Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532639 Összes oltás
Névadó ünnepséget tartottak dr. Fejérdy Pál tiszteletére a Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centrumában. A Szentkirály utcai épület egyik első emeleti tanterme ezentúl a 2020-ban elhunyt professor emeritus, az egyetem korábbi rektorhelyettese, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánja, a Semmelweis Egyetem újság szerkesztőbizottságának előző elnöke nevét viseli.

„Fejérdy Pál 1964-ben lépte át először egyetemünk kapuját, és egész életén át hű maradt intézményünkhöz. Pályája során a hazai forgorvostudomány kiemelkedő alakjává, a Semmelweis Egyetem meghatározó vezetőjévé vált” – fogalmazott a névadó ünnepségen dr. Merkely Béla. A rektor felidézte: a professor emeritus három ciklusban, 1992-től 1998-ig, majd 2010 és 2013 között volt a FOK dékánja, 1999-től tíz éven át vezette a Fogpótlástani Klinikát. Személyében elsőként töltött be fogorvos rektorhelyettesi tisztséget 2003 és 2009 között, de évtizedeken át képviselte a kart az Egyetemi Tanácsban, majd a Szenátusban és nevéhez fűződik az intézmény szak-, és továbbképzési rendszerének megszervezése is. „Fejlődés és fejlesztés – ezekkel a szavakkal lehet talán legjobban jellemezni Fejérdy professzor személyiségét és hagyatékát. Saját szűkebb szakterületén éppúgy a folyamatos fejlődés iránti igény hajtotta, mint vezetői, szervezői feladataiban. A Fábián-Fejérdy-féle osztályozási rendszer a hazai fogorvoslás elméleti és gyakorlati alapköve lett. Hasonlóan meghatározó volt a szerepe a kari, majd az összegyetemi szintű irányításban és az oktatásszervezésben is” – emelte ki dr. Merkely Béla, hozzátéve: a professor emeritus híres volt pontosságáról és precizitásáról, másfél éve bekövetkezett halála pedig nagy űrt, de legalább ilyen értékes örökséget hagyott hátra.

Dr. Szél Ágoston rector emeritus beszédében kiemelte: dr. Fejérdy Pálhoz nagyon szoros kapcsolat fűzte, hiszen vezetőtársa, barátja és fogorvosa is volt egyben. Felidézte utolsó találkozásukat és beszélgetésüket, amelyet máig feldolgozhatatlan élménynek nevezett. „Mai napig, amikor a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának termeiben és helyiségeiben, vagy a rektori épületben sétálok, arra gondolok, ahogy egy folyosó vagy az ajtó mögül előbukkan kedves, mosolygós arca, kezet fogunk és elbeszélgetünk. Sajnos ez már nem valósulhat meg, de nagy örömömre szolgál és köszönöm a Fogorvostudományi Karnak a gesztust, hogy egy termet neveznek el professzor úrról” – mutatott rá. Dr. Szél Ágoston beszédében felhívta a figyelmet: az idő múlásával minden fontosnak tartott dolog, a tudományos közlemények, a tankönyvek, az előadások, a szakmai vezető tevékenységek eredményei is elhalványodnak és a feledés homályába merülnek, a név azonban fennmarad. „Ha olyan valaki megy be a tanterembe, aki nem ismerte Fejérdy professzor urat, a terem nevét látva biztos meg fogja kérdezni, ki volt ő. Akik viszont ismerték, annak az örömnek a jegyében tudunk rá ott emlékezni, amely professzor úrral összeköt bennünket” – húzta alá.

„Fogorvos dékánként itt lenni egy olyan eseményen, amely Fejérdy professzor úrról szól, igen megtisztelő. Nagy alázattal is kell hozzáállnom ehhez, hiszen ő volt a mesterem” – fogalmazott dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja. Mint elmondta azoknak, akik kapcsolatban álltak dr. Fejérdy Pállal, a róla elnevezett terem nap mint nap hívószót jelent majd azzal kapcsolatban, hogy odafigyeléssel és lelkiismerettel végezzék a munkájukat. „Fejérdy professzor úr azok közé tartozott, akik sosem látnak problémát. Ő mindig csak helyzetet látott, amit meg is oldott. A probléma meggátol, a helyzet viszont lehetőséget ad” – emlékezett vissza. Hozzátette: a róla elnevezett terem azt mutatja, hogy professor emeritus is azok közé az óriások közé tartozik, akiknek a vállán ma is áll a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara. Dr. Gerber Gábor kiemelte dr. Fejérdy Pál emberismeretét, hitét és empátiáját, valamint borászat iránti szeretetét is.

„Amikor megkérdeztem, hogy mi a legfontosabb útravaló, amit nekem és a leendő gyermekeimnek, családomnak szeretne átadni, a válasza mindig az volt: az Isten iránti feltétel nélküli hit és bizalom, valamint a munka becsületes, pontos elvégzése, a ránk bízottak iránt vállalt felelősségnek történő lelkiismeretes megfelelés” – idézte fel Fejérdy Zsófia, a professor emeritus lánya. Mint fogalmazott, dr. Fejérdy Pál sorsa már gyermekkorában megpecsételődött, hiszen nagyszülei, akiket az édesanyjával rendszeresen meglátogatott, az Üllői úton laktak. „A 63-as villamosról kinézve nagymamám mindig rámutatott az egyetem főbejáratára és azt mondta: Palikám, ha minden igaz és a Jóisten is megsegít, ide fogsz járni! Bölcs nagymamám szava be is igazolódott, amikor édesapám 57 évvel ezelőtt belépett az egyetem kapuján, majd 55 évet töltött el ott diákként, oktatóként, egyetemi vezetőként és különböző tisztségekben” – emlékezett vissza. Külön kitért a dr. Fejérdy Pál nevéhez fűződő egyetemi informatikai rendszer fejlesztésére, a Szentkirály utcai épület kialakítására, az országos szűrésekre, melyekre édesapja különösen büszke volt, számos elismerése közül pedig az egyetemtől kapott Pro Universitate díja volt a legkedvesebb számára. „A munka szeretetét, az elhivatottságot és a kollégái iránti tiszteletet tanította nekem. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a Semmelweis Egyetem volt az élete” – húzta alá Fejérdy Zsófia.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója beszédében kiemelte: tanszékvezetőként és dékánként is ő követte dr. Fejérdy Pált. „Professzor úr volt az egyetlen, aki országos szűrővizsgálatot szervezett és kivitelezett először 1986-89, majd 2003-2004 között” – mutatott rá, hozzátéve: hasonló felmérést azóta sem végeztek. Szintén kiemelkedő a nevéhez, valamint Gál Péter informatikushoz fűződő informatikai fejlesztés, amelynek köszönhetően a Fogpótlástani Klinikán építették ki az első számítógépes hálózatot. Dr. Hermann Péter felhívta a figyelmet: Fejérdy professzor vezetői hitvallása, miszerint csak konszenzusos döntés elfogadható, a mai napig hatással van a FOK Oktatási Centrumának működésére. Az oktatási rektorhelyettes hozzátette: a professor emeritus nevét viselő termet elsősorban a külföldi hallgatók oktatása során használják, ezért a magyar mellett angol és német nyelvű táblákat is kihelyeztek, amelyek bemutatják dr. Fejérdy Pált és munkásságát.

Galéria

11kép

Ezt követően dr. Hermann Péter és dr. Merkely Béla leleplezték a Szentkirályi utcai épület első emeletén található terem emléktábláit, valamint közösen felavatták a névtáblát is. 

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.