Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
A Nemzetközi Mobilitási Iroda folyamatosan várja a Semmelweis Egyetem munkatársainak jelentkezését az Erasmus+ Európán belüli oktatási és képzési célú mobilitási programjaira. Ezen lehetőségek segítségével válhatott valóra többek között a digitális eszközök és metódusok bevezetése a Konzerváló Fogászati Klinika graduális képzésébe, valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar új mesterképzésének tantárgyfejlesztése is.

Az Erasmus+ program célja, hogy az egész életen át tartó tanulás révén támogassa a tanulmányi előmenetelt, illetve szakmai és személyes fejlődést az oktatás és a képzés területén Európában, és ezáltal hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, a minőségi munkahelyek megteremtéshez, a társadalmi kohézióhoz, az innováció előmozdításához, valamint az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás erősítéséhez. A Semmelweis Egyetem Nemzetközi Mobilitási Irodája a program keretein belül lehetőséget nyújt az intézmény munkatársainak (oktatók és egyéb alkalmazottak is) oktatási és képzési célú mobilitási pályázatokra.

„Az oktatási célú mobilitási program elsősorban az oktatóknak szól, akik az egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi partnerintézményben folytathatnak oktatási tevékenységet a tudás és tapasztalatcsere, a képzési programok kínálatának szélesítése céljából. Pályázni minimum 5 napra, maximum 2 hétre lehet. A képzési célú mobilitás az egyetem valamennyi munkatársa, így az oktatók és a nem oktatási tevékenységet végzők számára is lehetőséget nyújt, hogy az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzenek és jó gyakorlatokat ismerjenek meg. Ennek keretében minimum 2 napos, maximum 1 hetes munkahelyi megfigyelésen, szemináriumokon, workshopokon, tanfolyamokon, gyakorlati képzéseken vagy tanulmányi látogatásokon való részvételre pályázhatnak a munkatársak Erasmus+ támogatást ” – foglalta össze dr. Schreiberné Seres Nóra intézményi Erasmus+ koordinátor, a Nemzetközi Mobilitási Iroda irodavezetője. Hozzátette: a mobilitási programokra folyamatosan lehet pályázni, a koronavírus-járvány miatti lezárások feloldásával pedig egyre több ország és felsőoktatási intézmény nyitotta meg kapuit a külföldiek előtt.

Az Erasmus+ programjai remek lehetőséget nyújtanak az interkulturális tapasztalatcserére és fontos szerepet játszanak abban, hogy a Semmelweis Egyetemet nemzetközi szinten is még ismertebbé tegyék. Mindez elengedhetetlen az egyetem azon hosszú távú célkitűzéséhez, hogy a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön

– mutatott rá dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója. Kiemelte: a Semmelweis a világ egyik legnemzetközibb egyeteme, hiszen több mint 12 ezer hallgatójának harmada külföldi, akik a világ 97 országából érkeztek, ám többek között a nyelvtanulási, kapcsolatépítési lehetőségek miatt is hasznos lehet az intézmény munkatársainak, hogy betekintést nyerjenek más intézmények oktatási, kutatási gyakorlataiba, munkafolyamataiba és módszertanába. Hazatérve, a tapasztalatokkal ugyanis tovább erősíthetik és színesíthetik a Semmelweis Egyetemet.

Konzerváló Fogászati Klinika: digitális eszközök és metodikák bevezetése a graduális oktatásba

„A Konzerváló Fogászati Klinika évek óta igénybe veszi az Erasmus+ mobilitási programjai által kínált lehetőségeket az oktatási és kutatási programjai fejlesztésére. Ezek segítségével vezették be például a graduális oktatásba a digitális eszközök és metodikák, köztük az intraorális szkenner használatát” – mutatott rá dr. Vág János, a klinika igazgatója. Mint elmondta, a digitális fogászat lehetővé teszi, hogy hagyományos szilikon alapú lenyomat helyett az eszközzel 3D-s digitális mintát készítsenek, amelynek segítségével számítógépen tervezik meg a kerámia betétet, amit végül egy CNC marógép készít el. Így két-három óra alatt készül el a speciális fogpótlás, azaz a betét. A hallgatók ráadásul a teljes munkafolyamatot végig tudják követni a szkenneléstől, a tervezésen át a maráson keresztül a beragasztásig. Az igazgató kiemelte: a szkennert tavaly szeptember óta alkalmazzák az oktatásban, de ehhez elengedhetetlen volt, hogy a klinika valamennyi oktatója megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezzen – többek között ebben nyújtottak segítséget számukra az Erasmus+ programjai.

„Elsősorban a képzési célú mobilitási pályázatokat vettük igénybe, melyekkel legtöbbször Finnországba, Ausztriába, Németországba és Olaszországba utaztunk, hogy a partnercégek és – intézmények munkatársaitól elsajátítsuk a digitális eszközök és módszertanok használatát” – magyarázta dr. Simon Botond, a Konzerváló Fogászati Klinika végzős PhD-hallgatója. Hozzátette: a klinika sikerrel pályázott az oktatási célú mobilitási programra is, ez azonban a koronavírus-járvány miatt eddig nem valósulhatott meg. Várhatóan idén nyáron utazhat ki dr. Simon Botond és dr. Vág János egy partnerintézményhez, ahonnan szintén érkeznek oktatók a Semmelweis Egyetemre idén ősz végén vagy jövő tavasszal, hogy a digitális fogászat témában tartsanak előadásokat és gyakorlatot az oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. Dr. Simon Botond rámutatott: az, hogy tavaly elindulhatott a klinikán a digitális eszközök és metodikák oktatása, egy hosszú folyamat eredménye, melyben elengedhetetlen volt az Erasmus+ programok által nyújtott támogatás. „Amikor 2017-ben először utaztunk ki egy külföldi partnerünkhöz Finnországba, a digitális szkennelés még gyerekcipőben járt itthon. A programban résztvevő csapat azonban megismerkedett az eszközökkel, hazahozta az azokkal kapcsolatos tudást és megismertette a lehetőséggel az egyetemi és kari vezetőséget és a kollégákat. A klinika ezután vásárolt egy ilyen szkennert, amelyet kezdetben csak kutatáshoz használtunk fel. További mobilitási programok segítségével képzéseken vettünk részt, új kapcsolatok és közös publikációk születtek, ezeknek köszönhetően még inkább megismertük az eszköz működését, a digitális fogászatban rejlő lehetőségeket és elég tapasztalatot szereztünk használatában ahhoz, hogy az oktatásba is bevezessük” – húzta alá dr. Simon Botond, aki kiemelte: a mobilitási programok szemléletformálás és nyelvtanulás szempontjából is nagyon hasznosak. Dr. Vág János rámutatott: az Erasmus+ pályázati lehetőségek nemcsak a tudást és tapasztalatot gyarapítják, de a csapategységet is erősítik, emellett pedig a kapcsolatépítés szempontjából is kulcsfontosságúak. „A mobilitási programok segítségével számtalan szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, melyek nemcsak közös kutatásokat eredményeztek, de ezeknek köszönhetően a klinika eszközeit is kedvezményes áron szerezhettük be, és számtalan külföldi vendégoktató érkezett hozzánk előadást tartani” – hívta fel a figyelmet az igazgató, aki kiemelte: az Erasmus+ programokra rendkívül egyszerű pályázni, a Nemzetközi Mobilitási Iroda munkatársai pedig minden segítséget biztosítanak.

Egészségügyi Közszolgálati Kar: új képzés tantervfejlesztése

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) új képzésének tantervfejlesztéséhez vette igénybe az Erasmus+ által nyújtott lehetőségeket. „2021 szeptemberében indítottuk Interdiszciplináris családtudomány MA szakunkat, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi, kapcsolatelméleti és az ezekhez kötődő módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, ezen ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. A tudás birtokában képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat” – foglalta össze a képzés célját dr. Albert Fruzsina, a Mentálhigiéné Intézet egyetemi tanára, a szak felelőse. Mint elmondta, az új képzés jól illeszkedik az intézet oktatási profiljába, mely a kora gyermekkortól kezdve egészen az időskorig a családi életút egészét lefedi. „A mobilitási program keretében Írországba szervezett képzés-látogatásunk a koronavírus-járvány miatt sajnos elmaradt, de az Erasmus+ által elérhető lehetőségek fontos segítséget jelentettek a tantervfejlesztés terén” – hívta fel a figyelmet.

dr. Török Szabolcs és dr. Scott Woolley

Dr. Török Szabolcs, az intézet egyetemi docense egy írországi képzésen ismerte meg dr. Scott Woolley-t, a San Diegó-i Alliant International University professzorát, aki a mobilitási program keretében két alkalommal tartott vendégelőadást a Semmelweis Egyetemen a Családterápiás elméletek gyakorlati alkalmazása választható kurzus keretében az Érzelmekre Fókuszáló Terápia (EFT) párterápiás keretben történő alkalmazásának gyakorlatáról. Emellett kutatásmódszertani konzultációkat folytatott az egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusz hallgatóival, akik első kézből szerezhettek tapasztalatokat eltérő kulturális közegben felvett adatok összehasonlító elemzéséről. „A kutatási megbeszélések fókuszában az EFT képzési folyamatának elemzése állt melyhez Magyarországon és Amerikában felvett adatokat is elemeztek. A közös kutatásból két folyóirat cikk is született, mely a családterápiás szakma egyik vezető folyóiratában, a Journal of Marital and Family Therapy folyóiratban jelent meg” – mutatott rá dr. Török Szabolcs. Hozzátette: a professzor látogatásai során együtt dolgozott a Mentálhigiéné Intézet vezető oktatóival a Családtudományi és családterápiás mesterképzés kurrikulumának fejlesztésén illetve az új, hazánkban egyedülálló, 2021 szeptemberétől elindított Interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak képzési tartalmainak kialakításán, valamint oktatásmódszertani továbbképzéseket is tartott, melyek fókuszában a családterápiás intervenciókat tanuló hallgatók szupervíziós kísérésének módszerei álltak. Koren Réka, az intézet doktorandusz hallgatója ugyancsak Erasmus program segítségével látogathatott az Alliant International University-re, mely során a közös kutatómunka indult az Érzelmekre Fókuszáló Párterápiás képzések hatásvizsgálatával kapcsolatban. Az oktatási mobilitási program keretében dr. Török Szabolcs is kiutazhatott a San Diegó-i egyetemre, a koronavírus-járvány miatt azonban dr. Danis Ildikónak, a Mentálhigiéné Intézet tudományos főmunkatársának kiutazása sajnos meghiúsult, pedig ő is sikerrel pályázott a csereprogramban való részvételre.

Dr. Albert Fruzsina kiemelte: az Erasmus+ programok segítségével megvalósult tantervfejlesztés rendkívül sikeres volt: a tavaly elindult Interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szakra többszörös volt a túljelentkezés. A felvett hallgatók számtalan területről érkeztek, a képzés erejét pedig az is bizonyítja, hogy a hallgatók közel egyharmada a TDK-ra is jelentkezett.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem; dr. Simon Botond; dr. Török Szabolcs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.