeményezés legfőbb célja volt, hogy a tagállamok egy horizontális, több ágazatra kiterjedő, tudásalapú megközelítés segítségével előmozdítsák az ún. jólléti gazdaságot. A EUniWell legfontosabb feladata az egyén, a közösségek és társadalom jóllétének megértése, mérése, és javítása. A EUniWell közösség többek között a demokrácia, az inkluzivitás, a diverzitás, a kutatási fókusz, az inter- és transzdiszciplinaritás, a vállalkozói szellem és a kreativitás közös értékein alapul.

A Konstanzi Egyetem a European University for Well-being tizedik tagjaként csatlakozik az alábbi egyetemekhez:

Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), Kölni Egyetem (Németország), Firenzei Egyetem (Olaszország), Murciai Egyetem (Spanyolország), Leideni Egyetem (Hollandia), Linnaeus Egyetem (Svédország), Nantes-i Egyetem (Franciaország), Semmelweis Egyetem és a kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemhez (Ukrajna).

Aktuális pályázati lehetőség kutatók számára

A EUniWell tagegyetemek kutatócsoportjaival való együttműködés elősegítése érdekében a EUniWell létrehozta a Well-being Research Incubator programját, ahova a jelentkezéseket 2022. november 25-ig lehet elküldeni.

A konkrét felhívás és a pályázat részletei az EUniWell honlapján megtalálhatóak.

Aktuális pályázati lehetőség PhD-hallgatók számára

A EUniWell Research Thesis Prizes PhD-hallgatóknak kínál 500 eurós díjazást és egy Tudománykommunikáció témájú szakmai szemináriumon való részvételi lehetőséget a Nantes-i Egyetemen.

A pályázatokat 2022. november 25-ig lehet elküldeni e-mailen a EUniWell honlapján megadott kritériumok szerint.

Turopoli Eszter
Fotók: Inka Reiter, Patrick Doodt