A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán hetven, hatvanöt, hatvan és ötven évvel ezelőtt végzett orvosok vehették át jubileumi diplomáikat a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Markusovszky Lajos Dísztermében rendezett ünnepségen. Az egyetem nevében dr. Merkely Béla rektor, a kar nevében pedig dr. Kellermayer Miklós dékán köszöntötte a jubilánsokat – köztük a legidősebb, 77 éve orvossá avatott résztvevőt. Az eseményen aranydiplomát kapott dr. Gloviczki Péter érsebész, az USA-beli Mayo Klinika professor emeritusa, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, aki beszédet mondott egykori hallgatótársai nevében, és köszönetet mondott Alma Materének. 

A most díszoklevelet átvevő kollégák sok szelet és vihart átéltek, kijutott nekik kedvező és kedvezőtlen széljárásból is. Bölcsességüknek köszönhetően azonban magabiztosan kormányozták hajójukat, évtizedes tapasztalatokat szereztek nemcsak az orvostudomány, a betegek gyógyítása, hanem az élet számos már területén is – emelte ki köszöntőjében dr. Merkely Béla. 

A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem jelenlegi tradícióit és hírnevét az egykor itt végzettek alapozták meg. Példamutatásuknak nagyban köszönhető, hogy az országban az egyetem áll minden évben az első helyen az orvos- és egészségtudományi területre felvételizők számát tekintve. A jelenlegi képzési struktúrát a hazai orvosképzés fennállásának 250 éves évfordulóján bevezetett gyakorlatorientált kurrikulum határozza meg: 

„Tudományágunk rendkívül gyors fejlődése miatt olyan általános orvosokat képezünk, akik képesek a magas szintű szakmai differenciálódásra, és az élethosszig tartó tanulásra és fejlődésre. Az egyetem, ahol Önök évtizedekkel korábban elsajátították az orvoslás tudományát, ma nemcsak Magyarország egyik legjobb egyeteme, de az orvos- és egészségtudományi képzésbe felvételizők között a legnépszerűbb is. A 2022/23-as 252. akadémiai tanévben az intézményünk hat karára mintegy 3600 elsőévest vettünk fel, és ezzel 14 ezerre emelkedett a hallgatói létszámunk. Minden harmadik diákunk az angol, illetve a német nyelvű programban végzi a tanulmányait”

– emelte ki a rektor.

Az évek során nemcsak az ország, de egész Kelet-Közép-Európa legjobb felsőoktatási intézményévé vált a Semmelweis Egyetem, amely ma a The Times Higher Education felsőoktatási világ rangsorban a 236. helyet foglalja el. Mint mondta, az Általános Orvostudományi Kar kiemelkedő oktatási, kutatási, és betegellátási teljesítménye nélkül nem érhettek volna el ilyen kiváló eredményeket.

„Hazánk és a régió vezető gyógyító egyetemeként továbbra is kiemelkedő oktatás, betegellátás, és kutatás-innovációs munka jellemzi intézményünket. Nemcsak magas színvonalon gyógyító, a legújabb technológiákat alkalmazó szakembereket képzünk, de munkájuk iránt igényes, felelősségteljes orvosokat, akik elkötelezettek, és empatikusak betegeik iránt. Olyan Semmelweis Polgárokat, akik 50, 60, 65 vagy éppen 70 év múlva ugyanolyan büszkeséggel vehetik majd át arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomájukat, mint most Önök.”

A Semmelweis Egyetem nemcsak a hazai orvosképzés zászlóshajója, de példaértékű volt a koronavírus járvány elleni küzdelemben vállalt szerepe is – emelte ki köszöntőjében dr. Kellermayer Miklós dékán. Az egyetem már a járvány kezdetén a vírus elleni harc élére állt, amelyben munkatársak és hallgatók egyaránt részt vállaltak. Hallgatóink a tanulmányaik mellett áldozatos munkát végeztek a járvány elleni védekezésben, ezzel egy minden korábbinál intenzívebb jelenléti oktatásban is részesültek.

„A modern orvostudomány adta egyre komolyabb és fejlettebb technikai lehetőségek mellett a beteg számára a gyógyulásba vetett hitet és lelki erőt az orvos személye tudja megadni. Önöktől, tapasztalt orvosoktól tanultunk empátiát, helytállást, kitartást, felelősséget és törődést betegeink iránt” – hangsúlyozta a dékán. Hozzátette: az orvosi hivatás egész életen át tartó szolgálat, egyben küzdelem a tudás gyarapításáért, embertársaink gyógyításáért, olyan szolgálat és helytállás, amely örökké tart.

A köszöntők után a rektor és a dékán átadta a jubileumi díszokleveleket, elsőként a jelenlevők közül a legrégebben diplomázó, a platina oklevelet is meghaladva, 77 éve orvossá avatott, 103. életévében levő dr. Csollány Károlynak. Majd a 70 éve végzett orvosok rubin, a 65 éve felavatottak vas díszoklevelet, a 60 éve diplomázók gyémánt-, az 50 éve orvosi diplomát megszerzők aranydiplomát vehettek át.

A jubilálók nevében dr. Gloviczki Péter aranydiplomás érsebész, az amerikai Mayo Klinika nyugalmazott egyetemi tanára köszöntötte egykori hallgatótársait és az egyetemet. A világ vezető érsebészeti folyóiratának, a Journal of Vascular Surgery-nek főszerkesztője, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, és a 2020-i évi Semmelweis Budapest Award díjazottja elmondta: 1966 szeptemberében lépték át orvostanhallgató társaival az egyetem Üllői út 26. szám alatti épületének kapuját. Majd élték a medikusok és medikák boldog életét, végigjárták az egyetemi intézeteket, miközben legendás tanároktól tanulhattak. 1972. szeptember 13-án átvették a diplomáikat az Erkel Színházban, és lelkesen munkába álltak. Mint fogalmazott, az elmúlt 50 év alatt a világ teljesen megváltozott, az emberiség megduplázódott, ledőlt a berlini fal, politikai rendszerek jöttek és mentek – de velük maradt a hivatástudat, az emberség, az együttérzés, és a beteg szeretete, amelyhez máig ható indíttatást kaptak a Semmelweisen:

„Névadónk, Semmelweis Ignác neve az egész világon közismert. Egyetemünk nagyjai Nobel-díjat és világhírt hoztak Alma Materünknek. Hagyományaink ápolása az egyetemhez kötődő diákok, orvosok, kutatók, tanárok összefogása itthon és a nagyvilágban tovább öregbíti a Semmelweis nevet, és hozzájárul ahhoz a nagyszerű sikerhez, amit egyetemünk a világban elért.”

 Dr. Gloviczki Péter beszéde végén megköszönte, hogy a sok évtizedes gyógyítói, oktatói, kutatói munkájukat az egyetem ezzel az ünnepséggel is elismeri és megbecsüli.

Tasnádi Róbert
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.