Jubileumi tanácsülés keretében adták át a díszokleveleket az 50, 60, 65, 70 és 75 évvel ezelőtt végzett gyógyszerészeknek a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének Dísztermében. Az eseményen az egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, Feketéné dr. Szabó Éva, és a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) dékánja dr. Antal István elismeréseket adott át olyan gyógyszerészeknek és külsős szakmai oktatóknak is, akik több éve magas színvonalon, eredményesen járulnak hozzá a gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődéséhez.

A jubileumi ünnepségen elsőként dr. Noszál Béla, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet professor emeritusa, a kémiai tudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának egykori dékánja, aranydiplomás köszöntötte a jubilánsokat és egykori alma materét. Hallgatói éveikre, a vizsgaidőszakokra emlékezve felidézte egy-egy professzoruk jótanácsait, humoros intelmeit arról, hogyan illesszék be a tetemes tananyag és a szigorú vizsgarend mellé  a szórakozást, a szerelmeket is, hogy sikeresen vegyék az akadályokat.

A jubilánsok munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az egyetem történetének formálásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához – mondta el köszöntőjében dr. Antal István egyetemi tanár, a Gyógyszerészeti Intézet vezetője. A Gyógyszerésztudományi Kar jelenlegi dékánja hozzátette, sok évtizeden át végzett áldozatos munkával a katedránál, a laboratóriumban, kórházban, klinikán, egészségügyi hatóságnál, és megannyi gyógyszerészi munkahelyen teljesítettek szolgálatot. „Önök nem foglalkozást, hanem hivatást választottak, a gyógyító munka részeseként, elhivatottan szolgálták a beteget, hatékony védelmet nyújtva a kiszolgáltatottság ellen” – hangsúlyozta a dékán. 

A jelenről szólva beszélt a 2020-ban bevezetett kurrikulumreformról, amely sok tekintetben megújulást hozott a képzésben. Számos új szakterület kapott új tantárgyat: nanotechnológia, biotechnológia, táplálkozástan, klinikai kémia és laboratóriumi diagnosztika, állatgyógyászati készítmények, farmakoökonómia, fitoterápia, klinikai farmakokinetika és biofarmácia, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerészi gazdálkodás és menedzsment, gyógyszerészi informatika, gyógyszerészi kommunikáció és integrált tanácsadás.

A graduális gyógyszerészképzésben résztvevő hallgatók száma jelenleg meghaladja az ezret, a szakképzésben több mint 400 rezidens folytatja tanulmányait. A végzősök mintegy háromnegyede közforgalmú gyógyszertárban, mintegy 10 százaléka kórházi gyógyszertárban, másik 10 százaléka gyógyszeriparban építi karrierjét

– emelte ki a GyTK vezetője.

Vajdáné dr. Benedek Veronika az 1952-ben diplomát szerzett gyógyszerész évfolyam tagja. A nyugalmazott egyetemi adjunktus 61 évet dolgozott a Gyógyszerészeti Intézetben és oktatta a recepturát a gyógyszerész-generációknak. Mint laudációjában elmondta, a jelenlevő arany és gyémántdiplomások is tanítványai voltak, és bízik benne, hogy a szakmai ismereteken túl emberi-, erkölcsi tudást is sikerült a hosszú évek során átadni tanítványainak, akik részéről a sok köszönet is ezt igazolja.

Dr. Hetényi Ferenc az 1972-ben diplomát szerzett gyógyszerész évfolyam tagjaként az ünneplőkhöz szólva elmondta, az elmúlt négy-öt évtizedben, amióta a pályán vannak, nagy változások mentek végbe az ország, a világ életében. Sok mindent láttak, tapasztaltak és átéltek, túléltek: megélték a rendszerváltást, a gyógyszertárak privatizálását, és doktori címet kaptak. Elértek kisebb-nagyobb eredményeket, sikereket, időről időre találkoznak egymással, és most emlékeznek azokra is, akik nem lehetnek itt köztük. Úgy véli, van jövője a szakmájuknak: „Ma a gyógyszerészet  ismét megbecsült szakmává válik Magyarországon, jó látni, hogy újból kezdenek kialakulni a többgenerációs gyógyszerész családok.”

A mostani jubilánsok közt voltak, akik még 1947-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen végeztek gyógyszerészként, ők platina, az 1952-ben végzett kollegáik rubin, az 1957-ben végzettek vas, az 1962-ben végzettek gyémánt, az 1972-ben végzettek arany díszoklevelet kaptak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Oktató Gyógyszerésze elismerő oklevélben részesült dr. Kiss Tekla a Belvárosi Gyógyszertár gyógyszerésze, dr. Péter Imre a Richter Gedeon Nyrt. Minőségirányítási Igazgatóságának igazgatója, és dr. Szepezdi Zsuzsanna az EGIS Gyógyszergyár Zrt. Gyógyszerengedélyezési igazgatója. Mindannyian tevékenyen részt vesznek a graduális képzésben, akár közforgalmú gyógyszertári gyógyszerészként a harmad-. negyed-, és ötödéves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlati munkáját irányítva, akár mint gyógyszeripari szakemberek több kötelező és választható tantárgy oktatásában külső előadóként, továbbá a Gyógyszeripari szakirányú szakgyógyszerész képzésben is.
A Kari Tanács határozata alapján a Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója címet adományozták azon nem gyógyszerészi végzettségű szakemberek munkájának elismerésére, akik a gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vesznek és kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak: ebben az évben Baranyáné dr. Ganzler Katalin okleveles vegyészmérnök, a Richter Gedeon Nyrt. analitikai szakértője, valamint dr. Pálfi Vilmos állatorvos kapták az elismerést.

Galéria

7kép

Az átadó ceremónia jubiláns évfolyamait hagyományosan klasszikus zeneművekkel köszöntötték olyan ifjabb pályatársak, gyógyszerészhallgatók, doktoranduszok, fiatal oktató, kutató kollégák és jubiláns gyógyszerészek, akik szabadidejükben aktívan, előadói szinten játszanak valamely hangszeren.

Tasnádi Róbert
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.