„Legyenek büszkék magukra, ahogy – szüleikkel együtt – mi is azok vagyunk Önökre!” – fogalmazott az eseményt megnyitó beszédében dr. Merkely Béla. A rektor kiemelte: a felvételt nyert elsőévesek a világ egyik legjobb egyetemének polgáraivá váltak. A hat karon mintegy 3600 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2022/23-as tanévben, közülük közel 750-en az angol, több mint 400-an pedig a német nyelvű képzésen. Az MVM Dome-ban megrendezett tanévnyitó ünnepségen beszédet mondott még Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, valamint dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is. Az ünnepségen a rektor Pro Universitate Érdemrendet és Kiváló Oktató elismeréseket is átadott.

A Semmelweis Egyetem 252. tanévének ünnepélyes megnyitóján dr. Merkely Béla beszédében kiemelte a tudomány iránti alázatot és az elődök tiszteletét. Az MVM Dome-ban megrendezett eseményen a rektor felhívta a figyelmet: a Semmelweis Egyetemen tanult és dolgozott a világ egyik legismertebb orvosa, az intézmény névadója, Semmelweis Ignác; itt szerzett diplomát a C-vitamin Nobel-díjas feltalálója, Szent-Györgyi Albert; itt védte meg diplomáját az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma. De itt indult a legnagyobb nemzetközi karriert befutott magyar érsebész, Gloviczki Péter pályája és az egyetem elődintézményében tanult Richter Gedeon, a XX. századi gyógyszerészet kiemelkedő alakja. Az idei év az ő születésének 150. jubileumi éve, az ünnepléshez pedig mi magunk is  csatlakozunk – mondta el a rektor, aki rámutatott: a Semmelweis Egyetem oktatói és hallgatói nemcsak az egészségtudomány történetének mérföldköveinél, de a magyar történelem fordulópontjainál is ott álltak.

Dr. Merkely Béla külön kitért a gyakorlatorientáltabb oktatást lehetővé tevő, 2019-ben megtörtént kurrikulumreformra, valamint a megelőzést fókuszba helyező szemlélet fontosságára. „Oktatási szemléletünkben, ahogy orvosi filozófiánkban is, fontos elv az egészség megőrzése, a megelőzés, a prevenció. A magyar, de az angol és a német nyelv is gazdag és pontosan fogalmaz. Azt mondjuk: egészségügy, s nem hivatkozunk betegségügyre. Ez fejezi ki, hogy egészek akarunk lenni, s nem a baj oldalán állni. Önök, kedves fiatal hallgatók, nem a betegség katonái lesznek, amikor megkezdik majd hivatásuk gyakorlását, hanem az egészség hírnökei. S ennél többet, mint az egészség biztonságát, senki sem adhat embertársainak” – fogalmazott a rektor, felidézve belgyógyász nagyapjának intelmét: „Ha beteghez készülsz fiam, akkor tedd magad kényelembe, készülj rá teljesen, és fordulj felé minden figyelmeddel!”

Dr. Merkely Béla beszédében kitért a COVID-19 járványra is, emlékeztetve, hogy a Semmelweis Egyetem a pandémia elleni védekezés élére állt. „Orvosaink, ápolóink, tanáraink, hallgatóink ott voltak a szűréseknél, az oltópontokon, a betegágyak mellett, a laborokban – mindenütt, ahol elkélt a segítség. Ennek is köszönhető, hogy itthon a fenyegetettség enyhült, a járvány visszaszorult” – hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla, köszönetet mondva a Semmelweis Polgároknak, akik bizonyságát adták elhivatottságuknak, felelősségtudatuknak és áldozatvállalásuknak. „Szemünkben ők mind hőssé váltak! A modernkori történelem hőseivé. Önök, elsőéves hallgatóink is példamutatást láthatnak idősebb társaik és tanáraik teljesítményében!” – tette hozzá.

A rektor kiemelte: a most induló tanévben minden korábbinál többen nyertek felvételt az egyetemre, amelynek képzéseire hagyományosan a legmagasabb pontszámmal lehet bekerülni. „Ez mutatja hallgatóink, vagyis az önök kiválóságát. Gratulálok mindannyiuknak! Legyenek büszkék magukra, ahogy – szüleikkel együtt – mi is azok vagyunk Önökre! Külön öröm számomra az is, hogy minden harmadik hallgatónk angol vagy német nyelven kezdi meg tanulmányait, ők a világ közel 100 országból érkeztek hozzánk” – húzta alá. Dr. Merkely Béla külön köszöntötte a nemzetközi hallgatókat: „Abban biztos vagyok, hogy a lehető legjobb szakmai tudást fogják megszerezni professzoraiktól. Azt pedig kívánom, hogy választott hivatásuk szeretetét is elsajátítsák majd. Szívből remélem, hogy feltámad és egész életükben élni fog Önökben a szeretet Magyarország iránt is. Isten hozta önöket!” – fogalmazott, hozzátéve: 40 évvel ezelőtt, 1983-ban indult meg a német, majd 1989-ben az angol nyelvű oktatás, melyek megalapozták az egyetem jelenlegi sikertörténetét, hiszen mára a Semmelweis Egyetem Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézményévé vált. A rektor emlékeztette a résztvevőket, hogy a nemzetközi képzés jubileumára megrendezett International 40 programsorozat az egész tanévet átszövi, majd arra bíztatta őket, legyenek részesei az ünneplésnek minél többen.

A múlt ünneplése mellett a rektor felhívta a figyelmet az intézmény jövőjére is: az egyetem 149 helyet előrelépve bekerült a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé, stratégiai célja ugyanakkor a top 100 között szerepelni – ez volt a célja a fenntartói modellváltásnak és ezt szolgálják az elmúlt időszak fejlesztései is. Ezt követően a rektor az elsőéves hallgatókhoz szólt: „Arra buzdítom Önöket, egyetemi éveik alatt járják bátran és kíváncsian ezt az utat! Táplálják folyamatosan tudásvágyukat! Őrizzék meg kíváncsiságukat! Kételkedjenek, kérdezzenek, és keressenek! Keressenek új válaszokat! Keressék az új utakat, a saját útjukat! Kívánom, az itt töltött éveik alatt barátságok, szerelmek szövődjenek és maradjanak mindig a Semmelweis-család tagjai!” – fogalmazott, sok sikert, erőt, hitet és kitartást kívánva nekik.

„Önök mind, akik Közép-Európa vezető egyetemére, a Semmelweis Egyetemre, annak orvos-egészségtudományi és konduktor képzési területein nyertek felvételt, olyan hivatás, küldetés felé tesznek az elkövetkező években számos lépést, melyben a megszerzett tudás, ismeret, gyakorlat a szenvedőnek nyújt vigaszt, gyógyulást, óvja védi, őrzi meg életét, tartja meg cselekvőképességét családjának, tágabb közösségének, nemzetünknek!” – fogalmazott ünnepi köszöntőjében dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Kiemelte az intézmény történetének kiemelkedő alakjait, valamint az egyetem felsőoktatási rangsorban elért előkelő helyezését. „Önök egy olyan egyetemen kezdik meg az idei tanévet, ahol a magyar lakosság 95%-a büszke lenne arra, ha közeli hozzátartozója a Semmelweis Egyetemen tanulna” – tette hozzá, kitérve az egyetemi polgárok COVID-járványban tanúsított helytállását, valamint a kurrikulumreformot és a felvételi eljárás megújítását. Utóbbi célja, mint elmondta, hogy növelje az egyetemek döntési szabadságát és autonómiáját a hallgatók, a tehetségek kiválasztásában, és ezzel együtt erősödjék a családok és a hallgatók felelősségvállalása – azaz lehetőség legyen az egyetemek és a leendő hallgatók találkozására, hogy a megfelelő „kémia” kialakulhasson. A helyettes államtitkár kitért a felsőoktatást megújító Klebelsberg 2.0 programra, valamint arra a célra, hogy legalább egy magyar egyetem bekerüljön a világ legjobb száz, három hazai egyetem pedig az Európai Unió top 100 egyeteme közé 2030-ra. „Felsőoktatásunk megújulásának kulcsa, hogy a tudásra éhes fiatal generációk is részesei akarjanak lenni ennek az új magyar sikertörténetnek. Mottónk szerint a felsőoktatás legyen a magyar siker kvantumtényezője!” – mutatott rá. Dr. Hankó Balázs kiemelte a Semmelweis Egyetem infrastrukturális fejlesztéseit, valamint tehetséges, motivált és megbecsült oktatóit, kutatóit és tanárait. „Célunk, hogy a magyar diplomások, és a magyar kutatók legyenek szinonimái a minőségnek és a kiválóságnak” – húzta alá.

„Az elmúlt években sokat változott körülöttünk a világ és sorban a harmadik évet kezdjük rendkívüli körülmények között. Előbb a járvány, majd a szomszédunkban dúló háború és gazdasági nehézségek okoztak és okoznak ma is bizonytalanságot. A Semmelweis polgáraiként, úgy gondolom, mégis számos biztos pontot mondhatnak magukénak ebben a környezetben is” – fogalmazott beszédében Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, kiemelve az egyetem falai között megszerezhető tudást, és a tanulást, melyet a legjobb befektetésnek nevezett. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pandémia még inkább felértékelte az orvos- és egészségtudományok szerepét, valamint kitért a Semmelweis Egyetem biztosította stabil háttérre, az intézmény szakmai-tudományos eredményeire, presztízsére és felsőoktatási rangsorokon elért előkelő helyezéseire is. „Mindez persze nem adottság, hanem kemény munka eredménye, amelynek megőrzéséhez a jövőben is valamennyiünknek komoly erőfeszítéseket kell tennünk” – húzta alá. Hasonlóan fontosnak nevezte, hogy az egyetem vezetése és munkatársai sikeresen haladjanak előre az intézmény által kitűzött stratégai célok felé. Kitért a fenntartói modellváltásra is: „A kuratórium összes tagja nevében ígérem, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni fogjuk az egyetem víziójának megvalósítását”. Hozzátette: nem csak az a fontos, hogy az egyetem bekerüljön a világ legjobb egyetemei közé, hanem az is, hogy a hazai orvos- és egészségtudományi oktatás és kutatás-fejlesztés felzárkózzon a világ élvonalába, amely nemcsak az ország versenyképességét, de az itt diplomát szerzők sikerességét is szolgálja.

A beszédek után a Semmelweis Egyetem első évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalomtétele következett három nyelven, magyarul, angolul és németül.

A tanévnyitó keretében Pro Universitate Érdemrendet vehetett át dr. Merkely Béla rektortól dr. Vingender István habilitált főiskolai tanár, a Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének dékánhelyettese. A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést vehetett át dr. Ádám Ágota Mária egyetemi docens, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tanulmányi felelőse; dr. Balla András egyetemi docens, az Élettani Intézet angol tanulmányi felelőse; Csajbókné dr. Csobod Éva, az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének egyetemi docense; dr. Ittzés Dániel, a Szaknyelvi Intézet egyetemi adjunktusa; dr. Kállai-Szabó Nikolett, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének egyetemi docense; dr. Kempler Péter, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi tanára; dr. Mascher Róbert, a Humántudományi Intézet igazgatója; dr. Riba Pál egyetemi docens, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatóhelyettese és dr. Szentpéteri Szófia Katalin, az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika egyetemi tanársegédje.

Ezt követően Tripolszky Bálint, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke mondott köszöntőt. „Az egyetemre egyszerre jellemző a tradíció és a modernség, az állandó megújulás igénye. A legmaradandóbb emberi alkotások közé tartozik, a középkor óta velünk élő eszme – nem a kövek teszik maradandóvá, mint a budai Vár falát, hanem a szellem, amely generációkról-generációkra öröklődik és bővül és amelyet a nagy történelmi kataklizmák sem tudnak megroppantani. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy az egyetem 250 éves történetének talán legszebb időszakában nyertetek felvételt” – fogalmazott, kiemelve a kurrikulumreformot, a modellváltást, a kollégiumok és hallgatói terek fejlesztését és a rektori vezetést, amely elkötelezett az egyetem, valamint a hallgatói lét jobbá tételében. A Semmelweis Egyetem nem csupán egy felsőfokú szakképző intézmény, hanem a tudomány alkotóműhelye, az értékteremtő és igényes tudásátadás színtere, a gyógyítás hazai ékköve, az ország legjobb, világhírű egyeteme – húzta alá, hozzátéve: ide járni nem csupán büszkeség, de kihívás és felelősség is. Tripolszky Bálint emlékeztetett: a Semmelweis Egyetem ad és követel. Minél többet követel, annál többet ad. Tudásban, a közösségért való kiállásban, a további életünkre való felkészülésben, valamint az egészségügyi hivatás legmagasabb szintű művelésében – hívta fel a figyelmet azt kívánva a jelenlévőknek, hogy a Semmelweis Egyetemen egyénileg és közösségileg is sikeresek legyenek, valamint találjanak otthonra és családra.

Kihirdették a 2022/2023-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatók listáját, amely ide kattintva tekinthető meg.

Az esemény zárásaként a Medikus Zenekar adta elő Modeszt Petrovics Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című művéből az utolsó két tételt.

Szabó Ádám
Fotó: Barta Bálint, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.